Aktualności

ŻYCZENIA DLA KOLEŻANEK I KOLEGÓW W „ZIELONYCH OTOKACH”
07 cze 2023 sprawy Federacji

ŻYCZENIA DLA KOLEŻANEK I KOLEGÓW W „ZIELONYCH OTOKACH”

Z okazji przypadającego 10 czerwca święta Wojsk Ochrony Pogranicza, w imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP składam byłym żołnierzom i pracownikom Wojsk Ochrony Pogranicza najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz cierpliwego znoszenia trudów życia codziennego.

więcej

NIESAMOWITY MARSZ WOLNOŚCI<br>BYLIŚMY TAM !
05 cze 2023 sprawy federacji

NIESAMOWITY MARSZ WOLNOŚCI
BYLIŚMY TAM !

4 czerwca odbył się w Warszawie Marsz Wolności zorganizowany przez Platformę Obywatelską z inicjatywy jej lidera Donalda Tuska. Nie był to jednak wyłacznie Marsz poparcia dla PO. Dla większości jego uczestników był to protest przeciw antydemokratycznej i antyunijnej polityce prowadzonej przez obecną władzę tzw. „zjednoczonej prawicy”, przeciwko łamaniu przez nią prawa krajowego i traktatów Unii Europejskiej.
Nie mogło na nim zabraknąć nas, „mundurowych”, którzy poszanowanie prawa mają „we krwi” i których tysiące zostało skrzywdzonych przez tę władzę łamaniem ogólnie przyjętych w demokratycznym świecie zasad prawa, przepisów prawa krajowego i unijnego oraz umów społecznych.

więcej

FSSM RP PÓJDZIE W MARSZU 4 CZERWCA
01 cze 2023 sprawy Federacji

FSSM RP PÓJDZIE W MARSZU 4 CZERWCA

Wszystkich naszych sympatyków, którzy 4 czerwca będą w Warszawie, zapraszamy do wspólnego maszerowania z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz organizacjami ją tworzącymi.
Na miejsce zbiórki środowisk mundurowych Prezydium Zarządu FSSM RP wybrało rejon w pobliżu pomnika Prezydenta Ronalda Reagana oraz ul. Jana Matejki (od Al. Ujazdowskich do Sejmu). Spotykamy się tam o godz. 11:30 - 11:45, a następnie dołączymy do Marszu, który ruszy o godz. 12:00 z pobliskiego Placu Na Rozdrożu.

więcej

URODZINOWE ŻYCZENIA DLA ANDRZEJA MILCZANOWSKIEGO
26 maj 2023 sprawy federacji

URODZINOWE ŻYCZENIA DLA ANDRZEJA MILCZANOWSKIEGO

Szanowny Panie Ministrze. Dostojny Jubilacie.

Z okazji jubileuszu 84. rocznicy Pańskich urodzin proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiego dobra i wszelkiej pomyślności. W imieniu funkcjonariuszy i żołnierzy, zrzeszonych i niezrzeszonych, składam Panu wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności za wszystko, czym na tak wielu polach zasłużył się Pan Ojczyźnie i Rodakom.

Należy Pan, Panie Ministrze, do ścisłego grona ludzi wspierających walkę represjonowanych funkcjonariuszy i  żołnierzy o ich honor, godność, dobre imię oraz odzyskanie należnych praw i świadczeń. To Pańskie zaangażowanie nigdy nie zostanie zapomniane.

Życzę Panu Ministrowi dobrego zdrowia, wielu sił, pogody ducha, szczęścia i radości oraz poczucia spełnienia we wszystkich dziedzinach Pańskiej działalności.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Przewodniczący FSSM RP
Henryk Budzyński

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA DELEGATURY WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEJ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW
24 maj 2023 sprawy federacji

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA DELEGATURY WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEJ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

24 maja 2023 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatury Warszawsko-Mazowieckiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wśród delegatów obecni byli przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zarazem członkowie Zarządu Federacji: płk Henryk Budzyński, płk Stanisław Kalski oraz prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Ryszard Maluta, a także prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej (członka wspierającego […]

więcej

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FSSM RP Z PRZEDSTAWICIELAMI ZEiRP RP
23 maj 2023 sprawy federacji

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FSSM RP Z PRZEDSTAWICIELAMI ZEiRP RP

W dniu 18 maja 2023 roku doszło do kolejnego z planowanych przez Prezydium Zarządu Federacji spotkań z przedstawicielami organizacji tworzących Federację, tym razem z przedstawicielami Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

więcej

ŚWIADCZENIE PO ŚMIERCI FUNKCJONARIUSZA W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ
23 maj 2023 sprawy emerytalne

ŚWIADCZENIE PO ŚMIERCI FUNKCJONARIUSZA W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ

Na prośbę ZER MSWiA publikujemy ważny artykuł dotyczący przysługującego świadczenia pieniężnego dla małżonka, dzieci i rodziców po funkcjonariuszach, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

więcej

SEiRP ZDECYDOWAŁO<BR>PREZESEM STOWARZYSZENIA ANTONI DUDA
20 maj 2023 sprawy federacji

SEiRP ZDECYDOWAŁO
PREZESEM STOWARZYSZENIA ANTONI DUDA

Na Krajowym Zebraniu Delegatów SEiRP, które odbyło się w dniach 17-18 maja br. w m. Rąbień
k. Łodzi wybrano nowy Zarząd Główny SEiRP. Obowiązki Prezesa ZG SEiRP na nową kadencję powierzono dotychczasowemu Prezesowi - Kol. Antoniemu Dudzie.

więcej

16 MAJA – ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ
15 maj 2023 sprawy Federacji

16 MAJA – ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

Z okazji Święta Straży Granicznej, w imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej składam wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz emerytom i rencistom Straży Granicznej najwyższe wyrazy uznania za trud i zaangażowanie włożone w ochronę granic Rzeczypospolitej. Dziękuję za codzienną, niełatwą służbę i pracę.
Życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji ze służby i pracy w tym szczególnie trudnym czasie.
Waszym Rodzinom i Bliskim przekazuję wyrazy wdzięczności i uznania za wyrozumiałość oraz wsparcie, gdyż bez tego Wasza służba nie byłaby realizowana z pełnym oddaniem.


Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

RENOWACJA POMNIKA POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY
13 maj 2023 sprawy Federacji

RENOWACJA POMNIKA POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Radomiu wraz z innymi stowarzyszeniami podjął starania o rekonstrukcję pomnika żołnierzy poległych w dniu 18 lipca 1946 r. w lesie między Iłżą a Skaryszewem. Publikujemy Apel o wsparcie projektu.

więcej

127 POSIEDZENIE PLENARNE EUROMILU
12 maj 2023 sprawy Federacji

127 POSIEDZENIE PLENARNE EUROMILU

W dniach 27-28 kwietnia 2023 r. w Rzymie odbyło się 127 plenarne posiedzenie EUROMILU. W posiedzeniu tym uczestniczył przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zarazem  Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP płk Henryk Budzyński, który dzieli się swymi opiniami z jego przebiegu.

więcej

SĄD NAJWYZSZY O JEDNOOSOBOWYM ORZEKANIU W SĄDACH APELACYJNYCH
05 maj 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

SĄD NAJWYZSZY O JEDNOOSOBOWYM ORZEKANIU W SĄDACH APELACYJNYCH

W 2021 r. w związku z pandemią COVID-19, do Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadzono przepis o jednoosobowym orzekaniu w sądach apelacyjnych. Nasze obawy, co do skutków takiego rozwiązania dla osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. niestety niejednokrotnie się potwierdziły.
Uchwałą z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyjął prokonstytucyjną interpretację tego przepisu uznając, że ogranicza on prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i nie ma wpływu na ochronę zdrowia publicznego. Szkoda tylko, że stało się to tak późno, choć „lepiej późno, niż wcale”.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)