Aktualności

CZEKAMY NA EFEKTY
12 kwi 2024 sprawy emerytalne

CZEKAMY NA EFEKTY

Publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z MSWiA na wspólne wystąpienie-apel zarządów FSSM RP i SEiRP do Ministra Marcina Kierwińskiego o pilne podjęcie działań przywracających prawa nabyte emerytom poszkodowanym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.
No cóż, władza się wprawdzie zmieniła, ale styl odpowiedzi MSWiA pozostał bez zmian.
Takie mamy wrażenie.

więcej

USTAWA REPRESYJNA – GORZKIE STATYSTYKI
25 mar 2024 sprawy emerytalne, komunikat

USTAWA REPRESYJNA – GORZKIE STATYSTYKI

Koniec 2023 r. był okazją do zbilansowania naszej wspólnej wieloletniej batalii o prawa słusznie nabyte, a tym samym określenia miejsca, w jakim jesteśmy jako grupa osób poszkodowanych sadystyczną ustawą wymyśloną przez złych ludzi. Przedstawiamy poniżej chłodne dane statystyczne, mając pełną świadomość, że za nimi są ludzie skrzywdzeni  i liczne ludzkie tragedie.

więcej

O „PRACY” RADCÓW PRAWNYCH ZER MSWiA<BR>POINFORMOWALIŚMY KRAJOWĄ RADĘ RADCÓW PRAWNYCH
Od początku walki ze skutkami ustawy z 16 grudnia 2016 r. mieliśmy zastrzeżenia do działań radców prawnych reprezentujących Dyrektora ZER MSWiA w toczących się przed sądami sprawach z powództwa osób represjonowanych tą ustawą. Rozumieliśmy, że Dyrektor ZER musi wykonywać polecenia swojego szefa (Ministra SWiA) realizującego bezsensowną, bezprawną i polityczną wendettę PiS na byłych żołnierzach i funkcjonariuszach peerelowskich służb, ale reprezentujących go przed sądami radców prawnych powinny obowiązywać nie tylko zależności służbowe wynikające ze stosunku pracy, ale także (a może nawet przede wszystkim) zasady etyki radcy prawnego (zawodu szczególnego zaufania społecznego) i wynikające z nich obowiązki. Tymczasem otrzymywaliśmy informacje o niewłaściwych zachowaniach radców reprezentujących Dyrektora ZER podczas rozpraw sądowych, którzy pozwalali sobie na wygłaszanie ocen lub opinii nt. służby osób represjonowanych, co niestety miało miejsce przy zwykle biernej postawie sędziów przewodniczących rozprawom. Najważniejszym jednak było niejako obligatoryjne składanie apelacji do wyższych instancji w przypadkach wyroków pozytywnych dla represjonowanych. Apelacji całkowicie bezzasadnych, bo nie wnoszących nowych dowodów do spraw, a obliczonych wyłącznie na przedłużanie procesów. Nie zmieniły tego ani nasze interwencje w ZER, ani nawet ubiegłoroczna zmiana władzy w kraju. Dlatego też o tych praktykach postanowiliśmy powiadomić Krajową Radę Radców Prawnych.

więcej

NOWE KIEROWNICTWO ZER MSWiA
18 mar 2024 sprawy federacji

NOWE KIEROWNICTWO ZER MSWiA

W dniu 18 marca na stanowisko Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powołana została Magdalena Bednarz, Zastępcą Dyrektora ds. Ustalania Świadczeń została Dorota Cygnot, a Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Informatycznych – Urszula Młynarczyk.
Oczekujemy, że nowe kierownictwo Zakładu diametralnie zmieni podejście do spraw emerytów represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. i nie tylko zaprzestanie zaskarżania pozytywnych dla nich wyroków sądowych ale też niezwłocznie przystąpi do wycofywania już złożonych środków zaskarżenia z wszystkich instancji.
Nowemu kierownictwu ZER MSWiA życzymy sukcesów w pracy, której, zapewniamy, będziemy się bacznie przyglądać.
POMAGAMY PREMIEROWI SPEŁNIĆ JEDNĄ Z WYBORCZYCH OBIETNIC

W trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi,  Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Pan Donald Tusk złożył obietnicę prawnego uregulowania możliwości otrzymywania drugiej ("zusowskiej") emerytury przez żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby przed 2 stycznia 1999 r., a po zwolnieniu z niej podjęli pracę i odprowadzali składki na ubezpieczenie społeczne. W poprzedniej kadencji Sejmu, stosowny projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie został złożony do laski marszałkowskiej, lecz po wyborach, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, prace ustawodawcze nad nim zostały zamknięte.
Wybory dawno za nami, czas leci i niestety jakoś nie widać, by „Koalicja 15 Października”  wykazywała zainteresowanie ponownym podjęciem tego tematu. W związku z tym Prezydium Zarządu Federacji postanowiło przypomnieć o nim i zachęcić Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej do udzielenia pomocy Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi w wywiązaniu się ze tej obietnicy.

więcej

IDŹMY NA WYBORY
08 mar 2024 wybory samorządowe 2024

IDŹMY NA WYBORY

Rozpoczęło się odliczanie do wyborów samorządowych. Ich wynik może ostatecznie zadecydować o kształcie sceny politycznej na najbliższe lata. Jak każde wybory w demokratycznym państwie, są ważne dla nas wszystkich. Niezależnie od tego czy interesujemy się  polityką, czy też nie, musimy zdać sobie sprawę, że to samorząd terytorialny jest najbliżej spraw, które nas dotyczą. To od nas będzie zależało, kto i  jak będzie się tymi sprawami zajmował.

więcej

DZIŚ 8 MARCA
08 mar 2024

DZIŚ 8 MARCA

Z okazji Dnia Kobiet WSZYSTKIM PANIOM składamy serdeczne życzenia radości, miłości i zdrowia.
KOLEJNE ROZMOWY W MSWiA
03 mar 2024 sprawy emerytalne

KOLEJNE ROZMOWY W MSWiA

28 lutego br. Wiceprzewodniczący Federacji Leszek Szreder po raz kolejny spotkał się z Sekretarzem Stanu w MSWiA - Panem Wiesławem Szczepańskim w sprawie podjęcia w Ministerstwie konkretnych działań, które pomogą osobom represjonowanym ustawą z 16 grudnia 2016 r. odzyskać należne świadczenia emerytalno-rentowe.

więcej

PANIE MINISTRZE!<BR>CZAS DZIAŁAĆ!
12 lut 2024 sprawy emerytalne

PANIE MINISTRZE!
CZAS DZIAŁAĆ!

Dwa miesiące temu zaprzysiężony został nowy Rząd RP. Rząd koalicji ugrupowań politycznych, które (wszystkie, bez wyjątku) przed wyborami obiecały środowisku emerytów mundurowych usunięcie z obiegu prawnego przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
Doskonale rozumiemy, że na realizację tej obietnicy potrzeba czasu i nieco bardziej sprzyjających okoliczności politycznych (np. zmiany Prezydenta), ale też uważamy, że nawet w obecnej sytuacji prawnej można kilkoma decyzjami, leżącymi w kompetencjach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomóc represjonowanym emerytom i rencistom w odzyskaniu należnych im, pełnych świadczeń. Oni nieubłaganie odchodzą „na wieczną służbę” w poczuciu ogromnej krzywdy, jaka ich niezasłużenie spotkała i nie wolno już dłużej czekać z działaniem.
I właśnie o podjęcie takiego działania FSSM RP i SEiRP wspólnie wystąpiły do Ministra SWiA Marcina Kierwińskiego.

więcej

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI
W dniu 1 lutego br. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu w składzie Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit, Bogdan Komorowski oraz Wiesław Baraniewicz (jako reprezentant zespołu prawnego), na które zaproszono przewodniczących (prezesów) stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które  są zaangażowane w działania mające na celu usunięcie z porządku prawnego ustawy represyjnej, a wśród swoich członków mają najwięcej osób pokrzywdzonych.  […]

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)