Aktualności

ZAWIESZENIA POSTĘPOWAŃ BEZ UZASADNIEŃ. CO ROBIĆ? – ANEKS

Opublikowano: 13 gru 2019

ANEKS do Informacji Prawnej dotyczącej uzasadnienia postanowienie sądu okręgowego o zawieszeniu postępowania

         Jak już wcześniej informowaliśmy, niektóre sądy okręgowe rozpatrujące sprawy z odwołań osób represjonowanych od decyzji dyrektora ZER wydają postanowienia o zawieszeniu postępowania i przesyłają je bez załączonego uzasadnienia. Jest to (niestety) zgodne z uchwaloną przez Sejm nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego, która weszła w życie z dniem 7 listopada b.r.

         Pouczenie, zamieszczone w piśmie sądowym zatytułowanym DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Z POUCZENIEM może być dla wielu z nas mało czytelne. Jednoznacznie może z niego nie wynikać, że warunkiem skutecznego zainicjowania procedury odwoławczej, tj. złożenia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania, jest wcześniejsze otrzymanie z sądu uzasadnienia skarżonego postanowienia. Kto chce skorzystać z takiej możliwości (zdecydowanie to zalecamy), musi wcześniej wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu (jego wzór opublikowaliśmy jako załącznik do Informacji Prawnej w tej sprawie z 2 grudnia 2019 r.). Wszystko to oznacza, że nie możemy wnosić takiego zażalenia bez znajomości argumentów prawnych sądu, tj. nie dysponując uzasadnieniem postanowienia.  Jeżeli to zrobimy, wówczas nasze zażalenie może być pozostawione bez dalszego biegu.

         Jak dotychczas ułomność swojego pouczenia dostrzegł Sąd Okręgowy w Warszawie, który w specjalnych pismach do skarżących przyznaje się do błędu i wskazuje sposób rozwiązania problemu proceduralnego, do którego powstania sam się przyczynił. Sąd ten wskazuje, że skarżący powinien złożyć (łącznie) ww. „Wniosek o uzasadnienie postanowienia…” wraz w „Wnioskiem o przywrócenie terminu…” w ciągu tygodnia od daty doręczenia pisma informującego o zaistniałej sytuacji. Uzasadnieniem tego Wniosku będzie nieprecyzyjna treść pouczenia (wzór tutaj).

         W poprawionej wersji pouczenia SO w Warszawie, przesyłanej już represjonowanym, znajdziemy pełną informację o zasadach wnoszenia zażalenia na postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania.

 Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)