Aktualności

DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ MOŻNA UCHYLIĆ
17 maj 2024 sprawy emerytalne, informacja prawna

DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ MOŻNA UCHYLIĆ

Tylko naprawdę nielicznym spośród represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., którzy do pisowskich ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioskowali w trybie art.8a o wyłączenie spod jej rygorów, udało się uzyskać pozytywne decyzje. Znakomita większość decyzji była odmowna, a znaczna ich część już się uprawomocniła. Otrzymujemy sygnały, że urzędnicy obecnego Ministra uznają je za ostateczne, których uchylić nie można.
Tego poglądu nie podzielają jednak nasi koledzy z Zespołu Prawnego FSSM RP.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

KIEDY WYROK SĄDU JEST WYROKIEM OSTATECZNYM?
06 lis 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

KIEDY WYROK SĄDU JEST WYROKIEM OSTATECZNYM?

Prawnicy ZER MSWiA z zadziwiającym i niezrozumiałym uporem starają się, by jak najmniej osób objętych absolutnie bezprawną ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. odzyskało należne im świadczenia emerytalno-rentowe na drodze sądowej. Bezpodstawnie kierują przegrane przez ZER sprawy do kolejnych instancji, przez co przedłużają batalie sądowe, nie zważając na to, że o sprawiedliwość walczą osoby w większości schorowane i dobiegające kresu swych dni. I że już tysiące z nich tej sprawiedliwości nie doczekało.
Czy tak powinna wyglądać realizacja misji ZER-u, którą jest „służyć tym, którzy służą i tym, którzy służyli”?

więcej

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MUNDUROWYCH CZ.3.
24 paź 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MUNDUROWYCH CZ.3.

W trzeciej i ostatniej  Informacji Prawnej z serii informacji o nowych przepisach prawa dotyczących mundurowych, omawiamy przepisy wprowadzone do Kodeksu Postępowania Cywilnego, mające znaczenie dla represjonowanych, których sprawy wciąż toczą się przed sądami. Przepisy te funkcjonowały już wprawdzie wcześniej, ale jako tzw. „rozwiązania covidowe” (przepisy wprowadzone na czas pandemii). Teraz jednak na stałe weszły do KPC.

więcej

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MUNDUROWYCH CZ.2.
13 paź 2023 informacja prawna

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MUNDUROWYCH CZ.2.

W Informacji Prawnej z 10 października br. pt: „Nowe przepisy dotyczące mundurowych cz.1.” opisane zostały nowe przepisy wprowadzone do mundurowych ustaw zaopatrzeniowych.
W dzisiejszej omawiamy "degradację" – nowy środek karny (karę dodatkową), który od 1 października 2023 r. może być orzekany wobec żołnierzy i emerytów wojskowych popełniających przestępstwa, także te niezwiązane ze służbą.

więcej

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MUNDUROWYCH CZ.1.
10 paź 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MUNDUROWYCH CZ.1.

Niedawno weszły w życie przepisy wprowadzone do mundurowych ustaw zaopatrzeniowych, obligatoryjnie odbierające prawo do świadczenia emerytalnego żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy w czasie służby popełnią określone w tych przepisach przestępstwa.

więcej

ZANIEDBANIA PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH
07 sie 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZANIEDBANIA PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH

W Informacji Prawnej pt. „Pilnujmy swoich spraw!” z 1 sierpnia br. zasygnalizowaliśmy problem zdarzających się (na szczęście sporadycznie) zaniedbań pełnomocników prawnych ustanawianych przez osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r. do prowadzenia ich spraw przed wymiarem sprawiedliwości. Zapowiedzieliśmy jednocześnie szersze omówienie tego tematu, co też niniejszym czynimy.

więcej

PILNUJMY SWOICH SPRAW!
01 sie 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

PILNUJMY SWOICH SPRAW!

Od 2017 r. na stronie FSSM.PL publikujemy Informacje Prawne w większości dotyczące problematyki związanej z ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Z zamieszczanych w nich porad i wzorów pism skorzystało wielu represjonowanych, z których spora część już odzyskała ukradzione tą „ustawą” świadczenia emerytalno-rentowe. Ale sprawy znacznej grupy represjonowanych nie toczą w sposób, jakiego by oni oczekiwali. Zdecydowana większość osób z tej grupy nigdy na stronę FSSM.PL nie zajrzała.

więcej

LUSTRACJA URZĘDNIKÓW. CO ZROBIĆ PO ZWOLNIENIU?
18 lip 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

LUSTRACJA URZĘDNIKÓW. CO ZROBIĆ PO ZWOLNIENIU?

Osoby, które zostaną de facto wyrzucone z pracy na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, o swoje prawa obywatelskie i pracownicze będą musiały walczyć przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Czyli będą zmuszone pójść drogą, którą przechodzą dziś byli funkcjonariusze i żołnierze represjonowani ustawą z 16 grudnia 2016 r. Wszyscy wiemy, że to droga długa,  niekiedy wyboista i niestety nie zawsze ma oczekiwany, szczęśliwy koniec. Ale nie wolno jej sobie odpuścić. Bo bezprawiu odpuszczać nie można.

więcej

CHOREJ „DEZUBEKIZACJI” CIĄG DALSZY
11 lip 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

CHOREJ „DEZUBEKIZACJI” CIĄG DALSZY

W dniu 14 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U  z 2023, poz.1195).  Ustawa weszła w życie w dniu 27 czerwca. Szacuje się, że obejmie ona ok. 40 tysięcy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych. Rządząca Zjednoczona Prawica po raz kolejny dokonuje lustracji, tym razem urzędników państwowych, uzasadniając ten krok tym, że w obliczu zagrożenia agresją Rosji osoby te nie dają rękojmi rzetelności przy wykonywaniu obowiązków służbowych. To oczywiście kolejny akt pisowskiego bezprawia, co jednoznacznie wykazuje w swoim Komentarzu Zespół Prawny FSSM RP.

więcej

ŚWIADCZENIE PO ŚMIERCI FUNKCJONARIUSZA W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ
Na prośbę ZER MSWiA publikujemy ważny artykuł dotyczący przysługującego świadczenia pieniężnego dla małżonka, dzieci i rodziców po funkcjonariuszach, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

więcej

SĄD NAJWYZSZY O JEDNOOSOBOWYM ORZEKANIU W SĄDACH APELACYJNYCH
05 maj 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

SĄD NAJWYZSZY O JEDNOOSOBOWYM ORZEKANIU W SĄDACH APELACYJNYCH

W 2021 r. w związku z pandemią COVID-19, do Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadzono przepis o jednoosobowym orzekaniu w sądach apelacyjnych. Nasze obawy, co do skutków takiego rozwiązania dla osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. niestety niejednokrotnie się potwierdziły.
Uchwałą z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyjął prokonstytucyjną interpretację tego przepisu uznając, że ogranicza on prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i nie ma wpływu na ochronę zdrowia publicznego. Szkoda tylko, że stało się to tak późno, choć „lepiej późno, niż wcale”.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

ODSETKI, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE –<br>O CO DALEJ WALCZYĆ W SĄDACH?
13 kwi 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

ODSETKI, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE –
O CO DALEJ WALCZYĆ W SĄDACH?

Wielu z represjonowanych, którzy wygrali batalię sądową i odzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, rozważa podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania jakiejś formy rekompensaty finansowej za straty jakie ponieśli (i często nadal ponoszą) w związku z objęciem ich przepisami ustawy z 16 grudnia 2016 r. Niestet większość, zamiast zwrócić się w tej sprawie do profesjonalnych prawników, szuka inspiracji i pomysłów na różnych internetowych forach społecznościowych, gdzie temat ten jest często poruszany. Na szczęście niektórzy z nich, zanim te "internetowe pomysły" wcielą w życie, pytają o nie i ich potencjalne skutki naszych kolegów z Zespołu Prawnego. Stąd też dzisiejsza Informacja Prawna.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)