• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OODROCZYŁ POSTĘPOWANIA!

  • sprawy emerytalne, komunikat
  • 4 września 2019

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

         W dniu wczorajszym, mimo wcześniejszych zapowiedzi (Komunikat z 21 sierpnia b.r.), nie doszło do ogłoszenia przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim dwóch wyroków w sprawach przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponowne ustalenie wysokości świadczeń emerytalnych.

         Nieoczekiwanie Sąd podjął decyzje o kontynuowaniu postępowań, uzasadniając to potrzebą dostarczenia przez ZER, w wyznaczonym terminie, uzupełniających materiałów źródłowych. Zapewne sami odwołujący się, jak i my wszyscy możemy czuć rozczarowanie taką decyzją Sądu, tym bardziej, że nie został wyznaczony termin kolejnej rozprawy a tym samym i ogłoszenia wyroków.

         W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na wyznaczenie – miejmy nadzieję - nieodległych terminów rozpraw, licząc na korzystne orzeczenia dla odwołujących się od decyzji dyrektora ZER. Umiarkowany optymizm może uzasadniać fakt, że Sąd oddalił wnioski pełnomocników ZER o zawieszenie postępowania i kontynuuje proces.

                                                                  Komisja Prawna FSSM

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved