• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

AKTUALNOŚCI


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 20 marca 2019

EUROPOSŁOWIE SLD GANIĄ SZEFÓW KE ZA BEZCZYNNOŚĆ

Europosłowie SLD - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke wystosowali jednobrzmiące pisma do szefów Komisji Europejskiej - Przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera  (TUTAJ) i Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa (TUTAJ), w których ponownie próbują im przypomnieć o sprawie represjonowanych polskich emerytów mundurowych.
Jesteśmy wdzięczni posłom za ich starania ale odnosimy wrażenie, że i w instytucjach UE kalkulacje polityczne i biurokracja biorą górę nad rzetelnym zajmowaniem się sprawami obywateli Unii. I, że dziś europolitycy myślą już tylko o nadchodzących wyborach i do maja KE naszą sprawą się niestety już nie zajmie. A po wyborach… Kto wie, co będzie po wyborach?
Teraz głos należy do NAS i najważniejsze jest, byśmy to MY mądrze wybrali. Tak, by wśród nowych europosłów znaleźli się tacy, którzy będą „ambasadorami” sprawy represjonowanych. Tacy, jak wyżej wymienieni.

 • wybory 2019
 • 18 marca 2019

SPOTKANIA PRZEDWYBORCZE 2019

21 marca 2019 r. w KATOWICACH, w Centrum Konferencyjnym przy ul. Żeliwnej 38, o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie organizowane przez Koło Miejskie SEiRP w Ktowicach. Obok Marka Balta (SLD), Andrzeja Rozenka (SLD) i Zdzisława Czarneckiego (FSSM RP) w spotkaniu wezmą udział posłowie: Tomasz Siemoniak (PO), Ewa Kołodziej (PO), Jerzy Meysztowicz (.N) i Mirosław Suchoń (.N).
22 marca 2019 r. w OLSZTYNIE, w siedzibie SLD przy ul. Kopernika 35, o godz. 17.00
odbędzie spotkanie z Andrzejem Rozenkiem (SLD) i Zdzisławem Czarneckim (FSSM RP), organizowane przez Koło SEiRP w Olsztynie.

 • wybory 2019
 • 18 marca 2019

LECH WAŁĘSA NA PODKARPACIU

W miarę posiadanej wiedzy będziemy informować o spotkaniach z wyborcami organizowanych przez wszystkie partie i organizacje wchodzące w skład Koalicji Europejskiej lub (tak jak FSSM RP) ją popierające.
Klub Obywatelski Podkarpacie organizuje spotkania z Prezydentem Lechem Wałęsą, które będą prowadzić - poseł Zdzisław Gawlik (PO):
22 marca 2019 r. w RZESZOWIE przy ul. Podwisłocze 48 (Hotel Prezydencki) o godz. 17.00 i
23 marca 2019 r.
w TARNOBRZEGU przy ul. Wyszyńskiego 4 (Hotel EVVA) o godz. 13.00

oraz posłanka Joanna Frydrych (PO):
24 marca 2019 r. w KROSNIE przy ul. Popiełuszki 103 (Pałac Polanka) o godz. 11.00.

 • sprawy emerytalne
 • 18 marca 2019

HENRYK MROZIŃSKI W SĄDZIE WALCZY O PRAWDĘ

21 marca 2019 r. o godz. 11:10 w sali 316 budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Ogrodowej 51a odbędzie się posiedzenie, na którym rozpatrzone zostanie zażalenie naszego represjonowanego kolegi Henryka Mrozińskiego na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów o odmowie wszczęcia postępowania w związku ze złożonym przez niego zgłoszeniem o popełnieniu przez b. Ministra SW Mariusza Błaszczaka przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 $1 k.k. oraz wielokrotnego twierdzenia nieprawdy w zw. z uchwaleniem ustawy represyjnej.
W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich represjonowanych o wsparcie kol. Mrozińskiego i liczne stawienie się na tym posiedzeniu Sądu.

 • wybory 2019
 • 9 marca 2019

RUSZAJĄ SPOTKANIA PRZEDWYBORCZE FSSM

Wzorem spotkań organizowanych w związku z procedowaniem obywatelskiego projektu zmiany ustawy represyjnej informujemy, że inicjatywa ta będzie kontynuowana w roku wyborczym 2019. Problematyka spotkań będzie oscylowała wokół szeroko pojętych działań związanych z wyborami do Parlamentu UE i oraz Sejmu i Senatu RP.
Pierwsze ze spotkań odbędzie śię 15 marca 2019 w Poznaniu przy ul. Wysokiej 5/1 w siedzibie Zwiazku Inwalidow Wojennych RP o godz. 17.00. Gośćmi będą Andrzej Rozenek, Marek Dukaczewski i Zdzisław Czarnecki.
O godz. 16:00 (przed spotkaniem) nastąpi złożenie wiązanki pod Pomnikiem II Armii WP w Cytadeli (okolice Muzeum Uzbrojenia).
(zaktualizowano 12.03.2019 r.)

 • sprawy federacji, komunikat
 • 6 marca 2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 21.02.2019 R.

Zgodnie ze zwyczajem, publikujemy Protokół z kolejnego posiedzenia Zarządu FSSM RP, które odbyło się 21 lutego 2019 r. Obok spraw organizacyjnych, omawiano i oceniano dotychczasowe działania Federacji, aktywność struktur terenowych organizacji sfederowanych i ogółem środowiska "mundurowych" oraz oczywiście kierunki działań w nadchodzących wyborach do Europarlamentu.

 • sprawy emerytalne
 • 4 marca 2019

PYTAMY IPN O POWTÓRNE KWERENDY "INFORMACJI O PRZEBIEGU SŁUŻBY"

Opisany w Gazecie Wyborczej przypadek przywrócenia pełnych świadczeń emerytalnych sportowcowi i działaczowi sportowemu Leszkowi Tillingerowi sprowokował nas do zadania pytania o liczbę takich decyzji. Znalazło się ono wśród pytań, które skierowaliśmy do Dyrektora ZER MSWiA w naszym ostatnim wystąpieniu o udzielenie informacji publicznej. Natomiast Prezesa IPN zapytaliśmy o to, wobec ilu osób zmieniono pierwotną „Informację o przebiegu służby” i na jakiej podstawie faktycznej to uczyniono. A dlaczego o to w ogóle pytamy?

 • sprawy emerytalne
 • 2 marca 0209

APEL PREZYDENTA FEDERACJI DO PREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

To już ponad rok, od kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne o zgodność z Konstytucją RP części przepisów ustawy represyjnej. Ponad 40 tysięcy emerytów i rencistów, polskich obywateli czeka na jakiekolwiek rozstrzygniecie w tej sprawie, tak istotnej dla ich życia i egzystencji. A grupa ta niestety nieustannie i nieuchronnie maleje. Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki postanowił przypomnieć o tym Prezes TK Pani Julii Przyłębskiej i zaapelował do niej o pilne wyznaczenie terminu rozprawy w celu rozpoznania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie i wydania orzeczenia otwierającego drogę do wyrokowania przez sądy okręgowe.

 • sprawy emerytalne
 • 2 marca 2019

PYTAMY ZER - ILU REPRESJONOWANYCH ZMARŁO?

Zaniepokojeni nieoficjalną informacją uzyskaną z SO w Warszawie o umarzaniu ze względu na śmierć osób skarżących znacznej liczby spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej, wystąpiliśmy do Dyrektora ZER MSWiA z zapytaniem publicznym, którym pytamy m.in. o to, ile wydał decyzji o wstrzymaniu wypłaty emerytury/renty policyjnej w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia wskutek śmierci osoby uprawnionej z grupy osób represjonowanych tą ustawą?  

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 28 lutego 2019

ODPOWIEDŹ SO NA NASZE PYTANIA - WYJASNIENIE

Z pewnością odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na wniosek FSSM o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej nie wszystkich usatysfakcjonowała. Być może niektórym wydała się ona zbyt lakoniczna. Ale tak naprawdę, jej prawdziwą treść zawiera załącznik, czyli uzasadnienie do wniosków SO o przeniesienie ww. spraw do innych sądów. Potwierdza on to, co dla większości represjonowanych (zwłaszcza tych powtórnie) było jasne od chwili "uchwalenia" ustawy represyjnej. Niestety, znaczna część represjonowanych nie uświadamia sobie, badź mie chce sobie uświadomić, że walka o należne im prawa, moze (na drodze sądowej) trwać jeszcze wiele, wiele lat. A ponieważ, owo uzasadnienie jest napisane "językiem prawniczym", którego czytanie (i zrozumienie) wielu osobom nastręcza trudności, dlatego zamieszczamy dzisiejszą Informację Prawną. 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved