Aktualności

WZYWAMY MORAWIECKIEGO DO PRZEPROSIN!

Opublikowano: 24 sie 2021

WAŻNY KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Informujemy, że w dniu wczorajszym, tj. 23 sierpnia 2021 r., jedna z renomowanych Kancelarii Prawnych w Warszawie, działając z umocowania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, wezwała obecnego Premiera Rządu RP – Mateusza Morawieckiego do usunięcia skutków naruszenia przez niego dóbr osobistych FSSM w postaci jej dobrego imienia, poprzez złożenie oświadczenia  o następującej treści:

"Przepraszam Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie z powodu naruszenia w dniu 17 września 2020 r. jej dóbr osobistych, w szczególności w postaci jej dobrego imienia, poprzez zasugerowanie, że wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych, którym obniżono świadczenia emerytalne, służyli w latach 1945-1989 w Urzędzie Bezpieczeństwa lub Służbie Bezpieczeństwa i mordowali polskich patriotów, w tym Żołnierzy Wyklętych, ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. Zycha, ks. Suchowolca, ks. Niedzielaka i to jeszcze w 1989 r.”         

Powyższy tekst powinien zostać opublikowany w terminie 14 dni od otrzymania powyższego wezwania na antenie TVP 1, bezpośrednio przed emisją programu „Wiadomości” o godz. 19:30 oraz na stronie głównej serwisu internetowego www.tvp.info. Ponadto M. Morawiecki został wezwany do zapłaty - za naruszenie dóbr osobistych FSSM kwoty 10.000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z siedzibą w Warszawie.

W przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania w wyznaczonym terminie, jak również w przypadku dalszego naruszania dóbr osobistych FSSM, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Niezależnie od powyższego w dniu wczorajszym ta sama Kancelaria Prawna, działając w imieniu pokrzywdzonego - Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego oraz inne nieustalone osoby przestępstw na szkodę pokrzywdzonego, opisanych w art. 212 § 1 i § 2 oraz art. 231 § 1 Kodeksu Karnego.

O wynikach opisanych wyżej działań prawnych będziemy informowali na bieżąco.

                            Przewodniczący

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

                          Zdzisław Czarnecki

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)