Aktualności

WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU

Opublikowano: 26 sty 2024

W dniu 15 stycznia 2024 roku w Kołobrzegu, odbyło się otwarte spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława WZIĄTKA z przedstawicielami środowisk mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej:  

  1. kol. Piotr IWAT – Wiceprezes ds. społeczno – finansowych ZG ZEIRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych,
  2. kol. Krzysztof MIŚ – Główny Skarbnik ZEiRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, członek Bractwa Mundurowego
  3. kol. Andrzej Badowski – członek Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG, członek Bractwa Mundurowego,
  4. kol. Zbigniew HADAŚ – Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG, członek Zarządu Głównego ZEiRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, członek Zarządu Bractwa Mundurowego,

oraz przedstawiciele środowisk mundurowych i dowódcy jednostek z Kołobrzegu podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.

Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z funkcjonowaniem środowisk mundurowym na tym terenie, a także rozwoju infrastruktury związanej z bieżącym funkcjonowaniem stacjonujących w tym rejonie jednostek wojskowych. Minister podkreślił także, iż jednym z celów jego obecności na naszym spotkaniu jest nawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z samorządami, organizacjami
i stowarzyszeniami skupiającymi „byłych mundurowych”.

Pan Wiceminister Stanisław Wziątek wyraził szacunek dla munduru i osób, które poświęciły życie i zdrowie na służbie w obronie Kraju. Wśród priorytetów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej wymienił między innymi korektę ceremoniału wojskowego tak, aby ułatwić udział asysty honorowej w pogrzebach żołnierzy, wycofanie przepisów uniemożliwiających lokalizację siedzib organizacji i związków emerytów i rencistów wojskowych na terenach jednostek wojskowych (w tym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) oraz wsparcie dla weteranów, zarówno w kwestiach socjalnych, jak i emerytalnych. Mówił także o wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków środowisk mundurowych w obecnych i przyszłych działaniach związanych z bezpieczeństwem kraju.

Przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej złożyli w imieniu wszystkich członków Związku serdeczne gratulacje w związku z objęciem zaszczytnej funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz zapoznali Pana Ministra z aktualnymi problemami nurtującymi nasze środowisko, szczególnie z tematyką dotyczącą osób poszkodowanych ustawami represyjnymi z 2009 i 2016 roku. Przedstawiono także nasze propozycje w zakresie alternatywnych i szybkich rozwiązań, które znacząco mogą poprawić sytuację  ogromnej rzeszy emerytów i rencistów mundurowych, nadal oczekujących na sprawiedliwy i prawomocny wyrok w swoich sprawach.

Spotkanie było również okazją, by uhonorować za całokształt współpracy Honorowym Krzyżem Bractwa Mundurowego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława WZIĄTKA oraz Wicestarostę Powiatowego w Kołobrzegu Pana Jacka KUSIA.

Panowie Ci wielokrotnie wspomagali działania środowisk mundurowych. Zawsze byli chętni do udzielania pomocy w prowadzonych przez środowiska mundurowe działaniach. Przedstawiciel Kołobrzeskiego Samorządu nie pozostawał bezczynny na apele płynące ze strony ZEiRSG dotyczące pomocy w codziennych działaniach Regionu KOŁOBRZEG naszego Związku, wspierając w organizacji Kołobrzeskich Konferencji Służb Mundurowych, w budowie Pomnika pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników polskich formacji granicznych, ufundowaniu sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Wręczenia Honorowego Krzyża Bractwa Mundurowego dokonał kol. Zbigniew HADAŚ wraz z Przewodniczącą Zespołu Prawnego Bractwa Mundurowego mec. Anną OSZCZĘDĄ.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)