Aktualności

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI<br>Z PRZEDSTAWICIELAMI ZK ZEiRSW

W dniu 22 marca 2023 r. w siedzibie Zarządu Federacji odbyło się kolejne spotkanie spotkanie Prezydium Zarządu Federacji z przedstwicielami organizacji członkowskich. Tym razem z przedstawicielami Zarządu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Ze strony Prezydium Zarządu Federacji udział wzięli: Henryk Budzyński. Leszek Szreder oraz Tatiana Aksamit. Zarząd KZEiRSW reprezentowali, Janusz Kwiecień, Bogdan Komorowski, Grzegorz Domaszewicz oraz Leszek Szczepanowski.

więcej

ZADZIWIAJĄCY WYROK SN
21 mar 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZADZIWIAJĄCY WYROK SN

16 marca 2023 r. w Sądzie Najwyższym zapadł pierwszy wyrok kasacyjny w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających swiadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Wyrok w naszej ocenie niezrozumiały w świetle wcześniejszej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. stwierdzającej ogólnie rzecz biorąc, że istotna jest indywidualna ocena przebiegu służby funkcjonariusza a nie zadania jednostki (komórki organizacyjnej), w której ją pełnił. Tymczasem wyrok ten w pewnym sensie uchwałę tę częściowo podważa, choć Sędzia, który go wydał, sam się pod nią podpisał. Zaiste zadziwiający wyrok.

więcej

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO NAPRAWY
21 mar 2023 sprawy Federacji

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO NAPRAWY

Na początku obecnej kadencji władz FSSM, Prezydium Zarządu Federacji zwróciło się do członków Federacji o wskazanie najważniejszych spraw dotyczących służb mundurowych, na które należy zwrócić uwagę politykom. Na podstawie udzielonych odpowiedzi opracowane zostały „Najważniejsze problemy - w ocenie stowarzyszeń służb mundurowych, członków FSSM RP - wymagające naprawy w życiu publicznym”, które zostały przesłane do wszystkich opozycyjnych demokratycznych klubów i kół parlamentarnych.

więcej

SPOTKANIE Z DYREKTORKĄ ZER MSWiA
17 mar 2023 sprawy Federacji

SPOTKANIE Z DYREKTORKĄ ZER MSWiA

W dniu 17 marca 2023 r. Przewodniczący Federacji Henryk Budzyński oraz Wiceprzewodniczący Leszek Szreder spotkali się z dyrektorką Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA p. Małgorzatą Zdrodowską. Było to pierwsze spotkanie kol. Henryka Budzyńskiego z Dyr. ZER MSWiA po objęciu funkcji Przewodniczącego Federacji. Głównym tematem rozmowy była chęć dalszego kontynuowania pomocy i wsparcia poszkodowanym ustawą represyjną.

więcej

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FSSM RP<br>Z PRZEDSTAWICIELAMI KKP LEWICY

W dniu 14 marca 2003 r. w siedzibie Zarządu Federacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy. Ze strony Zarządu Federacji udział wzięli: Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit oraz Stanisław Kalski. Koalicyjny Klub Poselski Lewicy reprezentowali: Krzysztof Gawkowski – przewodniczący Klubu oraz Wiesław Szczepański – przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

więcej

SPOTKANIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI
10 mar 2023 sprawy Federacji

SPOTKANIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI

Prezydium Zarządu Federacji rozpoczęło cykl spotkań z władzami stowarzyszeń członkowskich.
W dniu 7 marca br. odbyły się spotkania z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Klubu Generałów i Admirałów RP.

więcej

ODPOWIEDŹ POSŁA GAWKOWSKIEGO
02 mar 2023 sprawy Federacji

ODPOWIEDŹ POSŁA GAWKOWSKIEGO

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowa Lewica Razem Poseł Krzysztof Gawkowski błyskawicznie odpowiedział na pismo protestacyjne skierowane doń przez Przewodniczącego FSSM RP w związku z wystąpieniem Posłanki Anny Marii Żukowskiej w TVP INFO w dniu 26 lutego br.
W swym piśmie  Pan Poseł Gawkowski m.in. zaproponował, by wszelkie wątpliwości dot. wypowiedzi Pani Posłanki Żukowskiej wyjaśnić bezpośrednio z nią, co oczywiście chętnie uczynimy.
Ale śledząc wypowiedzi medialne wielu przedstawicieli opozycji na temat ustawy represyjnej, odnosimy wrażenie, że większość słabo orientuje się w tej kwestii i nie zawsze wie jak o tym mówić. Chyba przydałoby się im wszystkim jakieś krótkie szkolenie.

więcej

FSSM RP INTERWENIUJE U PRZEWODNICZĄCEGO<br>KLUBU POSELSKIEGO NOWA LEWICA RAZEM

W związku ze skandaliczną wypowiedzią Posłanki Anny Marii Żukowskiej w TVP INFO w dniu 26 lutego br., Prezydium Zarządu Federacji wystosowało pismo protestacyjne do Krzysztofa Gawkowskiego -  Przewodniczącego Klubu Poselskiego Nowa Lewica Razem.

więcej

PRIORYTETY DZIAŁAŃ FEDERACJI BEZ ZMIAN
27 lut 2023 sprawy Federacji

PRIORYTETY DZIAŁAŃ FEDERACJI BEZ ZMIAN

Po zmianie na funkcji Przewodniczącego FSSM RP, Prezydium Zarządu Federacji zapewnia, że główne kierunki i obszary jej działania pozostają niezmienne. Priorytetem nadal jest walka o usunięcie z obiegu prawnego haniebnych zapisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Konieczna jest jednak intensyfikacja działań.

więcej

ZMIANA NA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO FSSM RP !!!

Na wczorajszym Posiedzeniu, Zarząd FSSM RP podjął decyzję o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Piotra Iwata i powołał w to miejsce dotychczasowego Wiceprzewodczącego Federacji Kol. Henryka Budzyńskiego.

więcej

MINISTER FINANSÓW NIE KIWNIE PALCEM<br>W SPRAWIE NADPŁAT PODATKU DOCHODOWEGO

17 listopada 2022 r. w artykule „RPO wnosi o zmianę prawa” informowaliśmy o piśmie, jakie Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Finansów w sprawie olbrzymich nadpłat podatku dochodowego jakie ponoszą osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r., którym po latach wyrokami sądów przywracane są niesłusznie odebrane świadczenia.

więcej

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI FSSM RP<br>Z POLITYKAMI KOALICJI OBYWATELSKIEJ

9 lutego 2023 r. w Biurze Krajowym Platformy Obywatelskiej RP w Warszawie odbyło się, na zaproszenie Koalicji Obywatelskiej - Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, Zieloni spotkanie z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)