Aktualności

PISMO FSSM RP DO MARSZAŁKA SEJMU
30 lis 2016 sprawy emerytalne

PISMO FSSM RP DO MARSZAŁKA SEJMU

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, sporządzoną na zlecenie SEiRP, opinię prawną prof. Marka Chmaja dot. rządowego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, który w wersji nie poddanej żadnym konsultacjom społecznym i międzyresortowym, wpłynął do Kancelarii Sejmu.

więcej

APEL FSSM RP
26 lis 2016 sprawy emerytalne

APEL FSSM RP

Koleżanki i Koledzy !

Prosimy Was, uczyńcie wszystko, by niniejszy Apel FSSM RP, w którym przedstawiamy niezgodne z prawem i nieuczciwe działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w toku dotychczasowego procesu legislacyjnego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, trafił do parlamentarzystów, polityków, samorządowców i przedstawicieli mediów.

 
STANOWISKO FSSM RP DOT. PROJEKTU USTAWY EMERYTALNEJ MSWIA
25 lis 2016 sprawy emerytalne

STANOWISKO FSSM RP DOT. PROJEKTU USTAWY EMERYTALNEJ MSWIA

Przedstawiamy stanowisko FSSM RP w sprawie projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.
PISMO FSSM RP DO MIN. BŁASZCZAKA
05 mar 2016 sprawy emerytalne

PISMO FSSM RP DO MIN. BŁASZCZAKA

W dniu dzisiejszym FSSM RP wystosowała pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, w którym domagamy się zaprzestania uprawiania przez urzędników ministerstwa kłamliwej propagandy bezpodstawnie zawyżającej wysokość świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy służb PRL oraz wyrażamy w imieniu całego środowiska byłych funkcjonariuszy służb mundurowych sprzeciw wobec intencji bezpodstawnego i bezprawnego ponownego obniżenia naszych emerytur, a zwłaszcza zamiarom obniżenia emerytur za okres służby dla III RP.
NARADA KOORDYNATORÓW DZIAŁALNOŚCI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ
W dniach 17-18 września 2014 r. w Łodzi odbyła się Narada Koordynatorów Działalności Socjalno Zdrowotnej w Stowarzyszeniach tworzących FSSM RP.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)