Aktualności

UCHWAŁA ZARZĄDU KOŁA NR 41 SEiRP PRZY CSP W LEGIONOWIE

Opublikowano: 13 paź 2020

UCHWAŁA Nr 1/2020
Zarządu Koła nr 41 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
przy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
z dnia 2 września 2020 r.

W dniu 2 września 2020 r. zebrał się Zarząd Koła nr 41 przy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W spotkaniu uczestniczyli:

  1.  Prezes - KRASZEWSKI Stanisław
  2. I Wiceprezes - JASISZCZAK Janusz
  3. II Wiceprezes - ROGALSKI Bogdan
  4. Skarbnik - WATRAK-CIAK Jolanta
  5. Sekretarz -  BIENIEK Elżbieta

Zarząd Koła zapoznał się z treścią pisma Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z dnia 17 lutego 2020 r. skierowanego do Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zawieszenia członkostwa SEiRP w FSSM RP. Członkowie Zarządu zapoznali się również z treścią pisma Prezydenta FSSM RP (honorowego prezesa SEiRP) Zdzisława Czarneckiego, będącego odpowiedzią na ww. pismo ZG SEiRP oraz oceną zdarzeń prawnych podejmowanych zarówno przez Zarząd Główny SEiRP jak i FSSM.

Po przeanalizowaniu treści tych pism Zarząd Koła nr 41 SEiRP przy CSP w Legionowie wyraża stanowisko, że zawieszenie członkostwa SEiRP w strukturach FSSM RP nie służy ochronie interesów emerytów i rencistów policyjnych, a szczególnie ochronie interesów tych emerytów, którym na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. obniżono drastycznie emerytury, Jak dotychczas, to jedynie FSSM podejmowała działania i koordynowała poczynania skrzywdzonych emerytów i rencistów mające na celu odzyskanie należnych im świadczeń. Zarząd Główny takich działań nie podejmował.

Faktem jest to, że działania te do chwili obecnej nie zakończyły się sukcesem, ale są systematycznie kontynuowane i po rozpatrzeniu tzw. Konstytucyjności ww. ustawy przez Trybunał Konstytucyjny, będą kontynuowane w Polsce, jak również przed organami Unii Europejskiej.

Zawieszenie członkostwa SEiRP w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej między innymi z tego powodu, że emeryci policyjni odprowadzają 1% dochodu na statutowe cele FSSM, a nie SEiRP, Zarząd Koła nr 41 w Legionowie traktuje jako próbę rozbicia jedności emerytów i rencistów służb mundurowych, inspirowaną być może przez tych którzy inspirowali rozbicie NSZZP poprzez próbę tworzenia nowych związków zawodowych w Policji.

Uważamy, że takie działanie ZG SEiRP jest szkodliwe dla szeregowych członków SEiRP i w przypadku niewycofania się z zajmowanego stanowiska przez ZG SEiRP, Zarząd Koła nr 41 w Legionowie, będzie rekomendował swoim członkom wystąpienie ze struktur SEiRP Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie i prowadzenie dalszej działalności wspierającej emerytów i rencistów policyjnych w ramach stowarzyszenia zwykłego wpisanego do rejestru w Starostwie Powiatowym w Legionowie, a w dalszej kolejności tworzenie nowych struktur skupiających emerytów i rencistów na terenie całego kraju, poza istniejącymi w ramach obecnego Zarządu Głównego SEiRP i nie podległych Zarządowi Głównemu podejmującemu szkodliwe dla emerytów decyzje.

Zarząd Koła nr 41 w Legionowie upoważnia również Prezesa Koła nr 41 Stanisława Kraszewskiego do przedstawienia treści niniejszej uchwały na forum Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Warszawie oraz wnioskowanie, aby Zarząd Wojewódzki SEiRP podjął uchwałę negującą szkodliwą dla emerytów i rencistów policyjnych decyzję ZG SEiRP w przedmiocie zawieszenia członkostwa Stowarzyszenia w FSSM RP, a także inicjatywę zwołania jednodniowego, nadzwyczajnego zjazdu SEiRP, w celu uregulowania kwestii spornych między FSSM RP a SEiRP.

Zarząd Koła nr 41 SEiRP przy CSP w Legionowie

__________________________

Uchwała w formacie .pdf
Protokół z zebrania Koła, na którym wszyscy obecni członkowie jednogłośnie zaakceptowali Uchwałę  (.pdf)

 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)