Aktualności

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MUNDUROWYCH CZ.3.
24 paź 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE MUNDUROWYCH CZ.3.

W trzeciej i ostatniej  Informacji Prawnej z serii informacji o nowych przepisach prawa dotyczących mundurowych, omawiamy przepisy wprowadzone do Kodeksu Postępowania Cywilnego, mające znaczenie dla represjonowanych, których sprawy wciąż toczą się przed sądami. Przepisy te funkcjonowały już wprawdzie wcześniej, ale jako tzw. „rozwiązania covidowe” (przepisy wprowadzone na czas pandemii). Teraz jednak na stałe weszły do KPC.

więcej

ZANIEDBANIA PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH
07 sie 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZANIEDBANIA PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH

W Informacji Prawnej pt. „Pilnujmy swoich spraw!” z 1 sierpnia br. zasygnalizowaliśmy problem zdarzających się (na szczęście sporadycznie) zaniedbań pełnomocników prawnych ustanawianych przez osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r. do prowadzenia ich spraw przed wymiarem sprawiedliwości. Zapowiedzieliśmy jednocześnie szersze omówienie tego tematu, co też niniejszym czynimy.

więcej

PILNUJMY SWOICH SPRAW!
01 sie 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

PILNUJMY SWOICH SPRAW!

Od 2017 r. na stronie FSSM.PL publikujemy Informacje Prawne w większości dotyczące problematyki związanej z ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Z zamieszczanych w nich porad i wzorów pism skorzystało wielu represjonowanych, z których spora część już odzyskała ukradzione tą „ustawą” świadczenia emerytalno-rentowe. Ale sprawy znacznej grupy represjonowanych nie toczą w sposób, jakiego by oni oczekiwali. Zdecydowana większość osób z tej grupy nigdy na stronę FSSM.PL nie zajrzała.

więcej

SĄD NAJWYZSZY O JEDNOOSOBOWYM ORZEKANIU W SĄDACH APELACYJNYCH
05 maj 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

SĄD NAJWYZSZY O JEDNOOSOBOWYM ORZEKANIU W SĄDACH APELACYJNYCH

W 2021 r. w związku z pandemią COVID-19, do Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadzono przepis o jednoosobowym orzekaniu w sądach apelacyjnych. Nasze obawy, co do skutków takiego rozwiązania dla osób represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r. niestety niejednokrotnie się potwierdziły.
Uchwałą z 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyjął prokonstytucyjną interpretację tego przepisu uznając, że ogranicza on prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i nie ma wpływu na ochronę zdrowia publicznego. Szkoda tylko, że stało się to tak późno, choć „lepiej późno, niż wcale”.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

ODSETKI, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE –<br>O CO DALEJ WALCZYĆ W SĄDACH?
13 kwi 2023 sprawy emerytalne, informacja prawna

ODSETKI, ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE –
O CO DALEJ WALCZYĆ W SĄDACH?

Wielu z represjonowanych, którzy wygrali batalię sądową i odzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, rozważa podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania jakiejś formy rekompensaty finansowej za straty jakie ponieśli (i często nadal ponoszą) w związku z objęciem ich przepisami ustawy z 16 grudnia 2016 r. Niestet większość, zamiast zwrócić się w tej sprawie do profesjonalnych prawników, szuka inspiracji i pomysłów na różnych internetowych forach społecznościowych, gdzie temat ten jest często poruszany. Na szczęście niektórzy z nich, zanim te "internetowe pomysły" wcielą w życie, pytają o nie i ich potencjalne skutki naszych kolegów z Zespołu Prawnego. Stąd też dzisiejsza Informacja Prawna.

więcej

JAK BRONIĆ NASZYCH PRAW NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ?
11 kwi 2019 sprawy emerytalne, informacja prawna

JAK BRONIĆ NASZYCH PRAW NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ?

Koleżanki i Koledzy!
Zgodnie z zapowiedzią i oczekiwaniami tych, którzy widzą potrzebę skutecznej ochrony swoich dóbr osobistych naruszonych oszczerczymi wypowiedziami polityków PIS i ich satelitów, przedstawiamy „Vademecum dla chcących wstąpić na drogę cywilnoprawną” w obronie naszych niezbywalnych praw na drodze postępowania sądowego, zawierające „Pakiet” dokumentów stanowiących do tego kompleksowe narzędzie.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

POZWY INDYWIDUALNE – UZUPEŁNIENIE
04 wrz 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

POZWY INDYWIDUALNE – UZUPEŁNIENIE

Z poprzednich komunikatów Komisji Prawnej FSSM RP dot. problematyki pozwów zbiorowych oraz w sprawie działań prawnych przeciwko Premierowi M.Morawieckiemu w zw. z jego oszczerstwami pod adresem byłych funkcjonariuszy służb mundurowyjch objętych ustawą represyjną, które padły z jego ust 4 lipca 2018 r. w Strasburgu, wiemy, że skargi o popełnienie przestępstwa określonego w art. 212 k.k. oraz powództwa o ochronę dóbr osobistych, na podstawie art. 24 k.c. mogą wnosić do sądów wyłącznie osoby indywidualne.  W dzisiejszym uzupełnieniu, Komisja zwraca m.in. uwagę na aspekt finansowy takich postępowań sądowych, który zwłaszcza w przypadku przegranej skarżącego/powoda, może okazać się niebagatelny.

więcej

DLACZEGO FSSM RP NIE WYSTĘPUJE Z POZWAMI ZBIOROWYMI?
13 sie 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

DLACZEGO FSSM RP NIE WYSTĘPUJE Z POZWAMI ZBIOROWYMI?

Na wielu portalach społecznościowych często pojawiają się pytania, a niekiedy nawet zarzuty pod adresem FSSM RP - dlaczego Federacja nie występuje na drogę prawną np. z pozwami zbiorowymi, wobec osób naruszających dobre imię represjonowanych b. funkcjonariuszy służb mundurowych i jawnie kłamiących w sprawie ustawy represyjnej? W dzisiejszej informacji prawnej staramy się to wyjaśnić.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)