• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

AKTUALNOŚCI

 • 16 kwietnia 2019

Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy federacji, komunikat
 • 27 stycznia 2020

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA FSSM RP
KRS 0000342738

Przeznaczając 1%  podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego, to Ty, a nie rządzący, decydujesz na co Twoje pieniądze zostaną wydane.
W tym roku Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP po raz pierwszy ubiega się o Twoje wsparcie finansowe w postaci odliczenia 1% od podatku dochodowego.
W rozliczeniu podatkowym za rok 2019 wpisz nr KRS – 0000342738
Jeśli rozlicza cię organ emerytalno-rentowy (ZER, WBE, ZUS lub KRUS) wypełnij PIT-OP i wyślij go do swojego Urzędu Skarbowego.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 23 stycznia 2020

JAK PRZENIEŚĆ SPRAWĘ Z SO W WARSZAWIE DO INNEGO?

Zmiana przepisów KPC, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 r., spowodowała, że sprawy z odwołań b. funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżjących im świadczenia emerytalno-rentowe na podst. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. przestały być przekazywane do innych sądów okręgowych. Dziś SO w Warszawie może czynić to wyłącznie na zgodny wniosek stron.
W dzisiejszej Informacji Prawnej podpowiadamy wszyskim zainteresowanym przeniesiem swoich spraw do sądów okręgowych znajdujących się bliżej ich miejsca zamieszkania (zaznaczamy, że nie do wszystkich!), jak spróbować to uczynić.

 • sprawy federacji
 • 23 stycznia 2020

SPOTKANIE W KATOWICACH - RELACJA

W dniu 22 stycznia 2020 r. w Katowicach odbyło się spotkanie na temat: „USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE PRAWA UNII  EUROPEJSKIEJ”, które zapowiadaliśmy wczesniej.
Zainteresowanych odsyłamy do relacji wideo (TUTAJ), na której zarejestrowany został cały jego przebieg.

 • sprawy emerytalne
 • 21 stycznia 2020

PIKIETA REPRESJONOWANYCH FUNKCJONARIUSZY
PONOWNIE STANĘŁA PRZED SO W WARSZAWIE

16 stycznia 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie ponownie stanęła pikieta członków Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Podjęli oni tym samym, przerwaną 16 grudnia ub.r. akcję protestacyjną przeciwko zawieszaniu przez ten i inne sądy w kraju spraw z odwołań b. żołnierzy i funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

 • sprawy emerytalne
 • 20 stycznia 2020

KOLEJNE OPINIE DO PROJEKTU USTAWY

Do Kancelarii Sejmu wpłynęły kolejne opinie do złożonego przez KP LEWICA projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (Druk nr 100). Są to opinie NSZZP, Prokuratorii Generalnej i ZUS.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 14 stycznia 2020

„USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ” - KATOWICE, 22.01.2020 R

W dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 17:00  w Katowicach w Wyższej Szkole Technicznej  przy ul. Rolnej 43  z inicjatywy Europosła Marka Balta odbędzie się spotkanie na temat:
USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE PRAWA UNII  EUROPEJSKIEJ”.
W trakcie spotkania były Europoseł Janusz ZEMKE,  przekaże  reprezentowanie  polskich służb mundurowych w Parlamencie Europejskim, obecnemu Posłowi do Parlamentu Europejskiego Markowi BALTOWI.
Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach.

 • sprawy emerytalne
 • 14 stycznia 2020

OPINIA SN DO POSELSKIEGO PROJEKTU ZMIANY USTAWY EMERYTALNEJ

Złożony w Sejmie RP 16 grudnia 2019 r. przez posłów KP LEWICA projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) (Druk nr 100) został skierowany do prac w komisjach Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
8 stycznia br. do Kancelarii Sejmu wpłynęła opinia Sądu Najwyższego dot. ww. projektu.

 • sprawy federacji
 • 9 stycznia 2020

PODZIĘKOWANIA PARLAMENTARZYSTÓW

Po zakończonych wyborach parlametarnyzh 2019 r. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wysłała listy gratulacyjne do posłów, którzy w Sejmie RP nowej kadencji będą zasiadać w ważnych dla środowiska mundurowych komisjach sejmowych. Wielu z nich, za te gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz wszystkich obywateli Polski, podziękowało. Wśród nich znalazł się także Poseł PiS Pan Tadeusz Woźniak, który zasiada w Sejmie od 2005 r.

 • sprawy emerytalne
 • 19 grudnia 2019

POSELSKI PROJEKT ZMIANY USTAWY EMERYTALNEJ

Wszyscy wiemy, że 16 grudnia 2019 r. w trzecią rocznicę "uchwalenia" ustawy represyjnej, przedstawiciele Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego NOWA LEWICA RAZEM złożyli w Kancelarii Sejmu RP poselski projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).
Nie wszyscy jednak znają jego treść, dlatego niniejszym go publikujemy.

 • sprawy federacji
 • 18 grudnia 2019

DOŚĆ REPRESJI - W TRZECIĄ ROCZNICĘ "UCHWALENIA" USTAWY REPRESYJNEJ

16 grudnia 2019 r. minęły 3 lata od "uchwalenia" przez Sejm RP ustawy represyjnej, bezprawnego i sticte politycznego aktu odwetu, łamiącego prawa ponad 40 tys. obywateli Polski. Od 3 lat Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i organizacje wchodzące w jej skład, wszelkimi środkami walczą wspólnie i w imieniu objętych tą pseudoustawą byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, o jej usunięcie z polskiego systemu prawnego. Ta trzylenia walka powoli przynosi efekty, bo dziś popierają ją nie tylko politycy praktycznie wszyskich partii opozycyjnych, działacze organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim coraz większa rzesza "zwykłych" obywateli. Niestety, ten akt parlamentarnego barbarzyństwa, który odebrał życie 59 osobom, nadal obowiązuje, a odpowiedzialni za jego wprowadzenie robią wszystko, by obowiązywał jak najdłużej.
My nie poddamy się nigdy i będziemy walczyć do zwycięstwa! Tego nauczyła nas służba Polsce!
Dlatego 16 grudnia 2019 r. - w trzecią rocznicę "uchwalenia" tej "ustawy" FSSM RP i organizacje będące jej członkami zorganizowały akcję DOŚĆ REPRESJI.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved