Aktualności

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 – STANOWISKO FSSM RP

Opublikowano: 02 maj 2020

Warszawa, dn. 1 maja 2020 r.

Koleżanki i Koledzy!
Funkcjonariusze i Żołnierze !

W dniu 17 kwietnia 2020 r. jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych zwróciliśmy się do wszystkich kandydatów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o przedstawienie przekonywujących argumentów pozwalających na zmobilizowanie członków i sympatyków naszych organizacji, a także ich rodzin do udziału w przedsięwzięciu, które trudno określić terminem „WYBORY”, w których obywatele naszego Kraju mają dokonać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, Prezydenta RP. 
W sposób czytelny przedstawiliśmy nasze obawy o dochowanie przez rządzących procedur demokratycznych, w tym wymogów określonych w art. 127 ust. 1 Konstytucji, który stanowi o wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Przede wszystkim zaś wskazaliśmy, że lekkomyślnością jest przeprowadzenie wyborów w warunkach epidemii koronawirusa w maju br., w formie pośpiesznie wprowadzanego, niebezpiecznego dla życia i zdrowia głosujących oraz wątpliwego prawnie powszechnego głosowania korespondencyjnego. Szaleństwem jest skupianie się na przygotowaniu tak kuriozalnych wyborów zamiast mobilizować wszystkie siły naszego Państwa dla ratowania gospodarki i podstaw egzystencji społeczeństwa. 

Nadesłane odpowiedzi kandydatów zostały opublikowane na stronie www.fssm.pl. Niestety, te które otrzymaliśmy nie ułatwiły nam podjęcia decyzji.

Przypomnijmy po krótce aktualny stan prawny przygotowań do tzw. „wyborów kopertowych”. Sejm w dniu 6 kwietnia przegłosował ustawę w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 230 posłów, 226 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa zakłada, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie ma mieć zastosowanie w drugiej turze wyborów. Głosowanie miałoby odbywać się bez przerwy, od godziny 6 do godziny 20. W tych godzinach wyborcy (samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby) będą musieli umieścić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.

Przyjęta ustawy wyklucza z organizacji wyborów Państwową Komisję Wyborczą. „Tak nie można tworzyć prawa, to woła o pomstę do nieba” oświadczył – po przyjęciu przez Sejm takiego rozwiązania - były przewodniczący PKW prof. Wojciech Hermeliński.

Zgodnie procedurą ustawa ta trafiła do Senatu, gdzie aktualnie prowadzone są dalsze prace legislacyjne. Z wypowiedzi przedstawicieli tej Izby Parlamentu wiemy, że zgromadzono już liczne opinie i ekspertyzy prawne, między innymi Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystkie one są skrajnie negatywne wobec pomysłu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w maju 2020 r. Także Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej - Sylwester Marciniak stwierdził po kolejnych obradach tej Izby: „Obawiam się, że w pełnym zakresie wolnych wyborów przeprowadzić się nie da.

Kolejne głosowanie nad tą ustawą w Sejmie odbędzie się najprawdopodobniej 7 maja, a więc trzy dni przed pierwotnym terminem wyborów. A co będzie, jeżeli zostanie ona odrzucona? Wówczas pozostają tylko „normalne” wybory w lokalach wyborczych 10 maja, tyle że ich przeprowadzenie też jest niemożliwe, gdyż w międzyczasie PiS zdemontował system Państwowej Komisji Wyborczej ustawą o tzw. tarczy antykryzysowej 2.0.

Wymowne jest wspólne Oświadczenie byłych prezydentów i premierów RP, w którym czytamy m. innymi: „Forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość wybory korespondencyjne uchwalono wbrew Konstytucji i regulaminowi Sejmu. Nie będą ani powszechne, ani równe…”. Z tym powodów zadeklarowali Oni powstrzymanie się od zaplanowanego w maju 2020 r. głosowania korespondencyjnego nazywając je pseudowyborami.

Musimy też odnotować Opinię oraz rekomendacje Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE dotyczące organizacji w naszym Kraju powszechnych wyborów korespondencyjnych. Według tego gremium „ustawa kopertowa odbiega od zasad stabilności prawa wyborczego i pewności prawa”, zaś terminy i brak odpowiedniej komunikacji efektywnie pozbawiają praw wyborczych całe grupy obywateli. W podobnym tonie pozostaje Apel do rządu podpisany przez ponad 400 wykładowców prawa uczelni z całej Polski, w którym wyjaśniają, dlaczego wybory korespondencyjne będą nieważne. Są przekonani, że można przesunąć termin wyborów prezydenckich bez naruszania konstytucji.

Koleżanki i Koledzy!
Funkcjonariusze i Żołnierze !

 Wszyscy zadajemy sobie pytanie: Jak w tej pełnej chaosu sytuacji powinniśmy postąpić?

Mając na względzie to wszystko, co wyżej wskazaliśmy oraz nasze przywiązanie do Konstytucji i zasad państwa prawa, jako organizacja zrzeszająca tysiące byłych policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, nie rekomendujemy udziału w tak przygotowywanych wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, planowanych na dzień 10, 17 lub 23 maja 2020 r. Wzięcie w nich udziału, naszym zdaniem, byłoby usankcjonowaniem bezprawia i zamknięciem sobie ust do podnoszenia w przyszłości zarzutów ich oczywistej sprzeczności z Konstytucją. Powtórzmy za Stanisławem Brejdygantem: Tylko szaleniec, wchodząc do szulerni, oczekuje uczciwej gry. Godząc się na udział w przewidzianych na maj "korespondencyjnych wyborach", nie dość, że godzilibyśmy się na akt bezprawia, na zagrożenie zdrowia i życia wielu ludzi, ale też godzilibyśmy się na udział w imprezie będącej szyderstwem z demokracji.

Naszym zdaniem majestat i powaga urzędu Prezydenta RP wymagają od nas takiej właśnie postawy.

To, jak postąpi każdy z nas, będzie jego osobistym wyborem.

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY
                                                           Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

                                                                                  Zdzisław CZARNECKI
 

_______________________
"Stanowisko" w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)