Aktualności

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM W DN. 19.06.2017 R.

Opublikowano: 07 lip 2017

W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się w Warszawie  posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków Zarządu Federacji na 24  oraz 19 osób w charakterze gości. Po sprawdzeniu kworum i przyjęciu upoważnienia Kol. Jerzego Skryckiego do reprezentowania ZG SEiRP na posiedzeniu, przystąpiono do obrad wg. następującego porządku:

1. Sprawy organizacyjne:
a) rozpatrzenie przez ZF wniosku ZFBOR o przyjęcie w skład Federacji,
b) omówienie wyników finansowych Federacji za I półrocze 2017 r.
c) sprawy wniesione.

2. Informacja o działaniach zespołów Federacji.

3. Prezentacja firmy INNOVATION GROUP POLSKA (pomoc w realizacji świadczeń komunikacyjnych).

4. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej:
a) projekt ustawy wraz z uzasadnieniem,
b) Komitety protestacyjne,

5. Plan przedsięwzięć Federacji na 2017 r.
a) posiedzeń zarządów organizacji wchodzących w skład Federacji i ZF,
b) konferencji i narad problemowych,
c) wystąpień i manifestacji publicznych.

Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia w:
Potokole z posiedzenia Zarządu FSSM RP w dn. 19.06.2017 r.
Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności.
2. Uchwała Nr 24/II/2017 o przyjęciu Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w skład członków zwyczajnych Federacji.
3. Rozliczenie finansowe Federacji, w tym konta DAROWIZNY.
4. Preliminarz kosztów udziału przedstawiciela FSSM RP w konferencji organizowanej przez UROMIL w dniu 19 września 2017 r. w Budapeszcie.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)