• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

MORAWIECKI KŁAMIE PO RAZ KOLEJNY NA TEMAT USTAWY REPRESYJNEJ

  • sprawy emerytalne, informacja prawna
  • 22 września 2020

Warszawa, 21.09.2020 r.

KOMUNIKAT
Komisji Prawnej FSSM RP

Podobnie jak wiele naszych Koleżanek i Kolegów odnotowaliśmy haniebne i skrajnie kłamliwe wypowiedzi Premiera obecnego rządu – Mateusza Morawieckiego, na temat osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., będące reakcją na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.

Wypowiedziane słowa nie znajdują żadnego wytłumaczenia, tak z punktu widzenia prawdy o nas, jak i podważania orzeczeń Sądu Najwyższego, który wypełnia swoje konstytucyjne obowiązki w sposób niezawisły i zgodny z literą prawa w tym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza reakcja na skrajnie niegodziwe i pełne złej woli słowa szefa polskiego rządu, których nie będziemy cytować - znamy je, musi być przemyślana i nie obarczona błędami prawnymi. Musimy pamiętać, że w tym przypadku poruszamy się po skomplikowanej materii prawnej, w obszarze zachowań o cechach zniesławienia i naruszenia dóbr osobistych, a nawet mowy nienawiści. W najbliższych dniach przeprowadzimy konsultacje prawne, których efektem powinno być wskazanie możliwych kierunków i metod działań FSSM w obronie czci i godności oraz dobrego imienia policjantów, funkcjonariuszy   i żołnierzy w stanie spoczynku.

Już teraz jednak chcielibyśmy sprostować te wypowiedzi Koleżanek i Kolegów, które dotyczą ewentualnego naszego wystąpienia z pozwem zbiorowym. Pisaliśmy o tym w sierpniu 2018 r., ale powtórzmy to raz jeszcze, nie ma takiej możliwości. Pozwem zbiorowym, w tzw. postępowaniu grupowym (poza wyjątkami, które nas nie dotyczą), nie można dochodzić roszczeń o ochronę dóbr osobistych określonych w art. 23 k.c., takich jak cześć, godność i dobre imię (art. 1 ust. 2a. Ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Powodem w sprawie o ochronę dóbr osobistych może być tylko konkretna osoba, której dobra osobiste, jej zdaniem, zostały naruszone. 

Każdy, kto już teraz chciałby wystąpić z powództwem o ochronę dóbr osobistych przeciwko M. Morawieckiemu lub innym osobom, może skorzystać z wzoru pozwu i innych pism procesowych, jakie opublikowaliśmy 13 kwietnia 2019 r. Znajdują się one na stronie internetowej Federacji pod linkiem: https://www.fssm.pl/jak-bronic-naszych-praw-na-drodze-cywilnoprawnej? 

Komisja Prawna FSSM

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved