Aktualności

O „PRACY” RADCÓW PRAWNYCH ZER MSWiA<BR>POINFORMOWALIŚMY KRAJOWĄ RADĘ RADCÓW PRAWNYCH
Od początku walki ze skutkami ustawy z 16 grudnia 2016 r. mieliśmy zastrzeżenia do działań radców prawnych reprezentujących Dyrektora ZER MSWiA w toczących się przed sądami sprawach z powództwa osób represjonowanych tą ustawą. Rozumieliśmy, że Dyrektor ZER musi wykonywać polecenia swojego szefa (Ministra SWiA) realizującego bezsensowną, bezprawną i polityczną wendettę PiS na byłych żołnierzach i funkcjonariuszach peerelowskich służb, ale reprezentujących go przed sądami radców prawnych powinny obowiązywać nie tylko zależności służbowe wynikające ze stosunku pracy, ale także (a może nawet przede wszystkim) zasady etyki radcy prawnego (zawodu szczególnego zaufania społecznego) i wynikające z nich obowiązki. Tymczasem otrzymywaliśmy informacje o niewłaściwych zachowaniach radców reprezentujących Dyrektora ZER podczas rozpraw sądowych, którzy pozwalali sobie na wygłaszanie ocen lub opinii nt. służby osób represjonowanych, co niestety miało miejsce przy zwykle biernej postawie sędziów przewodniczących rozprawom. Najważniejszym jednak było niejako obligatoryjne składanie apelacji do wyższych instancji w przypadkach wyroków pozytywnych dla represjonowanych. Apelacji całkowicie bezzasadnych, bo nie wnoszących nowych dowodów do spraw, a obliczonych wyłącznie na przedłużanie procesów. Nie zmieniły tego ani nasze interwencje w ZER, ani nawet ubiegłoroczna zmiana władzy w kraju. Dlatego też o tych praktykach postanowiliśmy powiadomić Krajową Radę Radców Prawnych.

więcej

NOWE KIEROWNICTWO ZER MSWiA
18 mar 2024 sprawy federacji

NOWE KIEROWNICTWO ZER MSWiA

W dniu 18 marca na stanowisko Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powołana została Magdalena Bednarz, Zastępcą Dyrektora ds. Ustalania Świadczeń została Dorota Cygnot, a Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Informatycznych – Urszula Młynarczyk.
Oczekujemy, że nowe kierownictwo Zakładu diametralnie zmieni podejście do spraw emerytów represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. i nie tylko zaprzestanie zaskarżania pozytywnych dla nich wyroków sądowych ale też niezwłocznie przystąpi do wycofywania już złożonych środków zaskarżenia z wszystkich instancji.
Nowemu kierownictwu ZER MSWiA życzymy sukcesów w pracy, której, zapewniamy, będziemy się bacznie przyglądać.
IDŹMY NA WYBORY
08 mar 2024 wybory samorządowe 2024

IDŹMY NA WYBORY

Rozpoczęło się odliczanie do wyborów samorządowych. Ich wynik może ostatecznie zadecydować o kształcie sceny politycznej na najbliższe lata. Jak każde wybory w demokratycznym państwie, są ważne dla nas wszystkich. Niezależnie od tego czy interesujemy się  polityką, czy też nie, musimy zdać sobie sprawę, że to samorząd terytorialny jest najbliżej spraw, które nas dotyczą. To od nas będzie zależało, kto i  jak będzie się tymi sprawami zajmował.

więcej

DZIŚ 8 MARCA
08 mar 2024

DZIŚ 8 MARCA

Z okazji Dnia Kobiet WSZYSTKIM PANIOM składamy serdeczne życzenia radości, miłości i zdrowia.
INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI
W dniu 1 lutego br. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu w składzie Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit, Bogdan Komorowski oraz Wiesław Baraniewicz (jako reprezentant zespołu prawnego), na które zaproszono przewodniczących (prezesów) stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które  są zaangażowane w działania mające na celu usunięcie z porządku prawnego ustawy represyjnej, a wśród swoich członków mają najwięcej osób pokrzywdzonych.  […]

więcej

WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU
26 sty 2024 sprawy Federacji

WICEMINISTER OBRONY NARODOWEJ W KOŁOBRZEGU

W dniu 15 stycznia 2024 roku w Kołobrzegu, odbyło się otwarte spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisława WZIĄTKA z przedstawicielami środowisk mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz środowisk mundurowych i dowódcy jednostek z Kołobrzegu podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z funkcjonowaniem środowisk mundurowym na tym terenie, a także rozwoju infrastruktury związanej z bieżącym funkcjonowaniem stacjonujących w tym rejonie jednostek wojskowych. […]

więcej

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA FSSM RP
25 sty 2024 sprawy Federacji

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA FSSM RP

Jak co roku, zwracamy się do wszystkich naszych sympatyków o  przeznaczenia 1,5 % podatku dla Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jako Organizacji Pożytku Publicznego. Nie ważne jak wysokie są Wasze dochody i jak wysoka to będzie darowizna. Przekazując nawet niewielką sumę wesprzecie Federację w realizacji jej misji.

więcej

79. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK O WARSZAWĘ
18 sty 2024 sprawy Federacji

79. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK O WARSZAWĘ

Od kilku lat Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, dla uczczenia kolejnej rocznicy zakończenia walk o Warszawę, organizuje w dniu 17 stycznia uroczystość składania wieńców i wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.  Z każdym rokiem liczba uczestników rośnie. W dniu wczorajszym na Plac Marszałka Piłsudskiego przybyło ok. 200 uczestników i 4 poczty sztandarowe.  Kwiaty złożyło 28 delegacji […]

więcej

77. ROCZNICA MASAKRY POD ŁUBNEM
18 sty 2024 sprawy Federacji

77. ROCZNICA MASAKRY POD ŁUBNEM

1 kwietnia 1947 r. w zorganizowanej przez UPA zasadzce pod Łubnem w Bieszczadach zginęło 31 polskich kawalerzystów 4. Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza z Koszalina. Poświęcony im pomnik, stojący na skraju Baligrodu od dziesięcioleci, w 2021 r. został zdewastowany na skutek barbarzyńskiej decyzji IPN. Staraniem władz gminy Baligród w ubiegłym roku pomnikowi nadano podobny do pierwotnego wygląd, a na swoje miejsce wróciła tablica z nazwiskami poległych i zamordowanych żołnierzy.
27 marca br. pod pomnikiem odbędą się rocznicowe obchody wydarzeń sprzed 77 lat, na które zapraszają władze gminy Baligród i Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.
NIEŁATWA WALKA O PRZYWRÓCENIE PRAWORZĄDNOŚCI
15 sty 2024 sprawy federacji, komunikat

NIEŁATWA WALKA O PRZYWRÓCENIE PRAWORZĄDNOŚCI

Być może nie wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudnym zadaniem będzie posprzątanie przysłowiowej „stajni Augiasza”, w którą system polskiego prawa zamieniły ośmioletnie rządy tzw. zjednoczonej prawicy. Zapewne większość działań naprawczych, w tym usunięcie z obiegu prawnego ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. będzie musiała poczekać na nowego Prezydenta RP. Ale w obecnej sytuacji politycznej, nawet w tej istniejącej rzeczywistości prawnej, widzimy możliwości szybszego przywrócenia świadczeń wielu represjonowanym. O tym chcemy rozmawiać z nową władzą.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)