Aktualności

URODZINOWE ŻYCZENIA DLA ANDRZEJA MILCZANOWSKIEGO

Opublikowano: 26 maj 2023

Szanowny Panie Ministrze. Dostojny Jubilacie. Z okazji jubileuszu 84. rocznicy Pańskich urodzin proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiego dobra i wszelkiej pomyślności. W imieniu funkcjonariuszy i żołnierzy, zrzeszonych i niezrzeszonych, składam Panu wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności za wszystko, czym na tak wielu polach zasłużył się Pan Ojczyźnie i Rodakom. Należy Pan, Panie Ministrze, do ścisłego grona ludzi wspierających walkę represjonowanych funkcjonariuszy i  żołnierzy o ich honor, godność, dobre imię oraz odzyskanie należnych praw i świadczeń. To Pańskie zaangażowanie nigdy nie zostanie zapomniane. Życzę Panu Ministrowi dobrego zdrowia, wielu sił, pogody ducha, szczęścia i radości oraz poczucia spełnienia we wszystkich dziedzinach Pańskiej działalności. Z wyrazami najwyższego szacunku

Przewodniczący FSSM RP Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)