Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMENDANTÓW POLICJI W LIMANOWEJ

Opublikowano: 11 lut 2018

W dniu 3 lutego 2018 roku w Czchowie odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Komendantów Policji. Obrady zaszczycili  Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM RP, Janusz Kaczmarczyk, Prezes ZW SEiRP w Krakowie oraz nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda, przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji RP.
Obrady poprzedziło wręczenie okolicznościowych listów gratulacyjnych członkom z okazji rocznicy urodzin.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok przedstawił jego Prezes, Antoni Forgiel. Andrzej Mróz, Skarbnik SKP w swoim wystąpieniu omówił realizację przychodów i wydatków w minionym roku a Eugeniusz Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia działalność Komisji, wnioskując o udzielenie Zarządowi SKP absolutorium. Przed wystąpieniami gości Prezes ZW SEiRP w Krakowie wręczył Antoniemu Forgielowi i Stanisławowi Smoleniowi, Wiceprzewodniczącemu SKP medale Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”.

         
Tekst i zdjęcia Z. Bartula

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)