• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

AKTUALNOŚCI

 • 16 kwietnia 2019

Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 2 lutego 2023

RENTA WDOWIA – ZBIERAJMY PODPISY POPARCIA

W ślad za informacją z dnia 8 stycznia 2023 r. dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy „Renta wdowia”, informujemy, że w dniu 19 stycznia 2023 r. Marszałek Sejmu przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Tym samym można przystąpić do zbierania popisów poparcia projektu ustawy.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 26 stycznia 2023

SKARGA KASACYJNA - PRZYPOMNIENIE

Wśród pytań, jakie represjonowani kierują do Federacji w ostatnim czasie, wiele dotyczy skarg kasacyjnych wnoszonych do Sądu Najwyższego po wyrokach sądów apelacyjnych w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej.
Pisaliśmy już o tym w informacjach prawnych pt: „SKARGA KASACYJNA - PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?” z 31 marca 2021 r., „SKARGA KASACYJNA – ANEKS” z 15 kwietnia 2021 r. oraz „O SKARDZE KASACYJNEJ RAZ JESZCZE” z  21 sierpnia 2021 r. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje na ten temat.

 • sprawy federacji
 • 17 stycznia 2023

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA FSSM RP
KRS 0000342738

Zbliża się okres rozliczania podatku dochodowego za rok 2022. Przypominamy o możliwości przekazania 1,5% tego podatku dla dowolnej organizacji pożytku publicznego i, że są to pieniądze, których przekazanie nie obciąża budżetów domowych darczyńców oraz, że przekazując je w ten sposób, to my a nie rząd decydujemy na co (choć tylko w maleńkiej częci) pójdą nasze podatki
Apelujemy o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1,5% od podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

 • sprawy emerytalne
 • 8 stycznia 2023

TRWAJĄ PRACE NAD NOWYM RODZAJEM RENTY

Informujmy, że w dniu 4 stycznia 2022 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

 • sprawy federacji
 • 23 grudnia 2022

O SYTUACJI REPRESJONOWANYCH DYSKUTOWANO W SENACIE RP

19 grudnia 2022 roku w Senacie RP odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę”.
W demokratycznym państwie nie może być odpowiedzialności zbiorowej, system emerytalny nie może być instrumentem wymierzania kary - głosi deklaracja ws. przywrócenia emerytur mundurowych podpisana w poniedziałek przez przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań opozycyjnych.

 • sprawy federacji
 • 20 grudnia 2022

KONFERENCJA PRASOWA LEWICY I FSSM RP W ROCZNICĘ "UCHWALENIA" USTAWY REPRESYJNEJ

16 grudnia 2022 roku, na zaproszenie Wicemarszałka Sejmu RP, Włodzimierza Czarzastego przedstawiciele władz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP uczestniczyli w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Nowej Lewicy.

 • sprawy emerytalne
 • 7 grudnia 2022

O WYROKU ETPCz W SPRAWIE J.L. BIELIŃSKI PRZECIWKO POLSCE RAZ JESZCZE

W dniu 26 sierpnia 2022 r zamieśćiliśmy komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie J.L. Bieliński przeciwko Polsce. Fedracja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, występując w tej sprawie z opinią typu amicus curiae (przyjaciela sądu) stała się niejako uczestnikiem postępowania i w związku z tym, odrębnym pismem ETPCz została poinformowana o jego wyniku.

 • sprawy federacji
 • 6 grudnia 2022

KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Ośrodku Sportowo-Turystycznym „MOTO-RAJ” w Ćmińsku, z inicjatywy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie emerytów mundurowych Kielecczyzny, na którym gośćmi byli: Wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów insp.  Zdzisław Czarnecki, Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP i Wiceprzewodniczący FSSM RP płk Henryk Budzyński.

 • sprawy federacji
 • 30 listopada 2022

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM - TRWAJĄ SPOTKANIA

W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior", 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

 • sprawy emerytalne
 • 17 listopada 2022

RPO WNOSI O ZMIANĘ PRAWA

W dniu 02 listopada br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z pismem w którym zwraca uwagę na problem wyższego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zaległych świadczeń należnych podatnikom. Powołuje się też m.in.na skargi jakie otrzymał w tej kwestii od funkcjonariuszy którym obniżono świadczenia emerytalne na podstawie ustawy represyjnej, a pózniej w efekcie skutecznego zaskarżenia decyzji  ZER-u dochodzi do ponownego ustalenia świadczeń i ich wypłaty. Federacja kilkukrotnie zwracała się w tej sprawie do różnych organów w tym urzędów skarbowych.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved