Aktualności

PEŁNOMOCNICY DYREKTORA ZER PRZEKRACZAJĄ UPRAWNIENIA

Opublikowano: 31 mar 2022

KOMUNIKAT

Do Komisji Prawnej FSSM docierają informacje o budzących zastrzeżenia zachowaniach niektórych radców prawnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, występujących w naszych sprawach odwoławczych w roli pełnomocników procesowych Dyrektora ZER. Podkreślmy, niektórych nie wszystkich.

Od dłuższego już czasu obserwujemy podejście radców prawnych ZER do naszych spraw procedowanych w sądach. Dostrzegamy różne ich postawy, od wymuszonych  okolicznościami, wynikające z roli jaką pełnią w strukturze tego Organu z odczuwalnym przez nas zrozumieniem bezprawności tego czego są uczestnikami, poprzez bezduszność i obojętność urzędniczą, do zachowań nacechowanych niechęcią do odwołujących się włącznie. Chodzi tu głównie o sytuacje, kiedy pełnomocnicy strony pozwanej wychodzą znacznie poza zakres swojego statusu i umocowania określonego przepisami prawa, a w szczególności naruszają zasady określone w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Chodzi tu o przypadki nadużywania wolności słowa oraz przekraczanie granic określonych rzeczową potrzebą, a także niezachowywania umiaru i taktu, zarówno w wystąpieniach przed sądem, jak i w różnorakich pismach procesowych. Mamy tu na myśli także sytuacje, kiedy pełnomocnik procesowy Dyr. ZER okazuje swój osobisty, negatywny stosunek do strony przeciwnej, którą jest odwołujący się.

W związku z powyższym, jeżeli ktoś z Koleżanek i Kolegów doświadczył tego rodzaju zachowań ze strony pełnomocników procesowych Dyr. ZER, prosimy o przesyłanie na adres Komisji Prawnej FSSM informacji o tym świadczących zespol.prawny@fssm.pl. Informacje takie powinny być poparte np. kopią pisma procesowego, nagraniem z rozprawy przed sądem lub kopią Protokołu z rozprawy.

(Uwaga! Nagranie z rozprawy można uzyskać składając do właściwego sądu odpowiedni Wniosek; wzór-TUTAJ. Natomiast Protokół z rozprawy dostępny jest na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Jak z niego korzystać opisaliśmy w Komunikacie z 9 listopada 2021 r. 

Jeżeli uzyskamy potwierdzenie sygnalizowanych wyżej przypadków, wówczas jako Federacja podejmiemy stosowne działania przewidziane dla takich sytuacji.

Komisja Prawna FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)