Aktualności

APEL FSSM RP DO PREZESÓW SĄDÓW APELACYJNYCH
30 wrz 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

APEL FSSM RP DO PREZESÓW SĄDÓW APELACYJNYCH

Wciąż potwierdzają się nasze obawy, co do skutków jakie przyniosła represjonowanym „ustawą” z 16 grudnia 2016 r. ubiegłoroczna zmiana przepisów kpc. wprowadzająca jednoosobowe orzekanie w sądach II instancji (pisaliśmy o tym w artykułach: "Szanse na sprawiedliwość drastycznie maleją" z 21 czerwca 2021 r. oraz "Coraz częściej represjonowani przegrywają w apelacjach" z 17 lutego 2022 r.).
W związku z tym, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wystąpiła do wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych z pismem-apelem, wskazującym na potrzebę orzekania w sprawach odwołań od Decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. w trzyosobowych składach sędziowskich. Wnosimy o to zważywszy, że taki skład tworzy warunki do wnikliwej i bardziej wszechstronnej oceny sprawy, która dla skarżących ma znaczenie egzystencjalne.(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

O WSPÓŁPRACY FSSM RP I ZER MSWiA
24 wrz 2022 sprawy Federacji

O WSPÓŁPRACY FSSM RP I ZER MSWiA

Stanowisko Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie współpracy z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA.

więcej

ZDZISŁAW CZARNECKI KANDYDATEM DO PREZYDIUM OPS IV KADENCJI

Z początkiem października 2022 r. rozpocznie się IV Kadencja Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów. Zgłoszeni wcześniej przez uprawnione organizacje i stowarzyszenia emeryckie kandydaci do niego już zostali zatwierdzeni. Ale na pierwszym posiedzeniu OPS IV Kadencji zostanie wybrane jego Prezydium. Wśród kandydatów do Prezydium IV Kadencji OPS jest przedstawiciel naszego mundurowego środowiska - były Przewodniczący FSSM RP,  Zdzisław Czarnecki.

więcej

KOŁOBRZEG, 10 WRZEŚNIA 2022 R.
19 wrz 2022 sprawy Federacji

KOŁOBRZEG, 10 WRZEŚNIA 2022 R.

10 września 2022 r. w Kołobrzegu odbyła się IV Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych pod hasłem „Pamięć, Prawda, Przyszłość”. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Prezydentka Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
Organizatorzy tegorocznej Konferencji to: Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Bractwo Mundurowe RP, Powiat Kołobrzeski oraz Urząd Miasta Kołobrzeg.
Informację o ww. Konferencji publikujemy za stroną ZEiR SG.

więcej

ZMARŁ STANISŁAW DESKA
30 sie 2022 sprawy Federacji

ZMARŁ STANISŁAW DESKA

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2022 r., po długiej walce z chorobą, odszedł od Nas Staszek Deska – represjonowany, płk. w st. spocz. Przez ostatnie lata członek Zespołu Prawnego FSSM. Nasz Kolega i Przyjaciel.
Staszku! Będzie nam Ciebie brakowało, Twojego zapału i uporu w poszukiwaniu materiałów będących podstawą wielu Informacji Prawnych pomocnych represjonowanym. Będziemy Cię mieli w naszej pamięci!
Do końca Walczyłeś o swój Honor i Godność. Wygrałeś. Nie było Ci jednak dane zbyt długo cieszyć się tym zwycięstwem.
Spoczywaj w Pokoju!

Członkowie Komisji Prawnej FSSM RP.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 września (czwartek), o godz. 11:00 na Cmentarzu Komunalnym, przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu.
JAK ŚLEDZIĆ POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM APELACYJNYM?

Wielu z Was zapewne sądzi (tak jak m.in. sądził piszący ten tekst), że mając dostęp, poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, do informacji z postępowania przed sądem okręgowym, to niejako „automatycznie”, będzie miało także wgląd w akta postępowania przed sądem apelacyjnym, ponieważ rzecz dotyczy niejako tej samej sprawy
Otóż nic bardziej mylnego. Aby uzyskać dostęp do akt i czynności procesowych w sadach apelacyjnych, należy złożyć stosowny wniosek.

więcej

O WYROKU ETPCz  W SPRAWIE BIELIŃSKI PRZECIWKO POLSCE SŁÓW KILKA

O wyroku w sprawie Bieliński przeciwko Polsce pisały już media, opatrując niekiedy tą informację tytułami mylnie sugerującymi  "przegraną Polski w sprawie dezubekizacji". My również krótko poinformowaliśmy o tym wyroku zapowiadając szersze jego szersze omówienie, co niniejszym czynimy.

więcej

CZYM JEST „KLAUZULA WYKONALNOŚCI”?
24 sie 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

CZYM JEST „KLAUZULA WYKONALNOŚCI”?

Po wygranych apelacjach większość represjonowanych z niecierpliwością oczekuje zwrotu zaległych świadczeń. Niestety, te bywają wypłacane niekiedy ze znacznym opóźnieniem, o czym pisaliśmy już kilkakrotnie. To sprawia, że tu i ówdzie pojawiają się różne pomysły na ich skuteczniejsze egzekwowanie. Jednym z nich jest propozycja, by występować z wnioskami do sądów apelacyjnych, by te nadawały swoim wyrokom tzw. „klauzulę wykonalności”. O tym, czym jest owa „klauzula” i czy może w czymś pomóc, przeczytacie  w dzisiejszej Informacji Prawnej.

więcej

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ – ANEKS
10 sie 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ – ANEKS

Po publikacji każdej Informacji Prawnej, śledzimy z uwagą Wasze komentarze zamieszczane przede wszystkim na naszym profilu FB NiezaSŁUŻYLIŚMY.  W ten sposób możemy ocenić, czy nasze informacje /porady/ są odpowiednio zrozumiałe i by móc wyjaśnić ewentualne wątpliwości. A że takie wątpliwości, tym razem dotyczące zasad doręczania przez sądy wyroków i ich uzasadnień pojawiły się po naszej ostatniej Informacji zamieszczonej 4 sierpnia 2022 r. pt: „ZER nadal opóźnia wypłaty zaległych świadczeń”, śpieszymy z wyjaśnieniami.

więcej

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ
04 sie 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ

O opóźnieniach w wypłacaniu przez ZER zaległych świadczeń po pozytywnych dla represjonowanych wyrokach sądów apelacyjnych już pisaliśmy (patrz TUTAJ). Niestety, mimo podejmowanych przez Zarząd FSSM RP rozmów z Dyrekcją ZER w tej sprawie, nadal otrzymujemy sygnały, że takie sytuacje wciąż mają miejsce.

więcej

REPRESJONOWANY FUNKCJONARIUSZ WYGRAŁ W STRASBURGU
22 lip 2022 komunikat Komisji Prawnej

REPRESJONOWANY FUNKCJONARIUSZ WYGRAŁ W STRASBURGU

Koleżanki i Koledzy. Po dłuższej przerwie "reorganizacyjnej" wznawiamy działalność Komisji Prawnej FSSM RP.  Zainteresowanych włączeniem się w jej prace prosimy o kontakt z Biurem Federacji, drogą telefoniczną lub mailową.


Dziś informujemy o wczorajszym, ważnym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącym przewlekłości postępowań sądowych w sprawach odwoławczych wywołanych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

więcej

APEL XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Serdecznie gratulujemy naszemu Wiceprzewodniczącemu, Henrykowi Budzyńskiemu, ponownego wyboru na Sekretarza Generalnego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP, który odbył się we Włocławku w dn. 21-22 bm. Jednocześnie w pełni zgadzamy się z Apelem, jaki Delegaci Zjazdu skierowali do wszystkich sił politycznych w kraju, a zwłaszcza do rządzących Polską, w związku z niepokojącym wszystkich rozwojem sytuacji militarno-politycznej za naszą wschodnią granicą.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)