Aktualności

APEL EKSPERTÓW PRAWNYCH FUNDACJI  IM.STEFANA BATOREGO DO PREZYDENTA RP
Niestety, wiemy już, że żadne apele polskiego środowiska prawniczego, a nawet podjęcie przez Komisję Europejską decyzji o uruchomieniu artykułu 7. traktatu Unii Europejskiej wobec Polski,nie powstrzymają decyzji Prezydenta RP od podpisania ustaw o SN i KRS, które w sposób istotny i pozakonstytucyjny wpływają na równowagę trójpodziału władzy w Polsce.
Po raz kolejny, jesteśmy swiadkami łamania Konstytucji RP przez ludzi, którzy przysięgali się (przywołując Imię Boga na świadka) jej strzec.

więcej

LIST FSSM RP DO DYREKTORA AGENCJI PRAW PODSTAWOWYCH UE
Wszyscy liczymy na to, że w polskich sądach w sprawie ustawy represyjnej zwycięży prawo i znajdziemy tam sprawiedliwość. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że możemy znaleźć w nich jedynie "Prawo i Sprawiedliwość", co nie wróży dobrze naszej walce o zasłużenie godną starość. Być może będziemy zmuszeni do przeniesienia tej walki na grunt instytucji Unii Europejskiej. Nikogo więc nie może dziwić, że wszelkimi prawem dozwolonymi sposobami chcemy go sobie "przygotować" i od dnia uchwalenia tego "aktu prawnego" informujemy szefów tych instytucji o bezprawiu jakie nas spotkało.
Tym razem, w rocznicę odebrania nam naszych praw, występujemy do Michaela O'Flaherty, Dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE, organu doradczego UE ds. Praw Człowieka z siedzibą w Wiedniu (Austria).

więcej

O USTAWIE REPRESYJNEJ NA I KONGRESIE PRAW OBYWATELSKICH
12 gru 2017 sprawy Federacji

O USTAWIE REPRESYJNEJ NA I KONGRESIE PRAW OBYWATELSKICH

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. w Warszawie odbył się I Kongres Praw Obywatelskich zorganizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnie z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR OBWE).
Polecamy  relację z panelu dyskusyjnego: "Dezubekizacja - sprawiedliwość społeczna czy represja?" (współorganizowanego z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP), w którym drugiego dnia Kongresu wzięło udział ponad 400 osób, zamieszczoną na stronie internetowej RPO.
ANDRZEJ ROZENEK „ZASŁUŻONY DLA SEIRP”
06 gru 2017 sprawy Federacji

ANDRZEJ ROZENEK „ZASŁUŻONY DLA SEIRP”

16.11.2017 r. na obchodach jubileuszu 25-lecia powstania Koła Miejskiego nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Przewodniczący ZG SEiRP Antoni Duda wręczył Andrzejowi Rozenkowi odznakę  „Za Zasługi Dla SEiRP" z Dyplomem.
Wyróżnienie z całą pewnością zasłużone!

więcej

POLICJANT ZGINĄŁ NA SŁUŻBIE
04 gru 2017 sprawy Federacji

POLICJANT ZGINĄŁ NA SŁUŻBIE

APEL O WSPARCIE DLA JEGO RODZINY

Koleżanki i Koledzy
W dniu dzisiejszym w związku z tragiczna śmiercią policjanta na służbie w miejscowości Wisznia Mała nasz zielonogórski Komitet Protestacyjny przy FSSM zebrał wśród swoich członków spontanicznie kwotę 500 zł ,celem przekazania jej dla rodziny ww. funkcjonariusza, który osierocił dwójkę dzieci w wieku 8 i 12 lat . W związku z tym, w dniu dzisiejszym nawiązałem kontakt z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. dolnośląskiego Piotrem Malonem, celem uzgodnienia formy przekazania powyższej kwoty. Proszę o rozpropagowanie naszej inicjatywy wśród innych komitetów.

                                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                                  Andrzej Czerniejewski

Ten list trafił na skrzynkę mailową Federacji zaledwie kilkanaście godzin po tym tragicznym zdarzeniu. Zginął nasz Kolega. I nie ważne czy znaliśmy Go osobiście, czy nie, był jednym z nas – policjantem, funkcjonariuszem służb mundurowych. Dlatego Jego śmierć jest dla nas w sposób szczególny bolesna.

więcej

„SPOD LENINO DO WŁOCŁAWKA”
27 lis 2017 sprawy Federacji

„SPOD LENINO DO WŁOCŁAWKA”

Jedną z naczelnych dewiz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
i organizacji w niej zrzeszonych jest "kultywowanie tradycji i historii formacji mundurowych Rzeczypospolitej".
Niedawno wydana publikacja (monografia) pt. "Spod Lenino do Włocławka"
dr Władysława Kubiaka i Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku
z całą pewnością wpisuje się w realizację tej dewizy i zasługuje na nasze
wsparcie i gorące polecenie czytelnikom.

więcej

PROF. KAROL MODZELEWSKI KOŃCZY DZIŚ 80 LAT
22 lis 2017 sprawy Federacji

PROF. KAROL MODZELEWSKI KOŃCZY DZIŚ 80 LAT

80 lat kończy prof. Karol Modzelewski - historyk, opozycjonista z czasów PRL, wieloletni więzień polityczny w komunistycznej Polsce, senator I kadencji i kawaler Orderu Orła Białego. Dziś, baczny obserwator i trafny diagnosta aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.
Życzymy wielu lat życia oby w mniej „ciekawych czasach” Panie Profesorze.

więcej

FSSM RP NA I KONGRESIE PRAW OBYWATELSKICH
15 lis 2017 sprawy Federacji, komunikat

FSSM RP NA I KONGRESIE PRAW OBYWATELSKICH

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR OBWE) organizuje I Kongres Praw Obywatelskich.
Gorąco zachęcamy do udziału w panelu: "Dezubekizacja - sprawiedliwość społeczna czy represja?"  - współorganizowanym z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Panel odbędzie się 9 grudnia 2017 r. o godz. 9,00 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie (konieczna wcześniejsza rejestracja uczestnictwa).

więcej

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA RP NA LIST EMERYTA SG
08 lis 2017 sprawy Federacji

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA RP NA LIST EMERYTA SG

29 września 2017 r. w ślad za stroną Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, opublikowaliśmy list otwarty emeryta, b. funkcjonariusza WOP i SG, mjr Jerzego Misiewicza do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dziś przedstawiamy odpowiedź, której w imieniu Prezydenta udzielił Kierownik Zespołu Korespondencji Obywatelskiej Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP Witold Trębicki.
Tylko, czy aby na pewno jest to odpowiedź na list naszego kolegi?

więcej

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 19.10.2017 R.
03 lis 2017 sprawy Federacji, komunikat

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 19.10.2017 R.

W dniu 19 października 2017 r. w budynku „PEDAGOGIUM” w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115, odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
W posiedzeniu uczestniczyło 16 (z 25) członków Zarządu Federacji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 16 osób zaproszonych w charakterze gości.
Obradom przewodniczył Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki

więcej

APEL ZŻWP DO PARLAMENTARZYSTÓW
23 paź 2017 sprawy Federacji

APEL ZŻWP DO PARLAMENTARZYSTÓW

16 października 2017 r. Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystąpił z Apelem do Parlamentarzystów RP o zachowanie rozwagi i odrzucenie projektu ustawy o zmianie aktualnie obowiązującej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, gdy wejdzie on pod obrady Parlamentu RP.
20 października ZG ZŻWP wystosował analogiczny Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
POMORSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ  SŁUŻB MUNDUROWYCH
"W JEDNOŚCI SIŁA"
W dniu 19 października 2017 r z inicjatywy ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni, w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku, podpisano Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w celu wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania działań na rzecz emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)