Aktualności

WZÓR WNIOSKU O WYCOFANIE APELACJI

Opublikowano: 05 cze 2024

ANEKS
do
Komunikatu Informacyjnego z dnia 22 kwietnia 2024 r.
dotyczącego stanu realizacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pkt 20 umowy Koalicyjnej partii politycznych tworzących obecną większość parlamentarną.

Przypomnijmy, w powyższym Komunikacie przedstawiliśmy reakcję MSWiA oraz ZER na liczne postulaty i oczekiwania środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych, w tym działania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, dot. maksymalnie szybkiego znoszenia skutków ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Podjęte w tym zakresie decyzje są formą realizacji pkt 20 umowy Koalicyjnej partii politycznych tworzących obecnie Rząd RP.

Pośród szeregu przedstawionych tam, naszym zdaniem istotnych informacji, zawarliśmy też sugestię w zakresie ewentualnego wystąpienia zainteresowanego do Dyrektora ZER z racjonalnie umotywowaną prośbą o jak najszybsze wycofanie apelacji złożonej wcześniej w Jego sprawie przez poprzedniego Dyr. ZER do właściwego sądu apelacyjnego jako sadu II instancji. Wskazaliśmy, że tego rodzaju podpowiedź może dot.    w szczególności spraw zawisłych w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie oraz sytuacji kiedy znamy skład orzekający danego sądu apelacyjnego i przyjętą przez tamtejszych sędziów skrajnie kontrowersyjną (czytaj negatywną dla odwołującego się) linią orzeczniczą. Jak wiadomo, uwaga ta może mieć swoje odniesienie także do niektórych sędziów innych sądów apelacyjnych.

Po opublikowaniu przez nas powyższego Komunikatu odebraliśmy sygnały będące oczekiwaniem w zakresie opublikowania przez nas odpowiedniego wzoru wniosku kierowanego w tej sprawie do Dyrektora ZER MSWiA.

Nie sądzimy, aby ww. wniosek wymagał jakieś szczególnej formy, której zachowanie miałoby warunkować jego skuteczność. Niemniej jednak rozumiemy tego rodzaju oczekiwania, tym bardziej pochodzące od osób, które mogą mieć z tym problem i pozostają z wątpliwościami co do pożądanej zawartości takiego wniosku, będącego w istocie prośbą kierowaną do Organu Emerytalnego.

Wzór takiego wniosku – TUTAJ. Zwracamy jednak uwagę, jak czynimy to w podobnych sytuacjach, że wzór ten należy traktować jedynie jako podpowiedź, dostosowując finalną jego treść do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Czujemy się jednak w obowiązku wspomnieć, że z prawnego punktu widzenia możliwość cofnięcia apelacji przez Dyr. ZER zależy tylko od woli tego Organu jako skarżącego, albowiem czynność ta nie podlega kontroli sądu. W razie cofnięcia apelacji sąd apelacyjny umorzy postępowanie apelacyjne i zdecyduje o kosztach. Wart uwagi jest fakt, że Dyr. ZER cofający apelację traktowany jest jako strona przegrywająca proces.   

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)