Aktualności

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO PISZE DO PREMIERA

Opublikowano: 17 paź 2022

Przed ponad miesiącem w przestrzeni cyfrowej pojawiła się petycja, z którą jedno ze stowarzyszeń mundurowych wystąpiło do Premiera o podjęcie prac legislacyjnych, których celem  ma być dokonanie zmian w ustawach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy. Zmiany te mają polegać na tym, że każdy żołnierz i funkcjonariusz bez względu na datę wstąpienia do służby, w przypadku zbiegu świadczeń ma mieć prawo do pobierania niezależnie od prawa do emerytury wojskowej lub policyjnej, za okresy pracy po dniu 1 stycznia 1999 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, również prawo do emerytury powszechnej z FUS.
Jej autorzy zachęcają odbiorców do jej podpisywania drogą elektroniczną. Wywołało to wiele pytań i wątpliwości, pewna liczba z nich dotarła do niżej podpisanego. Z rozmów wynikało, że szereg osób, do których ona dotarła, albo jej nie czytało, albo miało problemy z jej zrozumieniem.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego od pewnego czasu prowadził akcję wyjaśniającą w środowiskach emerytów wojskowych. O działaniach tych można przeczytać na stronie internetowej Związku (https://zzwp.pl/druga-emerytura/).

Nie poprzestając na tym Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP postanowiło wystąpić do premiera o dokonanie określonych zmian w przepisach emerytalnych służb mundurowych. Przygotowując petycję uwzględniono: sytuację polityczno-prawną w kraju,  postanowienia art. 1 (akapit 2) Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przepisy prawa krajowego, uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2021 r. oraz orzecznictwo sądowe.

W wyniku konsultacji ustalono, że wnioskowane zmiany w przepisach powinny dotyczyć żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy powołanych do służby przed dniem 2 stycznia 1999 r. posiadających ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujących pracę po zwolnieniu ze służby. W wyniku zmian żołnierze ci oraz funkcjonariusze byliby zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Uznano, że ta propozycja, w porównaniu z innymi, ma stosunkowo większe szanse na przychylność władz.

Petycja została wysłana do KPRM w dniu 7 października, a informacja KPRM wpłynęła w dniu 11 października 2022 r. 

Z treścią petycji oraz informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można zapoznać się poniżej.

Wiceprzewodniczący FSSM RP
Sekretarz Generalny ZG ZŻWP

       płk Henryk Budzyński


__________________________
TUTAJ petycja w formacie .pdf

W odpowiedzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o przekazaniu petycji do właściwych ministerstw.

_________________________________
TUTAJ odpowiedź KPRM w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)