Aktualności

APEL PREZYDIUM FEDERACJI NA WYBORY DO EUROPARLAMENTU
21 maj 2024 sprawy Federacji, eurowybory 2024

APEL PREZYDIUM FEDERACJI NA WYBORY DO EUROPARLAMENTU

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Odbywać się będą w warunkach szczególnych, w sytuacji narastającego zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju i Europy. Silna i jednomyślna w tej kwestii Unia Europejska oraz mocna w niej pozycja Polski, obok naszego członkostwa w NATO, są najlepszym tego bezpieczeństwa gwarantem. To powinni rozumieć wszyscy Polacy, a mundurowi w szczególności.

więcej

CHCEMY WYCOFANIA Z TK OPINII SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ
Czy ktoś jeszcze pamięta kuriozalne salto prawno-proceduralne pisowskiego Marszałka Sejmu (2015-2019) Marka K. które wywinął w sprawie opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej, sporządzonej dla Trybunału (nie)Konstytucyjnego na potrzeby postępowania dot. zgodności niektórych jej przepisów z Konstytucją? Jeśli nie, to przypominamy – pisaliśmy o tym w 2018 r. m.in. w artykułach  „OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ, CZYLI TRAGIKOMEDIA W 5 AKTACH” oraz „OSTATECZNA OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ – 5 AKT TRAGIKOMEDII”.
Uważamy, że skoro Marszałek Sejmu mógł taką opinię z TK wycofać raz, to przecież może to zrobić ponownie. A w tym przypadku nawet powinien. I nie będzie to akt polityczny, tylko jeden z małych kroczków na drodze przywracania praworządności. Dlatego wystąpiliśmy o to do Pana Marszałka Szymona Hołowni.

więcej

DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ MOŻNA UCHYLIĆ
17 maj 2024 sprawy emerytalne, informacja prawna

DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ MOŻNA UCHYLIĆ

Tylko naprawdę nielicznym spośród represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., którzy do pisowskich ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioskowali w trybie art.8a o wyłączenie spod jej rygorów, udało się uzyskać pozytywne decyzje. Znakomita większość decyzji była odmowna, a znaczna ich część już się uprawomocniła. Otrzymujemy sygnały, że urzędnicy obecnego Ministra uznają je za ostateczne, których uchylić nie można.
Tego poglądu nie podzielają jednak nasi koledzy z Zespołu Prawnego FSSM RP.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

GRATULACJE DLA MINISTRA SIEMONIAKA
17 maj 2024 sprawy Federacji

GRATULACJE DLA MINISTRA SIEMONIAKA

Ponieważ dotychczasowy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wyraził chęć startu w nadchodzących wyborach do Europarlamentu, Premier RP desygnował na to stanowisko Pana Tomasza Siemoniaka. Nowemu Ministrowi gratulujemy powołania.

więcej

16 MAJA – ŚWIĘTO „POGRANICZNIKÓW”
15 maj 2024 sprawy Federacji

16 MAJA – ŚWIĘTO „POGRANICZNIKÓW”

Wszystkim, którzy strzegli i strzegą granicy naszego kraju składamy z tej okazji wyrazy wdzięczności za ofiarną służbę i życzenia wszelkiej pomyślności.

więcej

JEST NADZIEJA NA POZYTYWNE ROZWIĄZANIE W SPRAWIE „PODWÓJNYCH EMERYTUR”
Jednym z tematów żywo interesujących emerytów mundurowych, którzy służbę rozpoczynali przed 1990 r. jest problem drugiej emerytury. Dlatego publikujemy stenogram z posiedzenia sejmowej Komisji ds. Petycji w dniu 25 kwietnia br.  w części dotyczącej tej sprawy, obrazujący aktualny stan i kierunki dalszych  działań legislacyjnych.

więcej

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM ZEiRSG W PRZEMYŚLU
04 maj 2024 sprawy Federacji

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM ZEiRSG W PRZEMYŚLU

Informujmy, że dnia 08.05.2024r. w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie BiOSG w Przemyślu odbędzie się spotkanie z Zarządem Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na czele z Prezesem Sławomirem Matusewiczem.  […]

więcej

CO MSWiA ROBI W SPRAWIE REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW?
22 kwi 2024 sprawy emerytalne, informacja prawna

CO MSWiA ROBI W SPRAWIE REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW?

Zapis pkt. 20 Umowy koalicyjnej wzbudził wielkie oczekiwania wśród osób objętych postanowieniami ustawy represyjnej. Wyrazem tego były liczne telefony i maile kierowane do władz Federacji. Zgodnie z zapowiedziami Zespół Prawny Federacji, na podstawie prowadzonych rozmów,  zasłyszanych, ale sprawdzonych informacji, opracował stosowny komunikat o działaniach podjętych w MSWiA i procedurach wdrożonych w ZER, które mają pomóc represjonowanym emerytom odzyskać należne im świadczenia. Istotna część informacji dotyczy możliwości zastosowania przez ministra spraw wewnętrznych i administracji art. 8a ustawy represyjnej w stosunku do większości osób nią poszkodowanych i zawiera Wzór stosownego Wniosku. Zdajemy sobie sprawę, że  opracowanie „idealnego” Wzoru Wniosku tak naprawdę jest niewykonalne. Dlatego należy traktować go tylko jako podpowiedź. Mnogość stanów faktycznych, w jakich są poszkodowani nie pozwala na bardziej „dopasowany” wzorzec. Stąd jego treść każdorazowo należy dostosować do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

CZEKAMY NA EFEKTY
12 kwi 2024 sprawy emerytalne

CZEKAMY NA EFEKTY

Publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z MSWiA na wspólne wystąpienie-apel zarządów FSSM RP i SEiRP do Ministra Marcina Kierwińskiego o pilne podjęcie działań przywracających prawa nabyte emerytom poszkodowanym ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.
No cóż, władza się wprawdzie zmieniła, ale styl odpowiedzi MSWiA pozostał bez zmian.
Takie mamy wrażenie.

więcej

USTAWA REPRESYJNA – GORZKIE STATYSTYKI
25 mar 2024 sprawy emerytalne, komunikat

USTAWA REPRESYJNA – GORZKIE STATYSTYKI

Koniec 2023 r. był okazją do zbilansowania naszej wspólnej wieloletniej batalii o prawa słusznie nabyte, a tym samym określenia miejsca, w jakim jesteśmy jako grupa osób poszkodowanych sadystyczną ustawą wymyśloną przez złych ludzi. Przedstawiamy poniżej chłodne dane statystyczne, mając pełną świadomość, że za nimi są ludzie skrzywdzeni  i liczne ludzkie tragedie.

więcej

O „PRACY” RADCÓW PRAWNYCH ZER MSWiA<BR>POINFORMOWALIŚMY KRAJOWĄ RADĘ RADCÓW PRAWNYCH
Od początku walki ze skutkami ustawy z 16 grudnia 2016 r. mieliśmy zastrzeżenia do działań radców prawnych reprezentujących Dyrektora ZER MSWiA w toczących się przed sądami sprawach z powództwa osób represjonowanych tą ustawą. Rozumieliśmy, że Dyrektor ZER musi wykonywać polecenia swojego szefa (Ministra SWiA) realizującego bezsensowną, bezprawną i polityczną wendettę PiS na byłych żołnierzach i funkcjonariuszach peerelowskich służb, ale reprezentujących go przed sądami radców prawnych powinny obowiązywać nie tylko zależności służbowe wynikające ze stosunku pracy, ale także (a może nawet przede wszystkim) zasady etyki radcy prawnego (zawodu szczególnego zaufania społecznego) i wynikające z nich obowiązki. Tymczasem otrzymywaliśmy informacje o niewłaściwych zachowaniach radców reprezentujących Dyrektora ZER podczas rozpraw sądowych, którzy pozwalali sobie na wygłaszanie ocen lub opinii nt. służby osób represjonowanych, co niestety miało miejsce przy zwykle biernej postawie sędziów przewodniczących rozprawom. Najważniejszym jednak było niejako obligatoryjne składanie apelacji do wyższych instancji w przypadkach wyroków pozytywnych dla represjonowanych. Apelacji całkowicie bezzasadnych, bo nie wnoszących nowych dowodów do spraw, a obliczonych wyłącznie na przedłużanie procesów. Nie zmieniły tego ani nasze interwencje w ZER, ani nawet ubiegłoroczna zmiana władzy w kraju. Dlatego też o tych praktykach postanowiliśmy powiadomić Krajową Radę Radców Prawnych.

więcej

NOWE KIEROWNICTWO ZER MSWiA
18 mar 2024 sprawy federacji

NOWE KIEROWNICTWO ZER MSWiA

W dniu 18 marca na stanowisko Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powołana została Magdalena Bednarz, Zastępcą Dyrektora ds. Ustalania Świadczeń została Dorota Cygnot, a Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Informatycznych – Urszula Młynarczyk.
Oczekujemy, że nowe kierownictwo Zakładu diametralnie zmieni podejście do spraw emerytów represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. i nie tylko zaprzestanie zaskarżania pozytywnych dla nich wyroków sądowych ale też niezwłocznie przystąpi do wycofywania już złożonych środków zaskarżenia z wszystkich instancji.
Nowemu kierownictwu ZER MSWiA życzymy sukcesów w pracy, której, zapewniamy, będziemy się bacznie przyglądać.

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)