Aktualności

RENTA WDOWIA – ZBIERAJMY PODPISY POPARCIA

Opublikowano: 02 lut 2023

Szanowni Państwo

W ślad za informacją z dnia 8 stycznia 2023 r. dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy „Renta wdowia”, informujemy, że w dniu 19 stycznia br. Marszałek Sejmu przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Tym samym można przystąpić do zbierania popisów poparcia dla projektu ustawy.

Prosimy wszystkich o przyłączenie się do tej akcji, a także zachęcenie do jej poparcia swej rodziny, krewnych i znajomych.

Czas zbierania podpisów – do 15 marca 2023 r.

Poniżej zamieszczamy wzór formularza do zbierania podpisów oraz inne przydatne informacje i dokumenty.


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY „RENTA WDOWIA”

W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty rodzinnej przysługującej z tytułu bycia wdową lub wdowcem, osobie uprawnionej będzie się wypłacać rentę wdowią w jednym z poniższych wariantów, w zależności od wyboru dokonanego przez osobą uprawnioną.

Wariant pierwszy zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 50 % przysługującej jej emerytury własnej,

Wariant drugi zakłada, że osobie uprawnionej wypłacać się będzie przysługującą jej emeryturę, powiększoną o 50 % renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Zasada ta będzie obejmować wszystkie grupy emerytów pobierających świadczenia emerytalne, które przysługują wdowie (wdowcowi) oraz renty rodzinnej przysługującej wdowie (wdowcowi) po zmarłym małżonku.

Renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonej przez Prezesa ZUS.

W chwili wniesienia projektu wysokość renty wdowiej nie mogłaby przekroczyć kwoty 7625,85 zł.

Projekt zakłada, że świadczeniobiorca będzie musiał dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości, a które w wysokości 50 %. Z tego powodu organy emerytalno-rentowe będą zmuszone do poinformowania świadczeniobiorców o nowych przepisach oraz wynikających z niej możliwościach.

Projekt ustawy "RENTA WDOWIA" TUTAJ.


Oto jeden z przykładów efektów, jakie przyniosłoby uchwalenie przez Parlament RP ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. w brzmieniu zgodnym z projektem proponowanym przez OKIU "Renta wdowia":

Pan Mirosław był emerytem policyjnym. Pobiera emeryturę policyjną w wysokości 4000 zł brutto. Jego żona, pani Ewa jest emerytowaną nauczycielką i pobiera emeryturę z ZUS w kwocie 2000 zł brutto. Pan Mirosław umiera.

TerazZgodnie z ustawą o rencie wdowiej
Po śmierci pana Mirosława pani Ewa otrzyma po nim rentę rodzinną w kwocie 3400 zł brutto, jeśli zrezygnuje z własnej emerytury. Po śmierci pana Mirosława pani Ewa otrzyma po nim rentę rodzinną w kwocie 3400 zł brutto powiększoną o kwotę 1000 zł brutto.
W ten sposób jej renta rodzinna będzie wynosić 4400 zł brutto.
3400 zł brutto4400 zł brutto

Ten i inne przykłady można znaleźć w ulotce informacyjnej przygotowanej przez OKIU "Renta wdowia"


Koleżanki i Koledzy!

Śmierć małżonka to oczywiście wyjątkowo traumatyczne przeżycie i nic nie jest w stanie nam tej straty osłodzić, zrekompensować. Ma też niestety swój przyziemny, finansowy aspekt. W dzisiejszych trudnych i wyjątkowo drogich czasach, życie we dwójkę jest nieco łatwiejsze, choć i tak wiele emeryckich małżeństw ledwo wiąże koniec z końcem. Tym trudniejsze jest dla tych, którzy z rosnącymi kosztami muszą sobie radzić w pojedynkę, utrzymując się wyłącznie z jednego świadczenia. Bo przecież nie każdemu wiek i zdrowie pozwalają na dorabianie do emerytury czy renty i nie każdy może liczyć na pomoc rodziny.

Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy „Renta wdowia” znacząco poprawią sytuację materialną owdowiałych emerytów i rencistów. Teraz i w przyszłości.

Jednak, by trafił on pod obrady Parlamentu RP, trzeba najpierw zebrać pod nim co najmniej 100 tys. podpisów poparcia.

A my, emeryci mundurowi, mamy już w tym doświadczenie.

Wydrukujmy sobie:

  1. Projekt ustawy "RENTA WDOWIA";
  2. Formularze, na których będziemy zbierać podpisy;
  3. Instrukcję zbierania podpisów (są w niej adresy, na które należy przesyłać wypełnione podpisami formularze);
  4. Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) obowiązujących przy zbiórce;
  5. Kilka sztuk ulotki informacyjnej przygotowanej przez OKIU "Renta wdowia",

i ruszmy po rodzinie, znajomych i sąsiadach zbierać podpisy.

Ten projekt jest tego wart!

Powodzenia!!!

Zarząd FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)