Aktualności

WARSZTATY SZKOLENIOWE „TRZEŹWO PRACUJĘ”

Opublikowano: 22 maj 2019

Informujemy, że na adres FSSM RP wpłynęła oferta szkoleniowa Europejskiego Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, dotycząca możliwości przeprowadzenia bezpłatnych, 8-godzinnych warsztatów w ramach Programu Profilaktycznego „Trzeźwo pracuję”. Ofertę przesłaliśmy do wszystkich organizacji-członków Federacji i to one będą przyjmować zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w tych warsztatach i koordynować ich organizowanie z oferentem. FSSM RP nie będzie prowadzić bezpośredniej rekrutacji chętnych.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)