Aktualności

„GORSZY SORT” NIECH NIE LICZY NA UCZCIWE TRAKTOWANIE
Tego, jak pogardliwy jest stosunek obecnej władzy i partii, z której się ona wywodzi, do prawa i obywateli nie godzących się z ich poltyką i działaniami, czytelnikom naszej strony nie musimy tłumaczyć. Jego oczywistym przejawem było uchwalenie ustawy represyjnej. I nie wystarczyło samo jej uchwalenie, by zademonstrować to, na co mogą liczyć w "państwie PiS" obywatele "gorszego sortu". W tej sprawie napędzany kłamliwą propagandą przemysł pogardy pracuje nadal pełną parą. Rząd miał 10 miesięcy na to, by zapewnić odpowiednie "siły i środki" na jej szybkie i sprawne wprowadzenie w życie. I owszem, zapewnił, ale wyłacznie na wprowadzenie części represyjnej. Procedury odwoławcze, albo nie są realizowane w ogóle (tryb. art. 8a), albo zdecydowanie zbyt opieszale (odwołania do sądu). A przecież rzecz tyczy życia tysięcy obywateli. Ale, że są to obywatele "gorszego sortu", to...
Zgodnie z zapowiedzą, prezentujemy komentarz odpowiedzi Dyrektora ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br.

więcej

ODPOWIEDŹ ZER NA WYSTĄPIENIE FSSM RP
13 gru 2017 sprawy emerytalne,

ODPOWIEDŹ ZER NA WYSTĄPIENIE FSSM RP

Otrzymaliśmy odpowiedź Dyrektora ZER MSWiA na nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej z dnia 7 listopada br. Na merytoryczny komentarz będziecie musieli poczekać do przyszłego tygodnia ponieważ dziś, na gorąco, po lekturze tego pisma, cisną nam się na usta wyłącznie słowa nienadające się do publikacji. Musimy nieco ochłonąć.

więcej

DLACZEGO SĄD OKRĘGOWY WYZNACZA NAM RÓŻNE TERMINY NA USTOSUNKOWANIE SIĘ DO STANOWISKA ZER W SPRAWIE  ODWOŁAŃ ?
Ci z nas, którzy otrzymali już z Sądu Okręgowego w Warszawie pismo, najczęściej zatytułowane jako „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” i zobowiązujące odwołującego się do „zajęcia stanowiska w sprawie”, tj. odniesienia się do odpowiedzi pozwanego (Dyrektora ZER) na nasze odwołanie, zastanawiają się dlaczego wskazane przez Sąd terminy bywają różne. Niektórzy zostają zobowiązani do zajęcia stanowiska i złożenia wszelkich wniosków dowodowych (pod groźbą ich pominięcia) w terminie 14 dni, inni - 21 dni, a jeszcze inni - nawet 30 dni. Dlaczego ?

więcej

WNIOSEK W TRYBIE ART. 8a A ODWOŁANIE DO SĄDU
07 gru 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

WNIOSEK W TRYBIE ART. 8a A ODWOŁANIE DO SĄDU

Wyjaśniamy jakie znaczenie dla terminu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy odwołania od Decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) może mieć wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 8a ustawy z dn. 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).

więcej

PODPOWIADAMY JAK MOŻNA PRZYPOMNIEĆ BŁASZCZAKOWI O JEGO OBOWIĄZKACH
01 gru 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

PODPOWIADAMY JAK MOŻNA PRZYPOMNIEĆ BŁASZCZAKOWI O JEGO OBOWIĄZKACH

W związku z wyrokiem WSA w Warszawie (II SAB/Wa 202/17) z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi na bezczynność MSWiA w przedmiocie rozpoznania wniosku skierowanego do niego na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej, do FSSM RP wpłynęło sporo próśb o przybliżenie prawnych aspektów wnoszenia tego typu spraw. Wszystkim zainteresowanym podpowiadamy więc, jak można przypomnieć Błaszczakowi, że sprawowanie urzędu, to nie tylko polityczno-propagandowe rozgrywki ale przede wszystkim obowiązki wobec obywateli, którymi nadal jesteśmy. Tego nas jeszcze nie pozbawił.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

JEŻELI NIE MUSISZ, NIE PŁAĆ HARACZU NA „PAŃSTWOWE” MEDIA
29 lis 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

JEŻELI NIE MUSISZ, NIE PŁAĆ HARACZU NA „PAŃSTWOWE” MEDIA

Potwierdzamy prawdziwość krążących od pewnego czasu informacji dotyczących możliwości zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników RTV przez znaczną część emerytów i rencistów służb mundurowych objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., z uwagi na wiek i wysokość zmniejszonego świadczenia emerytalnego.

więcej

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER
08 lis 2017 sprawy emerytalne

WNIOSEK FSSM RP DO DYREKTORA ZER

W związku z licznymi sygnałami o opóźnieniach w przekazywaniu przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu (de facto obniżeniu) emerytur i rent, w dniu wczorajszym FSSM RP wystąpiła do Dyrektora ZER z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. liczb:
- wydanych ww. decyzji (ogółem);
- odwołań od ww. decyzji, które wpłynęły do ZER;
- odwołań, które ZER uznał za zasadne i w konsekwencji zmienił liub uchylił wydane decyzje;
- odwołań przekazanych przez ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie;
- odwołań, których ZER nie przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 30 dni.

więcej

CO MA ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE ZŁOŻYŁ ODWOŁANIA W TERMINIE?
04 paź 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

CO MA ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE ZŁOŻYŁ ODWOŁANIA W TERMINIE?

Do Federacji docierają, niestety dość liczne, sygnały o tym, że niektóre z osób, poszkodowanych ustawą represyjną, z różnych przyczyn nie złożyły odwołań od decyzji ZER obniżających emerytury / renty w terminie miesiąca od ich otrzymania. Zwykle są to osoby starsze i samotne, które nie do końca zdawały sobie sprawę z powagi sytuacji, nie rozumiały jej i nie wiedziały lub nie miały do kogo zwrócić się o pomoc.
Czy fakt przeoczenia tego terminu definitywnie zamyka im drogę odwoławczą?
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

WZÓR ODPOWIEDZI NA PISMO Z SĄDU
25 wrz 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

WZÓR ODPOWIEDZI NA PISMO Z SĄDU

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i oczekiwaniami naszego środowiska przedstawiamy przykładowy WZÓR „Pisma procesowego”, będącego formą wyrażenia przez powoda (odwołującego się) swojego stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego – Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty. Do zajęcia takiego stanowiska zobowiązuje nas Sąd w ramach czynności przygotowawczych do procesu.  Wzór ten, choć odnosi się do najczęściej podnoszonych przez skarżących zarzutów, ma charakter uniwersalny i może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od treści odpowiedzi ZER na indywidualne odwołanie i stawiane w nim zarzuty.
Uwaga! Załączony wzór pisma procesowego jest tylko propozycją FSSM RP. Ewentualne jego wykorzystanie powinno być samodzielną decyzją każdego odwołującego się.
Zespół Prawny FSSM RP
ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A
20 wrz 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A

Do FSSM kierowane są pytania dotyczące różnych aspektów korzystania przez osoby objęte skutkami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z „dobrodziejstwa” art. 8a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Niniejszym odpowiadamy na te najczęściej formułowane.

więcej

HISTORIA SŁUŻBY WG IPN
14 wrz 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

HISTORIA SŁUŻBY WG IPN

Decyzja ZER o obniżeniu emerytury / renty podejmowana jest na podstawie informacji z IPN. Tymczasem poszkodowana/y tak naprawdę nie wie, co ów dokument zawiera. A przecież w niektórych, zwłaszcza mniej oczywistych przypadkach, jego treść może mieć istotne znaczenie w sprawie - który okres służby spowodował zakwalifikowanie pod przepisy ustawy represyjnej ?
Dlatego proponujemy, by występować do ZERu o udostępnienie kopii informacji IPN, będącej podstawą wydania ww. decyzji. Wzór takiego pisma znajduje się TUTAJ (i w Bibliotece), a wszystkie potrzebne do jego wypełnienia informacje znajdziecie w otrzymanych z ZERu decyzjach.
Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA.
CZY WYSTĘPOWAĆ O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI ZER ?
05 wrz 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

CZY WYSTĘPOWAĆ O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI ZER ?

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do FSSM, dotyczącymi skuteczności wniosku o „udzielenie skarżącemu, na czas trwającego postępowania, zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji Dyrektora ZER MSWiA”, informujemy:

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)