• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

ZAWIADOMIENIE O UTWORZENIU KIU FSSM RP ZŁOŻONE W SEJMIE

  • obywatelska inicjatywa ustawodawcza, komunikat
  • 4 października 2017

W dniu dzisiejszym w Kancelarii Sejmu RP zostało złożone zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, którego celem jest przedłożenie pod obrady Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 z późn. zm.) w jej obecnym brzmieniu, przede wszystkim w zakresie usunięcia z niej zmian wprowadzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.
Jeżeli Kancelaria Sejmu nie znajdzie przeszkód formalnych, Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni powinien wydać Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu i od tego dnia ruszy 3 miesięczny okres, w czasie którego będziemy musieli zebrać co najmniej 100 tys. podpisów poparcia dla naszej inicjatywy.
Wszelkie informacje i komunikaty w tej sprawie będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie fssm.pl i na facebookowym koncie Federacji - NiezaSŁUŻYLIŚMY. Najbliższe powinny się ukazać po spotkaniu członków Komitetu, które ma odbyć się w poniedziałek, 9 października.
TUTAJ można obejrzeć dzisiejszą konferencję prasową przedstawicieli Komitetu, która odbyła się w Sejmie po złożeniu ww. Zawiadomienia. 
 

 

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved