• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

AKTUALNOŚCI

 • 16 kwietnia 2019

Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 21 marca 2023

ZADZIWIAJĄCY WYROK SN

16 marca 2023 r. w Sądzie Najwyższym zapadł pierwszy wyrok kasacyjny w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających swiadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Wyrok w naszej ocenie niezrozumiały w świetle wcześniejszej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. stwierdzającej ogólnie rzecz biorąc, że istotna jest indywidualna ocena przebiegu służby funkcjonariusza a nie miejsce (komórka organizacyjna), w której ją pełnił. Tymczasem wyrok ten w pewnym sensie uchwałę ten częściowo podważa, choć Sędzia, który go wydał, sam się pod nią podpisał. Zaiste zadziwiające. 

 • sprawy federacji
 • 21 marca 2023

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO NAPRAWY

Na początku obecnej kadencji władz FSSM, Prezydium Zarządu Federacji zwróciło się do członków Federacji o wskazanie najważniejszych spraw dotyczących służb mundurowych, na które należy zwrócić uwagę politykom. Na podstawie udzielonych odpowiedzi opracowane zostały „Najważniejsze problemy - w ocenie stowarzyszeń służb mundurowych, członków FSSM RP - wymagające naprawy w życiu publicznym”, które zostały przesłane do wszystkich opozycyjnych demokratycznych klubów i kół parlamentarnych.

 • sprawy federacji
 • 17 marca 2023

SPOTKANIE Z DYREKTORKĄ ZER MSWiA

W dniu 17 marca 2023 r. Przewodniczący Federacji Henryk Budzyński oraz Wiceprzewodniczący Leszek Szreder spotkali się z dyrektorką Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA p. Małgorzatą Zdrodowską. Było to pierwsze spotkanie kol. Henryka Budzyńskiego z Dyr. ZER MSWiA po objęciu funkcji Przewodniczącego Federacji. Głównym tematem rozmowy była chęć dalszego kontynuowania pomocy i wsparcia poszkodowanym ustawą represyjną.

 • sprawy federacji
 • 16 marca 2023

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FSSM RP
Z PRZEDSTAWICIELAMI KKP LEWICY

W dniu 14 marca 2003 r. w siedzibie Zarządu Federacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy. Ze strony Zarządu Federacji udział wzięli: Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit oraz Stanisław Kalski. Koalicyjny Klub Poselski Lewicy reprezentowali: Krzysztof Gawkowski – przewodniczący Klubu oraz Wiesław Szczepański – przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

 • sprawy federacji
 • 10 marca 2023

SPOTKANIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI

Prezydium Zarządu Federacji rozpoczęło cykl spotkań z władzami stowarzyszeń członkowskich.
W dniu 7 marca br. odbyły się spotkania z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Klubu Generałów i Admirałów RP.

 • sprawy federacji
 • 2 marca 2023

ODPOWIEDŹ POSŁA GAWKOWSKIEGO

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowa Lewica Razem Poseł Krzysztof Gawkowski błyskawicznie odpowiedział na pismo protestacyjne skierowane doń przez Przewodniczącego FSSM RP w związku z wystąpieniem Posłanki Anny Marii Żukowskiej w TVP INFO w dniu 26 lutego br.
W swym piśmie  Pan Poseł Gawkowski m.in. zaproponował, by wszelkie wątpliwości dot. wypowiedzi Pani Posłanki Żukowskiej wyjaśnić bezpośrednio z nią, co oczywiście chętnie uczynimy.
Ale śledząc wypowiedzi medialne wielu przedstawicieli opozycji na temat ustawy represyjnej, odnosimy wrażenie, że większość słabo orientuje się w tej kwestii i nie zawsze wie jak o tym mówić. Chyba przydałoby się im wszystkim jakieś krótkie szkolenie.

 • sprawy federacji
 • 28 lutego 2023

FSSM RP INTERWENIUJE U PRZEWODNICZĄCEGO
KLUBU POSELSKIEGO NOWA LEWICA RAZEM

W związku ze skandaliczną wypowiedzią Posłanki Anny Marii Żukowskiej w TVP INFO w dniu 26 lutego br., Prezydium Zarządu Federacji wystosowało pismo protestacyjne do Krzysztofa Gawkowskiego -  Przewodniczącego Klubu Poselskiego Nowa Lewica Razem.

 • sprawy federacji
 • 27 lutego 2023

PRIORYTETY DZIAŁAŃ FEDERACJI BEZ ZMIAN

Po zmianie na funkcji Przewodniczącego FSSM RP, Prezydium Zarządu Federacji zapewnia, że główne kierunki i obszary jej działania pozostają niezmienne. Priorytetem nadal jest walka o usunięcie z obiegu prawnego haniebnych zapisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Konieczna jest jednak intensyfikacja działań.

 • sprawy federacji
 • 23 lutego 2023

ZMIANA NA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO FSSM RP !!!

Na wczorajszym Posiedzeniu, Zarząd FSSM RP podjął decyzję o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Piotra Iwata i powołał w to miejsce dotychczasowego Wiceprzewodczącego Federacji Kol. Henryka Budzyńskiego.
Więcej informacji na ten temat wkrótce.

 • sprawy emerytalne
 • 19 lutego 2023

MINISTER FINANSÓW NIE KIWNIE PALCEM
W SPRAWIE NADPŁAT PODATKU DOCHODOWEGO

17 listopada 2022 r. w artykule „RPO wnosi o zmianę prawa” informowaliśmy o piśmie, jakie Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Finansów w sprawie olbrzymich nadpłat podatku dochodowego jakie ponoszą osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r., którym po latach wyrokami sądów przywracane są niesłusznie odebrane świadczenia. Odpowiedź MF wpłynęła do RPO na początku grudnia 2022 r.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved