Aktualności

O WYROKU ETPCz W SPRAWIE J.L. BIELIŃSKI PRZECIWKO POLSCE RAZ JESZCZE

W dniu 26 sierpnia 2022 r zamieśćiliśmy komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie J.L. Bieliński przeciwko Polsce. Fedracja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, występując w tej sprawie z opinią typu amicus curiae (przyjaciela sądu) stała się niejako uczestnikiem postępowania i w związku z tym, odrębnym pismem ETPCz została poinformowana o jego wyniku.

więcej

RPO WNOSI O ZMIANĘ PRAWA
17 lis 2022 sprawy emerytalne

RPO WNOSI O ZMIANĘ PRAWA

W dniu 02 listopada br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z pismem, w którym zwraca uwagę na problem wyższego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zaległych świadczeń należnych podatnikom. Powołuje się też m.in.na skargi jakie otrzymał w tej kwestii od funkcjonariuszy którym obniżono świadczenia emerytalne na podstawie ustawy represyjnej, a pózniej w efekcie skutecznego zaskarżenia decyzji ZER-u dochodzi do ponownego ustalenia świadczeń i ich wypłaty. Federacja kilkukrotnie zwracała się w tej sprawie do różnych organów w tym urzędów skarbowych.

więcej

ANALIZA PRAWNA ARGUMENTÓW UŻYWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH DYREKTORA ZER
18 paź 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

ANALIZA PRAWNA ARGUMENTÓW UŻYWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH DYREKTORA ZER

Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa na swojej stronie internetowej opublikowało „Komentarz dot. postawy części radców prawnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA występujących w roli pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w sprawach o wysokość świadczeń emerytalnych zmniejszonych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.”.
Jest to doskonała analiza prawna argumentów używanych przez pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w odpowiedziach na odwołania osób represjonowanych od decyzji obniżających emerytury/renty, a zwłaszcza w odwołaniach od wyroków sądów okręgowych kierowanych przez ZER do sądów apelacyjnych. Polecamy lekturę Komentarza nie tylko osobom represjonowanym, ale także ich pełnomocnikom procesowym. Ta wiedza może się przydać!

SMUTNE STATYSTYKI
18 paź 2022 sprawy emerytalne

SMUTNE STATYSTYKI

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych opublikowano statystyki dot. spraw z odwołań od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. toczących się w sądach okręgowych i apelacyjnych w roku 2021 i I półroczu 2022 r. Już pobieżna ich lektura wskazuje, że sprawy toczą się zbyt wolno, a sądy apelacyjne są jeszcze węższym „gardłem” niż sądy okręgowe i kolejki oczekujących na ich wyrok będą się tylko wydłużać. Dlatego dziś nawet w dużym przybliżeniu nie da się określić, kiedy ostatnie sprawy zostaną rozpatrzone.

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO PISZE DO PREMIERA

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy rozpoczynali służbę przed 2 stycznia 1992 r. i dziś, po nabyciu praw emerytalnych nadal pozostają aktywni zawodowo, od osiąganych przez siebie z tego tytułu dochodów nadal muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, choć po osiągnięciu wskaźnika 75% podstawy wymiaru pozostaje to bez wpływu na wysokość ich świadczeń emerytalnych, a o drugą emeryturę ubiegać się nie mogą. Słusznie uznając to za niesprawiedliwe i niewłaściwe, ZG ZŻWP wystąpił do Premiera RP o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę tej sytuacji prawnej.

więcej

APEL FSSM RP DO PREZESÓW SĄDÓW APELACYJNYCH
30 wrz 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

APEL FSSM RP DO PREZESÓW SĄDÓW APELACYJNYCH

Wciąż potwierdzają się nasze obawy, co do skutków jakie przyniosła represjonowanym „ustawą” z 16 grudnia 2016 r. ubiegłoroczna zmiana przepisów kpc. wprowadzająca jednoosobowe orzekanie w sądach II instancji (pisaliśmy o tym w artykułach: "Szanse na sprawiedliwość drastycznie maleją" z 21 czerwca 2021 r. oraz "Coraz częściej represjonowani przegrywają w apelacjach" z 17 lutego 2022 r.).
W związku z tym, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wystąpiła do wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych z pismem-apelem, wskazującym na potrzebę orzekania w sprawach odwołań od Decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. w trzyosobowych składach sędziowskich. Wnosimy o to zważywszy, że taki skład tworzy warunki do wnikliwej i bardziej wszechstronnej oceny sprawy, która dla skarżących ma znaczenie egzystencjalne.(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

JAK ŚLEDZIĆ POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM APELACYJNYM?

Wielu z Was zapewne sądzi (tak jak m.in. sądził piszący ten tekst), że mając dostęp, poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, do informacji z postępowania przed sądem okręgowym, to niejako „automatycznie”, będzie miało także wgląd w akta postępowania przed sądem apelacyjnym, ponieważ rzecz dotyczy niejako tej samej sprawy
Otóż nic bardziej mylnego. Aby uzyskać dostęp do akt i czynności procesowych w sadach apelacyjnych, należy złożyć stosowny wniosek.

więcej

O WYROKU ETPCz  W SPRAWIE BIELIŃSKI PRZECIWKO POLSCE SŁÓW KILKA

O wyroku w sprawie Bieliński przeciwko Polsce pisały już media, opatrując niekiedy tą informację tytułami mylnie sugerującymi  "przegraną Polski w sprawie dezubekizacji". My również krótko poinformowaliśmy o tym wyroku zapowiadając szersze jego szersze omówienie, co niniejszym czynimy.

więcej

CZYM JEST „KLAUZULA WYKONALNOŚCI”?
24 sie 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

CZYM JEST „KLAUZULA WYKONALNOŚCI”?

Po wygranych apelacjach większość represjonowanych z niecierpliwością oczekuje zwrotu zaległych świadczeń. Niestety, te bywają wypłacane niekiedy ze znacznym opóźnieniem, o czym pisaliśmy już kilkakrotnie. To sprawia, że tu i ówdzie pojawiają się różne pomysły na ich skuteczniejsze egzekwowanie. Jednym z nich jest propozycja, by występować z wnioskami do sądów apelacyjnych, by te nadawały swoim wyrokom tzw. „klauzulę wykonalności”. O tym, czym jest owa „klauzula” i czy może w czymś pomóc, przeczytacie  w dzisiejszej Informacji Prawnej.

więcej

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ – ANEKS
10 sie 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ – ANEKS

Po publikacji każdej Informacji Prawnej, śledzimy z uwagą Wasze komentarze zamieszczane przede wszystkim na naszym profilu FB NiezaSŁUŻYLIŚMY.  W ten sposób możemy ocenić, czy nasze informacje /porady/ są odpowiednio zrozumiałe i by móc wyjaśnić ewentualne wątpliwości. A że takie wątpliwości, tym razem dotyczące zasad doręczania przez sądy wyroków i ich uzasadnień pojawiły się po naszej ostatniej Informacji zamieszczonej 4 sierpnia 2022 r. pt: „ZER nadal opóźnia wypłaty zaległych świadczeń”, śpieszymy z wyjaśnieniami.

więcej

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ
04 sie 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

ZER NADAL OPÓŹNIA WYPŁATY ZALEGŁYCH ŚWIADCZEŃ

O opóźnieniach w wypłacaniu przez ZER zaległych świadczeń po pozytywnych dla represjonowanych wyrokach sądów apelacyjnych już pisaliśmy (patrz TUTAJ). Niestety, mimo podejmowanych przez Zarząd FSSM RP rozmów z Dyrekcją ZER w tej sprawie, nadal otrzymujemy sygnały, że takie sytuacje wciąż mają miejsce.

więcej

REPRESJONOWANY FUNKCJONARIUSZ WYGRAŁ W STRASBURGU
22 lip 2022 komunikat Komisji Prawnej

REPRESJONOWANY FUNKCJONARIUSZ WYGRAŁ W STRASBURGU

Koleżanki i Koledzy. Po dłuższej przerwie "reorganizacyjnej" wznawiamy działalność Komisji Prawnej FSSM RP.  Zainteresowanych włączeniem się w jej prace prosimy o kontakt z Biurem Federacji, drogą telefoniczną lub mailową.


Dziś informujemy o wczorajszym, ważnym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącym przewlekłości postępowań sądowych w sprawach odwoławczych wywołanych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)