• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

ZMIANA NA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO FSSM RP !!!

  • sprawy federacji
  • 23 lutego 2023

Na wczorajszym Posiedzeniu, Zarząd FSSM RP podjął decyzję o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Piotra Iwata i powołał w to miejsce dotychczasowego Wiceprzewodczącego Federacji Kol. Henryka Budzyńskiego.
Więcej informacji na ten temat wkrótce


Płk dypl. Henryk Budzyński urodził się w 1950 r. w Woli Sernickiej, pow. lubartowski. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie. W 1968 r. wstąpił do wojska. Przesłużył w nim 39 lat 4 miesiące i 14 dni. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1972), Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1982) i studiów podyplomowych w ASG WP (1985) . Ukończył trzy kursy specjalistyczne w krajach członkowskich NATO. Zastępca attaché wojskowego i lotniczego (1989 – 1993) oraz attaché obrony przy ambasadzie RP w Pradze (2001 – 2004).

Od 2008 r. członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, obecnie w Związku pełni funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego. W 2018 r. wyróżniony tytułem honorowym Człowiek Roku Związku.

Od dwu kadencji członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – wiceprzewodniczący Federacji. Jest wdowcem, ma dwóch synów i dwoje wnuków.

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved