Aktualności

ZJAZD I WYBORY W ZEiRSG

Opublikowano: 10 maj 2017

W dniu 6 maja 2017 r. w  Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się IV Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Emerytów i Rencistów SG. W wyniku wyborów nowych władz Związku nastąpiła częściowa wymiana w składzie ZG i GKR. Do części doświadczonych działaczy dołączyli nowi, głównie z niedawno powstałych Regionów Związku. Prezesem Związku został ponownie wybrany Kol. Adam MIKSIEWICZ. Zjazd uchwalił kilka zmian w Statucie i w Regulaminie Komisji Rewizyjnych.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)