• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

Wiadomości


 • sprawy emerytalne
 • 26 czerwca 2017

PYTAMY PREZESA IPN

Tym razem pytamy Prezesa IPN, na podstawie jakich dokumentów, z których treści wynikałoby, że na Zarząd Łączności i jego terenowe odpowiedniki, nałożono obowiązek wykonywania czynności operacyjno-technicznych, niezbędnych w działalnsci Słuzby Bezpieczeństwa, przez co zaliczono go do zamkniętego katalogu służb bezpieczeństwa państwa, określonego w ustawie represyjnej z 16 grudnia 2016 r. , 
 

 • sprawy emerytalne
 • 23 czerwca 2017

KONFERENCJA W SEJMIE RP I APEL DO POSŁÓW

W dniu 12 czerwca w sejmie RP odbyła się, zorganizowana przez Koło Poselskie Unii Europejskich Demokratów wspólnie z naszym kolegą Leszkiem Sucholewskim, konferencja poświęcona rodzinom służb mundurowych,  Wzięli w niej udział m. innymi: poseł Michał Kamiński - Unia Europejskich Demokratów, posłanka Kornelia Wróblewska - partia "Nowoczesna ", poseł Jerzy Meysztowicz - partia "Nowoczesna ", senator Grzegorz Napieralski – niezrzeszony. Apel do posłów RP, odczytany na zakończenie konferencji, odbił się szerokim echem nie tylko w naszym środowisku, ale także wśród parlamentarzystów i społeczeństwa.
(Relacja z konferencji - YouTube)
(Relacja z konferencji - iTV Sejm - nie w każdej przeglądarce da się odtworzyć) 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 17 czerwca 2017

KOLEJNE OPINIE PRAWNE

W związku ze zbliżającym się terminem przystąpienia sądów do rozpoznawania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy represyjnej, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej (w zakładce "Opinie prawne FSSM"), pakiet siedmiu opinii prawnych dotyczących możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w procesie orzekania na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) zmienionej ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy federacji
 • 15 czerwca 2017

Z PRAC KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH

W dniu 06.06.2017 roku w Warszawie na terenie Sejmu RP odbyło się spotkanie  koordynatorów ”Komitetu Protestacyjnego Łódzkie” przy FSSM /nazwa robocza/ z przedstawicielami Nowoczesnej. W spotkaniu udział wzięli: poseł na Sejm RP Pan Mirosław Suchoń, koordynator krajowy ds. wewnętrznych Pan Piotr Nejman, koordynator regionalny sieci eksperckiej „Lepsza Polska” Pani Iwona Lewandowska oraz koordynatorzy komitetu protestacyjnego województwa łódzkiego Lech Wojtyra, Piotr Bogusz i Krzysztof Borowski.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 12 czerwca 2017

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP

W związku z komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi mojego wystąpienia na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 8 czerwca b.r. chciałbym poinformować i wyjaśnić, że jedynym tematem tego posiedzenia była „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, w ujęciu statystycznym, w kontekście ich aktywności zawodowej po odejściu ze służby”. Mimo prób podejmowanych przed rozpoczęciem posiedzenia oraz w jego trakcie, przy kategorycznej postawie Przewodniczącego KAiSW – Posła Arkadiusza Czartoryskiego z PIS, nie udało się poszerzyć tematyki o kwestie związane ze skutkami ustawy represyjnej. W tej sytuacji, zagadnienia o zasadniczym znaczeniu dla represjonowanych policjantów i funkcjonariuszy, których nie udało się podnieść na posiedzeniu KAiSW, w porozumieniu z Posłem Markiem Wójcikiem z PO - Wiceprzewodniczącym KAiSW, staną się przedmiotem interpelacji poselskich do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie działania FSSM RP, tak w bliskiej jak i dalszej perspektywie, pozostają bez zmian. Są i będą ukierunkowane na wyłączenie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z systemu prawa RP. 

                                                                           Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

 • sprawy emerytalne
 • 6 czerwca 2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. WZORÓW ODWOŁAŃ

W związku z pojawieniem się na naszej stronie wzorów odwołań od decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe, do FSSM RP napływa dużo pytań z tym związanych. Na stronie głownej w oknie NA SKRÓTY / PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz w BIBLIOTECE zamieszczamy te najczęściej zadawane wraz z odpowiedziami na nie, które mogą ułatwić zainteresowanym odpowiednie posłużenie się wzorami odwołań. Lista będzie systematycznie uzupełniana.
Jednocześnie informujemy, że FSSM RP nie udziela porad prawnych.

 

 • sprawy emerytalne
 • 6 czerwca 2017

FRANZ TIMMERMANS ODPOWIADA JANUSZOWI ZEMKE

Biurokratyczne młyny Komisji Europejskiej mielą powoli. Bez mała 4 miesiące czekał Janusz Zemke na odpowiedż I wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Franza Timmermansa na pismo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie sytuacji grupy polskich obywateli po uchwaleniu represyjnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r., (patrz wiadomość z 11 lutego 2017 r.), Ponieważ czas płynął i terminy mijały, Europoseł wystąpił w dn. 3 maja 2017 r. do KE z priorytetowym zapytaniem pisemnym w ww. sprawie (patrz wiadomość z 8 maja 2017 r.). W końcu jednak odpowiedź nadeszła.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 czerwca 2017

ZESPÓŁ VI FSSM RP INFORMUJE

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2017 r. na posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej członkowie Komitetu  jednogłośnie powierzyli funkcje:

Pełnomocnika Komitetu – Andrzejowi Rozenkowi,
Zastępcy Pełnomocnika Komitetu – gen. Markowi
Dukaczewskiemu.

Czas do momentu rozpoczęcia zbierania 100 tys., podpisów (co nastąpi we wrześniu b.r.) należy wykorzystać na „dopięcie” organizacji Komitetów Protestacyjnych. 

 

 • sprawy federacji, komunikat
 • 5 czerwca 2017

ORGANIZUJEMY SIĘ, DZIAŁAMY - KOMITETY PROTESTACYJNE W CAŁYM KRAJU

W związku z licznym zapytaniami i zgłoszeniami osób chętnych do współpracy z Komitetami Protestacyjnymi w poszczególnych województwach, podajemy ich adresy e-mailowe, które umożliwią komunikację wszystkim zainteresowanym. Mając świadomość ogromu zadań stojących przed Komitetami, zachęcamy wszystkich do włączenia się w ich prace. Z bezpośrednich rozmów, ale też śledzenia portali internetowych, wiemy jak duże są oczekiwania wobec podejmowanych przez Federację działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni prawnej ustawy z 16 grudnia 2016 roku. To się nie stanie bez udziału nas wszystkich. A więc do pracy. 

/Irena Kłucińska/   
Zespół VI FSSM RP
 

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 2 czerwca 2017

ZER WYDAŁ PIERWSZE DECYZJE OBNIŻAJĄCE EMERYTURY

KOMUNIKAT
W związku z pojawieniem się na portalach społecznościowych informacji o odebraniu pierwszych decyzji  Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA o ponownym ustaleniu (de facto zmniejszeniu) wysokości emerytury lub renty wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), prosimy osoby, które je otrzymały, o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres e-mal: decyzje.zer@fssm.pl wraz z krótkim opisem swojej drogi zawodowej. Prosimy również o informację, czy dana osoba skorzystała lub zamierza skorzystać z „dobrodziejstwa” art. 8a. 
Pierwsze wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, które zapadną w wyniku odwołań od decyzji Dyrektora  Zakładu Emerytalno – Rentowego  MSWiA, mogą ukształtować linię orzeczniczą. Mając to na uwadze FSSM zakłada monitorowanie oraz możliwość profesjonalnego wsparcia prawnego osób, które jako pierwsze będą wnosić odwołania. Informacje o pierwszych odwołaniach ważne są także z uwagi na planowany udział w wybranych postępowaniach sądowych  Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Koordynatorem w tym zakresie będzie FSSM RP. 

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP
 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved