Aktualności

O SYTUACJI REPRESJONOWANYCH DYSKUTOWANO W SENACIE RP
19 grudnia 2022 roku w Senacie RP odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę”.
"W demokratycznym państwie nie może być odpowiedzialności zbiorowej, system emerytalny nie może być instrumentem wymierzania kary" - głosi deklaracja ws. przywrócenia emerytur mundurowych podpisana w poniedziałek przez przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań opozycyjnych.

więcej

KONFERENCJA PRASOWA LEWICY I FSSM RP W ROCZNICĘ „UCHWALENIA” USTAWY REPRESYJNEJ
16 grudnia 2022 roku, na zaproszenie Wicemarszałka Sejmu RP, Włodzimierza Czarzastego przedstawiciele władz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP uczestniczyli w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Nowej Lewicy.

więcej

O WYROKU ETPCz W SPRAWIE J.L. BIELIŃSKI PRZECIWKO POLSCE RAZ JESZCZE

W dniu 26 sierpnia 2022 r zamieśćiliśmy komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie J.L. Bieliński przeciwko Polsce. Fedracja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, występując w tej sprawie z opinią typu amicus curiae (przyjaciela sądu) stała się niejako uczestnikiem postępowania i w związku z tym, odrębnym pismem ETPCz została poinformowana o jego wyniku.

więcej

KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH
06 gru 2022 sprawy Federacji

KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Ośrodku Sportowo-Turystycznym „MOTO-RAJ” w Ćmińsku, z inicjatywy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie emerytów mundurowych Kielecczyzny, na którym gośćmi byli: Wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów insp.  Zdzisław Czarnecki, Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP i Wiceprzewodniczący FSSM RP płk Henryk Budzyński.

więcej

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM – TRWAJĄ SPOTKANIA

W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior", 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

więcej

RPO WNOSI O ZMIANĘ PRAWA
17 lis 2022 sprawy emerytalne

RPO WNOSI O ZMIANĘ PRAWA

W dniu 02 listopada br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z pismem, w którym zwraca uwagę na problem wyższego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zaległych świadczeń należnych podatnikom. Powołuje się też m.in.na skargi jakie otrzymał w tej kwestii od funkcjonariuszy którym obniżono świadczenia emerytalne na podstawie ustawy represyjnej, a pózniej w efekcie skutecznego zaskarżenia decyzji ZER-u dochodzi do ponownego ustalenia świadczeń i ich wypłaty. Federacja kilkukrotnie zwracała się w tej sprawie do różnych organów w tym urzędów skarbowych.

więcej

POROZUMIENIE POGRANICZNIKÓW
07 lis 2022 sprawy Federacji

POROZUMIENIE POGRANICZNIKÓW

W dniu 18.10 2022 r. w budynku Ermitaż w zespole parkowo-pałacowym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się posiedzenie Stron Porozumienia z 30.05.2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałania Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. Spotkanie poświęcone było m.in, sprawie powołania muzeum formacji granicznych.

więcej

ANALIZA PRAWNA ARGUMENTÓW UŻYWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH DYREKTORA ZER
18 paź 2022 sprawy emerytalne, informacja prawna

ANALIZA PRAWNA ARGUMENTÓW UŻYWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH DYREKTORA ZER

Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa na swojej stronie internetowej opublikowało „Komentarz dot. postawy części radców prawnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA występujących w roli pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w sprawach o wysokość świadczeń emerytalnych zmniejszonych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.”.
Jest to doskonała analiza prawna argumentów używanych przez pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w odpowiedziach na odwołania osób represjonowanych od decyzji obniżających emerytury/renty, a zwłaszcza w odwołaniach od wyroków sądów okręgowych kierowanych przez ZER do sądów apelacyjnych. Polecamy lekturę Komentarza nie tylko osobom represjonowanym, ale także ich pełnomocnikom procesowym. Ta wiedza może się przydać!

SMUTNE STATYSTYKI
18 paź 2022 sprawy emerytalne

SMUTNE STATYSTYKI

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych opublikowano statystyki dot. spraw z odwołań od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. toczących się w sądach okręgowych i apelacyjnych w roku 2021 i I półroczu 2022 r. Już pobieżna ich lektura wskazuje, że sprawy toczą się zbyt wolno, a sądy apelacyjne są jeszcze węższym „gardłem” niż sądy okręgowe i kolejki oczekujących na ich wyrok będą się tylko wydłużać. Dlatego dziś nawet w dużym przybliżeniu nie da się określić, kiedy ostatnie sprawy zostaną rozpatrzone.

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO PISZE DO PREMIERA

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy rozpoczynali służbę przed 2 stycznia 1992 r. i dziś, po nabyciu praw emerytalnych nadal pozostają aktywni zawodowo, od osiąganych przez siebie z tego tytułu dochodów nadal muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, choć po osiągnięciu wskaźnika 75% podstawy wymiaru pozostaje to bez wpływu na wysokość ich świadczeń emerytalnych, a o drugą emeryturę ubiegać się nie mogą. Słusznie uznając to za niesprawiedliwe i niewłaściwe, ZG ZŻWP wystąpił do Premiera RP o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę tej sytuacji prawnej.

więcej

INICJATYWA „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” NABIERA KONKRETÓW

27 września 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się kolejne spotkanie  przedstawicieli stowarzyszeń i związków, reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych oraz cywilnych w związku z inicjatywą  „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”. Na spotkaniu wybrano radę programową i ustalono tematy, które będą omawiane podczas pierwszych spotkań-wykładów dla emerytów "cywilnych" przez prowadzących je specjalistów - emerytów "mundurowych". Oznacza to, że inicjatywa nabiera konkretnych kształtów i przedsięwzięcie powoli wchodzi w fazę realizacji.

więcej

XXIX OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH „RABKA-ZDRÓJ 2022”

Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych w dniach 20 – 24 września 2022 roku zorganizowała XXIX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych, który odbył się w Rabce-Zdroju (pow. nowotarski, woj. małopolskie). W skład Komitetu Honorowego, na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych – Kazimierza Rabczuka, wszedł między innymi Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń […]

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)