Aktualności

PRZEKROCZENIE TERMINU WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI ZER
13 paź 2020 sprawy emerytalne, informacja prawna

PRZEKROCZENIE TERMINU WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI ZER

Pojawiające się w mediach artykuły na temat ustawy represyjnej, zawierają często nie do końca prawdziwe, a niekiedy nawet fałszywe informacje. Wynika to albo z niewiedzy ich autorów, albo jest zabiegiem umyślnym. To, że takie artykuły pojawiają się w propagandowych tubach obozu władzy jest oczywiste, ale od dłuższego czasu niestety prokuruje je także Polska Agencja Prasowa (PAP). Niestety, ponieważ jej newsy są najczęściej powielanymi przez inne media, w tym również przez opiniotwórczy i uchodzący za rzetelny prawnie portal gazetaprawna.pl, który w przypadku informacji wypuszczanych przez PAP, bezkrytycznie stosuje metodę „kopiuj-wklej”.
Przykładem ostatnich dni jest artykuł, którego sam tytuł „W sądzie już ponad 25 tys. odwołań od obniżki emerytur byłych funkcjonariuszy SB”, sugeruje, że te odwołania mogą być nadal wnoszone i może być ich jeszcze znacznie więcej, co jest oczywistą nieprawdą. Bo chociaż spośród ponad 42 tys. osób poszkodowanych ustawą represyjną tylko ponad 25 tys. się odwołało, z czego ponad 24 tys. uczyniło to już 3 lata temu i od tamtej pory czeka na rozstrzygnięcia sądowe, to dziś mogą wnosić je jedynie pojedyncze osoby, „wyłuskiwane” w wyniku kolejnych kwerend akt dokonywanych w IPN, które dopiero teraz otrzymują decyzje o obniżeniu rent/emerytur.
Niestety, sugestii tego tytułu uległa z pewnością ogromna większość czytelników artykułu, skoro tak ją odebrało także wielu represjonowanych, którzy nie złożyli odwołań w terminie 30-dniowym od otrzymania decyzji ZER o obniżeniu emerytury/renty i dziś z nadzieją ponownie pytają nas, czy mogą to jeszcze uczynić?
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

ART. 8A OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU?
26 mar 2020 sprawy emerytalne, informacja prawna

ART. 8A OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU?

Co mogą jeszcze zrobić osoby, które nie złożyły w terminie odwołania od decyzji Dyrektora ZER, a co byłoby prawnie skuteczne?  Niestety prawie nic. Jedyną drogą prawną prowadzącą do przywrócenia emerytury lub renty jest skorzystanie z możliwości jakie daje (chociażby teoretycznie) art. 8a policyjnej ustawy emerytalnej.

więcej

ZERowe POSZANOWANIE PRAWA
14 cze 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZERowe POSZANOWANIE PRAWA

Właśnie mija rok od czasu wydania przez ZER pierwszych decyzji obniżających emerytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Do października ubiegłego roku wydano ich ponad 55 tys. Ok. 50% z ogólnej liczby poszkodowanych złożyło odwołania od decyzji Dyrektora ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie. Odwołania te, zgodnie z obowiązującym prawem, powinny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, trafić do ww. Sądu. Tymczasem do dnia dzisiejszego dotarło tam (jedynie) ok. 11 tys., czyli mniej więcej połowa z nich.
Oznacza to, że instytucjonalna pogarda dla nas jako obywateli i należnych nam praw zaczyna nabierać charakteru systemowego. Za niechlubnym przykładem najwyższych urzędników państwowych i być może za ich cichym przyzwoleniem, na ignorowanie prawa pozwalają sobie także urzędnicy niższego szczebla. Nie musimy, nie chcemy i nie będziemy się na to godzić. Tyle, że środki prawne, możliwe do wykorzystania przez nas w obecnej sytuacji, mogą okazać się mało skuteczne. Mimo wszystko będziemy robić swoje.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ? cd.
05 kwi 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ? cd.

Koleżanki i Koledzy! Przegraliśmy bitwę, nie wojnę. Przegraliśmy, gdyż druga strona nie przestrzega żadnych zasad a kłamstwo i obłuda stały się jej orężem. Wygramy, jeżeli wykażemy się jednością, determinacją i wiarą w końcowy sukces. O naszym zwycięstwie nie zadecyduje pojedyncza wygrana, lecz ciąg zdarzeń, które sami musimy kreować korzystając z poparcia naszych przyjaciół i sprzymierzeńców. Powtórzmy za Wojciechem Młynarskim: „Jeszcze w zielone gramy” .
Tak więc dalej robimy swoje!

więcej

CO MA ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE ZŁOŻYŁ ODWOŁANIA W TERMINIE?
04 paź 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

CO MA ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE ZŁOŻYŁ ODWOŁANIA W TERMINIE?

Do Federacji docierają, niestety dość liczne, sygnały o tym, że niektóre z osób, poszkodowanych ustawą represyjną, z różnych przyczyn nie złożyły odwołań od decyzji ZER obniżających emerytury / renty w terminie miesiąca od ich otrzymania. Zwykle są to osoby starsze i samotne, które nie do końca zdawały sobie sprawę z powagi sytuacji, nie rozumiały jej i nie wiedziały lub nie miały do kogo zwrócić się o pomoc.
Czy fakt przeoczenia tego terminu definitywnie zamyka im drogę odwoławczą?
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZER?
02 wrz 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZER?

Jednym z najczęściej kierowanych do FSSM RP przez osoby objęte działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. jest pytanie:
Czy racjonalnym jest, w przypadku osób, które pełniły służbę do 1990 r., odwoływanie się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej (de facto o jej odebraniu), w sytuacji, gdy po roku 1990 dana osoba wykonywała pracę, za którą były odprowadzane obowiązkowe składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe), a w konsekwencji nabyła prawo do emerytury w systemie powszechnym (z ZUS lub KRUS) ?

więcej

JAK ODPOWIEDZIEĆ NA PISMO SĄDU ?
30 sie 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

JAK ODPOWIEDZIEĆ NA PISMO SĄDU ?

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął wysyłanie pierwszych pism sądowych, pad nazwą „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” zobowiązujących odwołujących się od decyzji  Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej, do ...

więcej

UZUPEŁNIENIE TREŚCI ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER OBNIŻAJĄCYCH EMERYTURY / RENTY
W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in zmianę art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).  Aktualna treść ww. art. 33 ustawy emerytalnej stworzyła nowe możliwości zakwestionowania decyzji emerytalnych/rentowych Dyrektora ZER MSWiA.
W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby, które po otrzymaniu decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, zamierzają złożyć odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, w oparciu o odpowiedni wzór opublikowany na stronie internetowej FSSM RP, o możliwości jego uzupełnienia.
Osoby, które już wysłały odwołania, będą je mogły uzupełnić bezpośrednio w Sądzie (po otrzymaniu zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Sądu, gdzie podana będzie sygnatura akt sprawy), korzystając z przygotowanego przez nas wzoru uzupełnienia.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER
28 maj 2017 sprawy emerytalne, komunikat

WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zamieszczamy wzory odwołań od nieuchronnie zbliżających się decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalno-rentowe z mocy represyjnej i haniebnej ustawy emerytalnej z 16 grudnia 2016 r.
Wzory zostały opracowane przez Kancelarię Pietrzak Sidor & Wspólnicy na zlecenie FSSM RP i opłacone z konta DAROWIZNY celowe na walkę z represyjną ustawą emerytalną.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

KIEDY IDZIEMY DO SĄDU?
08 kwi 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

KIEDY IDZIEMY DO SĄDU?

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Prezentujemy Komunikat dot. krajowej sądowej drogi odwoławczej od decycji ZER MSWiA, obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na mocy represyjnej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Komunkat został opracowany w Zespole Prawnym FSSM RP i był wprawdzie wcześniej publikowany w różnych wersjach na wielu stronach internetowych, m.in na stronie SEiRP, ale to jest jego wersja najnowsza.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)