• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

AKTUALNOŚCI

 • 16 kwietnia 2019

Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 17 czerwca 2021

WYROK "TK" W SPRAWIE P10/20 - INFORMACJA

Wszystkim, którzy w dniu wczorajszym obserwowali posiedzenie TK w sprawie P10/20 gratulujemy zdrowia. Trzeba mieć naprawdę dużą odporność psychiczną, by dało się bez "trwałego uszczerbku" wysłuchać tylu bzdur prawnych, jakie padły wczoraj, zwłaszcza z ust przedstawicieli Prokuratora Generalnego.
Swoją drogą ciekawe, czy niektórym posłom, prokuratorom lub sędziom (w tym sędziom SN i TK) da się kiedyś obniżyć emerytury poprzez uznanie, że nabyli je w sposób niesłuszny, sprzeniewierzając się wartościom, które ślubowali przestrzegać?

 • sprawy federacji
 • 14 czerwca 2021

LIST DO CZŁONKÓW SEiRP

Jednostronna i niczym nieuzasadniona decyzja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych o zawieszeniu członkostwa tej organizacji w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, podjęta bez żadnych konsultacji wewnątrzorganizacyjnych, wprowadziła przed bez mała rokiem, absolutnie niepotrzebny rozdźwięk w środowisku emerytów mundurowych, bolesny i niezrozumiały zwłaszcza dla tych, których dotknęła ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. Stan „zawieszenia członkostwa”, który wymyślił sobie ZG SEiRP, a którego nie przewiduje statut FSSM RP, nie może jednak trwać wiecznie. Członkowie Stowarzyszenia muszą w końcu zdecycydować, czy nadal jest im po drodze z Federacją, czy też chcą „maszerować” swoją drogą.

 • sprawy federacji
 • 14 czerwca 2021

40 LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Za zgodą Zarządu Głównego ZŻWP prezentujemy, opublikowany w czerwcowym numerze "Głosu Weterana i Rezerwisty" artykuł pt. „40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - geneza, zarys działalności, dzień dzisiejszy”, w którym płk Henryk Budzyński, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP i Wiceprzewodniczący FSSM RP, w sposób odmienny od dotychczasowych przedstawia historię, dorobek i perspektywę Związku.

 • sprawy emerytalne
 • 30 maja 2021

BYLIŚMY W WARSZAWSKIM SĄDZIE OKRĘGOWYM

W Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszyły sprawy represjonowanych funkcjonariuszy. Sędziowie przestali w końcu czekać na wyrok „Trybunału Konstytucyjnego” i orzekają zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, oceniając indywidualnie służbę przed 1990 r. każdego z funkcjonariuszy skarżących decyzje Dyrektora ZER. Mamy nadzieję, że tak pozostanie niezależnie od tego, co ostatecznie na temat ustawy represyjnej powie TK (jeżeli w ogóle kiedykolwiek coś powie).
Rozprawom w warszawskim SO przez kilka dni przyglądali się członkowie Komisji Prawnej FSSM RP. Ich spostrzeżenia i wnioski, przedstawione niniejszym, mogą pomóc wszystkim, którzy na swoje wokandy wciąż oczekują.

 • sprawy emerytalne
 • 25 maja 2021

W "TK" KOLEJNY POŚLIZG

Jak zwykle Trybunał Konstytucyjny Pani Julii Przyłębskiej nas „nie zawiódł”.
Zaplanowana na dzień dzisiejszy rozprawa, dotycząca odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (P 10/20), w zakresie zgodności art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust. 1 w z w. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,  została przełożona na dzień 16 czerwca 2021 r., na godz. 13:00. Jak wiemy jest to dzień poprzedzający rozpoznanie pytań Sądu Okręgowego w Warszawie (patrz Komentarz FSSM z 20 maja b.r.). „Trybunał Konstytucyjny” rozpozna sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem Pani Julia Przyłębskej. Sprawozdawcą będzie sędzia „TK” – Pan Bartłomiej Sochański.
Trudno spokojnie odnosić się to tego, co wyczynia ten "organ ochrony prawnej", ale chwilowo powstrzymamy się od komentarza.

 • sprawy emerytalne
 • 20 maja 2021

PRZED POSIEDZENIAMI "TK" - KOMENTARZ KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP

To. co się dzieje w "Trybunale Konstytucyjnym" w związku z pytaniami prawnymi sądów dot. ustawy represyjnej byłoby może śmieszne, gdyby nie było straszne. Ponad trzyletnie zwlekanie z wydaniem orzeczenia i obecne "kombinowanie" przy składzie orzekającym, a wszystko po to, by wyrok zaspokoił polityczne oczekiwanie tych, którzy tego gniota prawnego przepchnęli przez proces legislacyjny, świadczy dobitnie o tym, że dzisiejszy "Trybunał" to tylko nazwa i nie ma nic wspólnego z sądem i stanowieniem prawa.

 • sprawy federacji
 • 15 maja 2021

EWA MACEK - WULKAN ENERGII I PRZEWODNICZKA DLA SENIORÓW

Z prawdziwa przyjemnością informujemy, że wśród Laureatek Plebiscytu Dziennika Zachodniego na 10 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET WOJ. ŚLĄSKIEGO w 2020 r. na 4 miejscu znalazła się nasza Koleżanka EWA MACEK - Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach i Koordynatorka działań na rzecz walki ze skutkami działania ustawy represyjnej wymierzonej w część środowiska mundurowego. 

 • sprawy federacji
 • 6 maja 2021

PRZEWODNICZĄCY NOWEJ LEWICY ODPOWIADA

Do pytań, które skierowaliśmy do liderów Lewicy w Stanowisku FSSM RP w sprawie poparcia  pisowskiego "Krajowego Planu Odbudowy", odniósł się Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Odpowiedź tę pozostawiamy naszym czytelnikom do indywidualnej oceny.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 3 maja 2021

STANOWISKO FSSM RP W SPRAWIE POPARCIA PRZEZ LEWICĘ PISOWSKIEGO "KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY"

Deal Lewicy i PiSu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy wzbudził wiele emocji wśród zwolenników opozycji, a przede wszystkim wśród wyborców Lewicy. PiS uzyskało to, na czym mu zależało w zamian za kilka obietnic, których wcale nie musi zrealizować. Od lat specjalizuje się przecież w szerzeniu kłamstw, łamaniu umów i niedotrzymywaniu obietnic.
Dzis pytamy liderów Lewicy - dlaczego zrobili to, co zrobili i nie zrobili tego, co mogli zrobić?

 • informacja prawna
 • 15 kwietnia 2021

SKARGA KASACYJNA - ANEKS

ANEKS do Informacji Prawnej z dn. 31 marca 2021 r. dot. SKARG KASACYJNYCH wnoszonych przez Dyrektora ZER MSWiA od prawomocnych wyroków sądów apelacyjnych wydanych w naszych sprawach odwoławczych a także o SKARDZE NADZWYCZAJNEJ

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved