• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

AKTUALNOŚCI


 • sprawy federacji
 • 22 maja 2018

PIKIETA FSSM RP PRZED SO W WARSZAWIE

Dzisiejsza pikieta, zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przed siedzibą Wydziału XIII Sądu Okręgowego w Warszawie w obronie niezawisłości sędziów i w celu podkreśleniu znaczenia przynależności Polski do UE dla praworządności w naszym Kraju, zgromadziła grupę liczącą nieco ponad 100 uczestników, głównie członków związków i stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji oraz niezrzeszonych emerytów i rencistów służb mundurowych.
Przykro nam Koleżanki i Koledzy, że (parafrazując słowa premiera W. Churchila) „tak wiele pozostawiacie w rękach tak niewielu”.

 • sprawy emerytalne
 • 22 maja 2018

PYTAMY TK - KIEDY ZAJMIE SIĘ USTAWĄ REPRESYJNĄ?

Czas płynie, a pytanie SO w Warszawie, o zgodność ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją, utknęło w TK i cisza (co nas akurat specjalnie nie dziwi). Ale postanowiliśmy spróbować zburzyć spokojny sen Prezes TK Sędzi Julii Przyłębskiej  i wystąpiliśmy do niej z zapytaniem, kiedy ta sprawa, tak istotna ze względu na swój wymiar społeczny, trafi pod obrady tego "szacownego" gremium, które dzisiaj (jak się wydaje) pobiera pensje za "nicnierobienie".
Wnisek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej.

 • sprawy federacji
 • 22 maja 2018

VADEMECUM WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych powoli szykuje się do nadchodzących jesiennych wyborów samorządowych w Polsce. Oczywistym priorytetem Federacji będzie zmobilizowanie jak największej liczby emerytów mundurowych do działań na rzecz demokratycznej kontroli prawidłowości ich przebiegu. Jednocześnie Federacja nie będzie szczędzić wysiłków w popieraniu tych przedstawicieli naszego środowiska, którzy zechcą w tych wyborach wystartować, do czego gorąco zachęcamy. Wszak jednym z priorytetów działań władz samorządowych powinno być zaspokajanie potrzeb oraz niesienie pomocy stale rosnącej i niestety ciągle ubogiej finansowo w swej ogromnej większości grupie seniorów. I dobrze byłoby, gdyby miała ona swych przedstawicieli w tych władzach. Dlaczego nie mieliby jej reprezentować emeryci mundurowi?
Wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, którzy widzą i czują potrzebę działania na rzecz swoich lokalnych ojczyzn i rozważają start w nadchodzących wyborach samorządowych, dedykujemy niniejszy „Poradnik dla uczestników wyborów samorządowych 2018”.  

 • sprawy federacji, komunikat
 • 17 maja 2018

22 MAJA ZAMANIFESTUJEMY PRZED SO W WARSZAWIE

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 22 maja 2018 r. w godz. 7.30 - 9.00, przed siedzibą XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9, organizuje zgromadzenie pod hasłem:. „Promocja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w świetle zmian w Polsce”.
Kosmetyczne zmiany w ustawach dot. polskiego wymiaru sprawiedliwości mają za zadanie jedynie zaciemnić fakt systematycznego niszczenia trójpodziału władzy w Polsce. Prawdziwy obraz polskiego sądownictwa, to postępowania dyscyplinarne wszczynane wobec sędziów wydających wyroki niezgodne z oczekiwaniami rządzącej partii oraz awanse i nagrody dla sędziów, którzy spełniając jej wolę, wyroki te uchylają. W tej sytuacji zasadniczego znaczenia nabiera fakt przynależności Polski do UE, dzięki czemu polscy obywatele mają możliwość szukania ochrony praw i dochodzenia sprawiedliwości w jej instytucjach.
Manifestacja organizowana jest w przeddzień Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, a jej głównym jej celem jest wsparcie sędziów broniących prawa i swojej niezawisłości.
PRZYBYWAJCIE!

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2018

JANUSZ ZEMKE W PE O SYTUACJI ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W POLSCE

W dniu wczorajszym w Parlamencie Europejskim w Brukseli, europoseł SLD Janusz Zemke wziął udział w publicznym wysłuchaniu nt. praw żołnierzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W swoim wystąpieniu poruszył sprawy dyskryminowania w Polsce żołnierzy i funkcjonariuszy ze względu na fakt pełnienia przez nich służby przed 1990 rokiem oraz ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
Więcej na stronie www.zemke.pl

 • sprawy emerytalne
 • 16 maja 2018

MINISTER HENRYK MAJEWSKI NIE PRÓŻNUJE

Minister Henryk Majewski nie ustaje w walce o przywrócenie swoim dawnym podwładnym bezprawnie odebranych świadczeń emerytalno-rentowych i niedawno wystąpił w tej sprawie z pismem do Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – p. Marianne Thysen, która z ramienia Komisji Europejskiej analizuje sytuację byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa w Polsce.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 14 maja 2018

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI WALORYZACYJNYCH?

Obserwujemy, szczególnie na portalach społecznościowych, niepewność wśród osób represjonowanych, które otrzymały już decyzje Dyrektora ZER o waloryzacji emerytury lub renty i mają dylemat, czy zasadnym jest odwołanie się od takiej decyzji? Odniesiemy się do tego problemu, ale już teraz chcielibyśmy stwierdzić, że zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii jest trudne.

 • sprawy emerytalne
 • 5 maja 2018

INTERPELACJA POSELSKA 19897

Interpelacja nr 19879 z 19 lutego 2018 r. posła Witolda Zembaczyńskiego (.Nowoczesna) w sprawie niektórych przepisów tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawiera 5 pytań, na które 29 marca 2018 r. odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. 
Wprawdzie z zasady mieliśmy przedstawiać suche fakty, a ich ocenę pozostawiać naszym czytelnikom, ale wystąpień naszego "ulubieńca" nie da się niestety pozostawić bez komentarza. Dlatego poniekąd "musimy" się odnieść do odpowiedzi ministra Zielińskiego na zadane w tej Interpelacji pytania.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 30 kwietnia 2018

PROTOKÓŁ Z III KONGRESU FSSM RP

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, publikujemy pełny Protokół z obrad III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który odbył się w Soczewce k/Płocka w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. Jest on na tyle obszerny i szczegółowy, że nie było potrzeby pisania odrębnego sprawozdania z tych obrad. Lektura w sam raz na dłuuugą majówkę.

 • sprawy federacji, komunikat
 • 26 kwietnia 2018

WAŻNE DOKUMENTY III KONGRESU FSSM RP

Jak już informowaliśmy, sprawozdanie (Protokół) z III Kongresu FSSM RP opublikujemy wkrótce (po jego zatwierdzeniu przez Zarząd i członków Federacji). Ale już dziś prezentujemy dwa bardzo ważne dokumenty opracowane i przyjęte przez Kongres. Pierwszy z nich, to UCHWAŁA PROGRAMOWA III KONGRESU FSSM RP zawierająca cele i zadania Federacji na najbliższe 4 lata kadencji nowowybranego Zarządu. Drugi, to APEL III KONGRESU FSSM RP skierowany do członków związków i stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved