Aktualności

SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OODROCZYŁ POSTĘPOWANIA!

Opublikowano: 04 wrz 2019

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

         W dniu wczorajszym, mimo wcześniejszych zapowiedzi (Komunikat z 21 sierpnia b.r.), nie doszło do ogłoszenia przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim dwóch wyroków w sprawach przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponowne ustalenie wysokości świadczeń emerytalnych.

         Nieoczekiwanie Sąd podjął decyzje o kontynuowaniu postępowań, uzasadniając to potrzebą dostarczenia przez ZER, w wyznaczonym terminie, uzupełniających materiałów źródłowych. Zapewne sami odwołujący się, jak i my wszyscy możemy czuć rozczarowanie taką decyzją Sądu, tym bardziej, że nie został wyznaczony termin kolejnej rozprawy a tym samym i ogłoszenia wyroków.

         W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na wyznaczenie – miejmy nadzieję - nieodległych terminów rozpraw, licząc na korzystne orzeczenia dla odwołujących się od decyzji dyrektora ZER. Umiarkowany optymizm może uzasadniać fakt, że Sąd oddalił wnioski pełnomocników ZER o zawieszenie postępowania i kontynuuje proces.

                                                                  Komisja Prawna FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)