Aktualności

ZDZISŁAW CZARNECKI NIE JEST JUŻ PREZYDENTEM FSSM RP!

Opublikowano: 04 gru 2019

Na III Kongresie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który odbył się w Soczewce k/Płocka w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. uchwalony został projekt nowego Statut FSSM RP. Wśród zmian nim wprowadzonych najistotniejszymi były te, dotyczące możliwości prowadzenia przez Federację działalności gospodarczej oraz podjęcia starań o uznanie jej za Organizację Pożytku Publicznego.

Otóż niniejszym informujemy, że w dniu 27 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o wpisaniu stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających ze zmiany Statutu FSSM RP, w tym o wpisaniu Federacji do wykazu Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do pozyskiwania środków finansowych z darowizn od osób fizycznych w postaci odpisu 1% z podatku dochodowego pobieranego przez państwo.

Tym samym nowy Statut FSSM RP właśnie wszedł w życie.

Aktualnie czekamy na opublikowanie tych zmian przez KRS, które ma nastąpić w najbliższych dniach.

O tym fakcie, jak i o przedsięwzięciach Federacji, wynikających z przyznania jej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, będziemy oczywiście informować na bieżąco.

A tym, którzy tytuł dzisiejszej informacji przyjęli z niepokojem (lub radością) wyjaśniamy, że zgodnie z nowym statutem zmieniły się nazwy najwyższych stanowisk funkcyjnych w Federacji. Nie mamy już Prezydenta i wiceprezydentów Federacji, a jej Przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Jeśli chodzi o personalia – jak na razie nic się w tej materii nie zmieniło!!!

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)