Aktualności

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP

Opublikowano: 29 mar 2023

KOMUNIKAT

W związku z inicjatywą obecnego Kierownictwa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP część członków byłej Komisji Prawnej Federacji zgodziła się kontynuować swoją działalność w ramach roboczego Zespołu Prawnego FSSM RP zorientowanego głównie na wspieranie osób represjonowanych.

Z uwagi na fakt, że cele byłej Komisji Prawnej Federacji, sprowadzające się przede wszystkim do przygotowania niezbędnych Informacji Prawnych oraz wzorów pism procesowych na kolejne etapy postępowania sądowego zostały już osiągnięte, obecna aktywność Zespołu będzie miała charakter ograniczony i doraźny. 

Zespół Prawny skoncentruje swoją działalność na udzielaniu odpowiedzi na pytania kierowane na adres:  zespol.prawny@fssm.pl  które nie będą miały jednak charakteru porad prawnych w indywidualnych sprawach. Nie wykluczamy publikowania informacji prawnych, wzorów pism procesowych, komentarzy i komunikatów, będących reakcją na problemy prawne zgłaszane w pytaniach a mające znaczenie dla ogółu represjonowanych, pozostających jeszcze na etapie walki o zagrabione świadczenia emerytalne. Zespół będzie też reagował na sytuację bieżącą, w tym na bieg spraw sądowych poprzez formułowanie stanowisk i wystąpień FSSM, także na styku prawa i polityki, szczególnie w roku wyborczym.

Wiceprzewodniczący FSSM RP
Leszek SZREDER        

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)