Aktualności

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA, CZYLI ILE „WISI” NAM ZER

Opublikowano: 26 gru 2021

Sądy okręgowe, a zwłaszcza Sąd Okręgowy w Warszawie, wzięły się do roboty i przybywa rozstrzygnięć w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Jednak praktycznie wszystkie te sprawy trafiają do II instancji, czyli sądów apelacyjnych, ponieważ zarówno pozwany (Dyrektor ZER) jak i skarżący (osoby represjonowane) w przypadku przegranej składają apelacje. A że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych mają charakter majątkowy, w przypadku składania apelacji lub odpowiedzi na apelację drugiej strony, należy wskazać tzw. „Wartość przedmiotu zaskarżenia”, czyli po prostu kwotę roszczenia (brutto).

Okazuje się, że w apelacjach składanych przez Dyrektora ZER kwota ta jest zwykle znacznie zaniżana. Najczęściej jej wysokość jest obliczana wg. wzoru:

wysokość świadczenia pobierana przed obniżką (brutto) – wysokość świadczenia faktycznie pobieranego po obniżce (brutto) x 12 miesięcy (bez uwzględnienia waloryzacji 2018 r.)

A przecież od 1 października 2017 r. upłynęło do dziś 51 miesięcy, a nasze świadczenia były co roku waloryzowane.

Oczywiście skarżący mają pełne prawo przedstawić obliczoną przez siebie „Wartość przedmiotu zaskarżenia” i najlepiej, by to była kwota aktualna na dzień (miesiąc) sporządzania pisma procesowego (apelacji własnej lub odpowiedzi na apelację Dyrektora ZER). Może być to kwota przybliżona, ale przygotowane przez nas tabele w formacie .xls , które po pobraniu można otworzyć w programach Microsoft Excel, LibreOffice Calc lub OpenOffice Calc, pozwalają obliczyć ją dość dokładnie.

Ponieważ decyzje o obniżeniu świadczeń zapadały w okresie lat 2017 – 2020 przygotowaliśmy odpowiednio kilka tabel:

Tabela 1 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 października 2017 r. - 28 lutego 2018 r. (przed waloryzacją 2018) – do pobrania TUTAJ;

Tabela 2 dla osób , którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2018 r. - 28 lutego 2019 r. (przed waloryzacją 2019) – do pobrania TUTAJ;

Tabela 3 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2019 r. - 29 lutego 2020 r. (przed waloryzacją 2020) – do pobrania TUTAJ;

Tabela 4 dla osób, którym pierwsze obniżone świadczenie wypłacono w okresie 1 marca 2020 r. - 28 lutego 2021 r. (przed waloryzacją 2021) – do pobrania TUTAJ;

Wszystkie tabele mają wstępnie wypełnione kolumny "Waloryzacja" i "Okresy wypłacania". Należy jedynie zweryfikować i ewentualnie skorygować dane w 1 wierszu (datę, od której pobierane jest obniżone świadczenie oraz liczbę miesięcy jego pobierania w tej wysokości).

Następnie wystarczy wypełnić tylko 2 pola „zielone”.

1. W pole „zielone” kolumny "Wysokość świadczenia przed obniżką należna za miesiąc" wpisujemy kwotę brutto świadczenia otrzymywanego przed decyzją o obniżce (można ją znaleźć np. w ostatniej decyzji waloryzacyjnej przed obniżką)

2. W pole „zielone” kolumny "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za miesiąc" wpisujemy PEŁNĄ kwotę brutto świadczenia ustalonego decyzją ZER wydaną na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. (można ją znaleźć w pkt. 6 UZASADNIENIA decyzji).

Reszta liczy się „sama”, a poprawność obliczeń można sprawdzić porównując odpowiednie pola z kolumn "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za miesiąc" oraz "Wysokość świadczenia po obniżce faktycznie wypłacana za miesiąc" z kwotami określonymi przez ZER w odpowiednich decyzjach waloryzacyjnych z lat 2018 – 2021. Gdyby ewentualne różnice były znaczące, można pola tych kolumn wypełnić ręcznie.

Pole „rude” tabeli to właśnie „Wartość przedmiotu zaskarżenia”, czyli ile "wisi" nam ZER

Poniżej przykład tabeli wypełnionej dla osoby, której obniżono świadczenie od 1 października 2017 r. (Tabela 1).  

P.S. Takie wyliczenie może się także przydać już po wygranej sprawie apelacyjnej, kiedy ZER przedstawi swoje wyliczenia zaległych należności. Wiemy skądinąd, że niekiedy budzą one wątpliwości skarżących.

Tabelka może być także przydatna dla skarżących, w przypadku których sądy okręgowe wydały wyroki zmieniające decyzje Dyrektora ZER tylko w części tzn. uznały, że za służbę po 1990 r. należy się pełne świadczenie (po 2,6% za rok), zaś służbę wcześniejszą należy liczyć zgodnie z „ustawą” czyli po 0,0% za każdy rok (a takie wyroki się zdarzają). Jeżeli taki wyrok zostanie podtrzymany w apelacji, to skarżącemu będzie się należał zwrot świadczenia będący różnicą między wartościami z pól RAZEM w kolumnach tabeli: "Wysokość świadczenia po obniżce wyliczona za okres miesięcy" a "Wysokość świadczenia po obniżce faktycznie wypłacona za okres miesięcy".

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)