Aktualności

„WŁOS SIĘ JEŻY”
13 wrz 2023 sprawy emerytalne

„WŁOS SIĘ JEŻY”

Taki tytuł nosi artykuł Sekretarza Generalnego ZŻWP, Przewodniczącego FSSM RP -  Henryka Budzyńskiego opublikowany na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty. Autorowi włos się zjeżył po zapoznaniu się z aktami sprawy sądowej poszkodowanego funkcjonariusza Straży Granicznej (byłego żołnierza WOP). Czy słusznie? Odpowiedź w załączonym artykule, przedrukowanym za zgodą redakcji Głosu Weterana i Rezerwisty.

więcej

INTERWENIUJEMY W WARSZAWSKIM SĄDZIE APELACYJNYM
31 sie 2023 sprawy emerytalne

INTERWENIUJEMY W WARSZAWSKIM SĄDZIE APELACYJNYM

W minionych miesiącach daje się zauważyć spadek liczby spraw osób represjonowanych rozpatrywanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
W związku z tym  Prezydium Zarządu Federacji zwróciło się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie o podjęcie działań organizacyjnych w celu usunięcia stwierdzonych opóźnień.

więcej

ZANIEDBANIA PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH
07 sie 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZANIEDBANIA PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH

W Informacji Prawnej pt. „Pilnujmy swoich spraw!” z 1 sierpnia br. zasygnalizowaliśmy problem zdarzających się (na szczęście sporadycznie) zaniedbań pełnomocników prawnych ustanawianych przez osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r. do prowadzenia ich spraw przed wymiarem sprawiedliwości. Zapowiedzieliśmy jednocześnie szersze omówienie tego tematu, co też niniejszym czynimy.

więcej

PILNUJMY SWOICH SPRAW!
01 sie 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

PILNUJMY SWOICH SPRAW!

Od 2017 r. na stronie FSSM.PL publikujemy Informacje Prawne w większości dotyczące problematyki związanej z ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Z zamieszczanych w nich porad i wzorów pism skorzystało wielu represjonowanych, z których spora część już odzyskała ukradzione tą „ustawą” świadczenia emerytalno-rentowe. Ale sprawy znacznej grupy represjonowanych nie toczą w sposób, jakiego by oni oczekiwali. Zdecydowana większość osób z tej grupy nigdy na stronę FSSM.PL nie zajrzała.

więcej

LUSTRACJA URZĘDNIKÓW. CO ZROBIĆ PO ZWOLNIENIU?
18 lip 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

LUSTRACJA URZĘDNIKÓW. CO ZROBIĆ PO ZWOLNIENIU?

Osoby, które zostaną de facto wyrzucone z pracy na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, o swoje prawa obywatelskie i pracownicze będą musiały walczyć przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Czyli będą zmuszone pójść drogą, którą przechodzą dziś byli funkcjonariusze i żołnierze represjonowani ustawą z 16 grudnia 2016 r. Wszyscy wiemy, że to droga długa,  niekiedy wyboista i niestety nie zawsze ma oczekiwany, szczęśliwy koniec. Ale nie wolno jej sobie odpuścić. Bo bezprawiu odpuszczać nie można.

więcej

CHOREJ „DEZUBEKIZACJI” CIĄG DALSZY
11 lip 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

CHOREJ „DEZUBEKIZACJI” CIĄG DALSZY

W dniu 14 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U  z 2023, poz.1195).  Ustawa weszła w życie w dniu 27 czerwca. Szacuje się, że obejmie ona ok. 40 tysięcy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych. Rządząca Zjednoczona Prawica po raz kolejny dokonuje lustracji, tym razem urzędników państwowych, uzasadniając ten krok tym, że w obliczu zagrożenia agresją Rosji osoby te nie dają rękojmi rzetelności przy wykonywaniu obowiązków służbowych. To oczywiście kolejny akt pisowskiego bezprawia, co jednoznacznie wykazuje w swoim Komentarzu Zespół Prawny FSSM RP.

więcej

ŚWIADCZENIE PO ŚMIERCI FUNKCJONARIUSZA W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ
23 maj 2023 sprawy emerytalne

ŚWIADCZENIE PO ŚMIERCI FUNKCJONARIUSZA W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ

Na prośbę ZER MSWiA publikujemy ważny artykuł dotyczący przysługującego świadczenia pieniężnego dla małżonka, dzieci i rodziców po funkcjonariuszach, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

więcej

SĄD NAJWYZSZY O JEDNOOSOBOWYM ORZEKANIU W SĄDACH APELACYJNYCH
05 maj 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

SĄD NAJWYZSZY O JEDNOOSOBOWYM ORZEKANIU W SĄDACH APELACYJNYCH

W 2021 r. w związku z pandemią COVID-19, do Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadzono przepis o jednoosobowym orzekaniu w sądach apelacyjnych. Nasze obawy, co do skutków takiego rozwiązania dla osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. niestety niejednokrotnie się potwierdziły.
Uchwałą z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyjął prokonstytucyjną interpretację tego przepisu uznając, że ogranicza on prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i nie ma wpływu na ochronę zdrowia publicznego. Szkoda tylko, że stało się to tak późno, choć „lepiej późno, niż wcale”.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

ODSETKI, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE –<br>O CO DALEJ WALCZYĆ W SĄDACH?
13 kwi 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

ODSETKI, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE –
O CO DALEJ WALCZYĆ W SĄDACH?

Wielu z represjonowanych, którzy wygrali batalię sądową i odzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, rozważa podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania jakiejś formy rekompensaty finansowej za straty jakie ponieśli (i często nadal ponoszą) w związku z objęciem ich przepisami ustawy z 16 grudnia 2016 r. Niestet większość, zamiast zwrócić się w tej sprawie do profesjonalnych prawników, szuka inspiracji i pomysłów na różnych internetowych forach społecznościowych, gdzie temat ten jest często poruszany. Na szczęście niektórzy z nich, zanim te "internetowe pomysły" wcielą w życie, pytają o nie i ich potencjalne skutki naszych kolegów z Zespołu Prawnego. Stąd też dzisiejsza Informacja Prawna.

więcej

OBYWATELSKI PROJEKT „RENTA WDOWIA” – PODPISY ZEBRANE
11 kwi 2023 sprawy emerytalne

OBYWATELSKI PROJEKT „RENTA WDOWIA” – PODPISY ZEBRANE

W dniu 11 kwietnia 2023 r. podsumowano akcję poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy „RENTA WDOWIA”, pod którym zebrano 202 156 podpisów.

więcej

ZADZIWIAJĄCY WYROK SN
21 mar 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZADZIWIAJĄCY WYROK SN

16 marca 2023 r. w Sądzie Najwyższym zapadł pierwszy wyrok kasacyjny w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających swiadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Wyrok w naszej ocenie niezrozumiały w świetle wcześniejszej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. stwierdzającej ogólnie rzecz biorąc, że istotna jest indywidualna ocena przebiegu służby funkcjonariusza a nie zadania jednostki (komórki organizacyjnej), w której ją pełnił. Tymczasem wyrok ten w pewnym sensie uchwałę tę częściowo podważa, choć Sędzia, który go wydał, sam się pod nią podpisał. Zaiste zadziwiający wyrok.

więcej

MINISTER FINANSÓW NIE KIWNIE PALCEM<br>W SPRAWIE NADPŁAT PODATKU DOCHODOWEGO
19 lut 2023 sprawy emerytalne

MINISTER FINANSÓW NIE KIWNIE PALCEM
W SPRAWIE NADPŁAT PODATKU DOCHODOWEGO

17 listopada 2022 r. w artykule „RPO wnosi o zmianę prawa” informowaliśmy o piśmie, jakie Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Finansów w sprawie olbrzymich nadpłat podatku dochodowego jakie ponoszą osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r., którym po latach wyrokami sądów przywracane są niesłusznie odebrane świadczenia.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)