Aktualności

O EKWIWALENCIE ZA ZALEGŁE URLOPY RAZ JESZCZE
21 gru 2018 sprawy emerytalne. informacja prawna

O EKWIWALENCIE ZA ZALEGŁE URLOPY RAZ JESZCZE

Jeszcze kilka słów o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy. Jak już wiemy, procedura legislacyjna zmiany ustawy o Policji w ww. zakresie już ruszyła (projekt trafił do MSWiA gdzie jest analizowany), ale też wiemy, jak aktualnie dokonuje się zmian prawa w Polsce. Jedne ustawy „przelatują” przez procedury niemal „z prędkością światła”, bez analiz, konsultacji a nawet chwili refleksji, inne toczą się zwykłym trybem, a jeszcze inne „leżakują” niczym „śmierdzące” sery w dojrzewalni. Mamy nadzieję, że ta nowelizacja nie znajdzie się w tej trzeciej grupie.

więcej

PROJEKT ZMIANY USTAWY O POLICJI W MSWiA
19 gru 2018 sprawy emerytalne

PROJEKT ZMIANY USTAWY O POLICJI W MSWiA

Otrzymaliśmy odpowiedź na naszą prośbę do Komendanta Głównego Policji o jak najszybsze podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Okazuje się że w Komendzie Głównej Policji "nie zasypiano gruszek w popiele" i stosowny projekt zmiany ustawy już 2 listopada br. został przesłany do MSWiA, o czym w imieniu Komendanta Głównego Policji poinformował Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosław Siekierski. Teraz zobaczymy ile czasu zajmie MSWiA przekazanie tego projektu do dalszego procedowania.
Treść odpowiedzi TUTAJ.

DRUGI APEL FSSM RP DO SĘDZIÓW WYDZ. XIII SO W WARSZAWIE
Po „Tragikomedii w 5 aktach” (artykuły z 18 października 2018 r. i 30 listopada 2018 r.), jak nazwaliśmy proces prokurowania stanowiska Marszałka Sejmu RP  w sprawie pytania prawnego skierowanego do „Trybunału Konstytucyjnego” przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowiliśmy ponownie (pierwszy apel TUTAJ) wystąpić z apelem do sędziów tego Sądu. Tym razem prosimy o uwzględnienie tej kuriozalnej sprawy, która dobitnie świadczy o tym, że ustawa represyjna jest wyłącznie aktem politycznym, łamie zasady prawa i Konstytucję RP i w związku z tym, o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych i stworzenie warunków do kontynuowania procesów w sprawach odwoławczych od decyzji ZER obniżających emerytury/renty na jej podstawie.

więcej

WNIOSEK DO PREMIERA W SPRAWIE WOJCIECHA RACZUKA
13 gru 2018 sprawy emerytalne

WNIOSEK DO PREMIERA W SPRAWIE WOJCIECHA RACZUKA

Przypadek kol. Wojciecha Raczuka, ciężko rannego w służbie milicjanta, którego bezprawnie objęła haniebna ustawa represyjna, jest dość powszechnie znany, a z pewnością znają go stali czytelnicy naszej strony. Kol. Raczuk był m.in. jednym z delegatów FSSM RP na Konferencję pod nazwą REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY W POLSCE, która odbyła się 28 lutego br. w PE w Brukseli, gdzie swoją historię osobiście opowiedział uczestniczącym w niej europosłom z całej Europy, wywołując tym samym ich niedowierzanie i jednoczesnie ogromne oburzenie nieludzkim wręcz traktowaniem przez państwo Polskie tych, którzy jej przez lata wiernie służyli.
W związku z nieskutecznością podjętych przez kol. Wojciecha Raczuka kroków prawnych o wyłączenie go spod działania ustawy represyjnej oraz jego wyjątkowo trudnej dzisiaj sytuacji życiowej, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Antoni Duda, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP - Adam Rapacki i  Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów - Rafał Jankowski wystapili do Premiera RP z wnioskiem o przyznanie kol. Wojciechowi Raczukowi renty specjalnej.

O SPRAWIE OPINII SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ POINFORMOWALIŚMY INSTYTUCJE UE

FSSM RP wykonała kolejny krok w sprawie kuriozalnej zmiany opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowanej dla TK. W dniu dzisiejszym stosowna informacja wraz z zestawieniem treści obu opinii została przesłana do szefów instytucji UE oraz europosłów SLD, których możemy chyba spokojnie nazwać "rzecznikami" osób poszkodowanych tą ustawą w Parlamencie Europejskim.

więcej

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP PO ZMARŁYCH POLICJANTACH I EMERYTACH POLICYJNYCH

Odpowiadamy na kolejne pytanie naszych Koleżanek i Kolegów, tym razem dotyczące możliwości występowania przez małżonków zmarłych policjantów z „Wnioskiem o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy”.
Przypominamy, że wyrównanie ekwiwalentu przysługuje tylko funkcjonariuszom Policji, którzy służyli po 19 października 2001 r. Oznacza to, że o wypłatę wyrównania za niewykorzystane urlopy mogą ubiegać się b.funkcjonariusze, którzy odeszli na emerytury-renty po ww. dacie i ich spadkobiercy oraz spadkobiercy funkcjonariuszy, którzy w będąc w służbie zmarli po ww. dacie.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

WYPŁATY WYRÓWNAŃ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NIEPRĘDKO

Wszystko wskazuje na to, że na wypłaty wyrównań ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15) o niezgodności art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z Konstytucją RP, nie nastąpią tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli. Zapewne będziemy musieli poczekać na nowelizację ww. artykułu, która konkretnie określi wysokość części miesięcznego uposażenia wg. której będzie ustalany ekwiwalent za każdy dzień niewykorzystanego urlopu. W związku z tym, FSSM RP wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tej sprawie.

więcej

OSTATECZNA OPINIA SEJMU NT. USTAWY REPRESYJNEJ – 5 AKT TRAGIKOMEDII

Sprawę opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej przygotowywanej dla "Trybunału Konstytucyjnego" w związku z pytaniem prawnym skierowanym tam przez Sąd Okręgowy w Warszawie, opisaliśmy 18 października br. nazywając ją "Tragikomedią w 5 aktach". Właśnie opublikowany został jej 5 akt, na który czekaliśmy, czyli druga (choć pod tą samą sygnaturą akt, co opinia z 5 października 2018 r.),poprawiona na wyraźne żądanie Marszałka Sejmu Marka K. opinia z dn. 23 listopada 2018 r.
Krótką analizę porównawczą tych opinii opublikujemy niebawem, a dziś informujemy o pierwszym z kroków prawnych jakie podejmujemy w reakcji na tę politycznie motywowaną, jawną kpinę z polskiego prawa.

więcej

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP – UZUPEŁNIENIE
26 lis 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP – UZUPEŁNIENIE

W Informacji Prawnej z 12 listopada br. dot. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop podaliśmy, że wnioski o ponowne ustalenie jego wysokości należy składać najpóźniej do 6 grudnia 2018 r. Ponieważ pojawiły się głosy, że termin ten nie powinien być traktowany jako obowiązujący wyjaśniamy, dlaczego uważamy, że jest on w naszej sytuacji najwłaściwszym.

więcej

SKARGA DO WSA NA DECYZJĘ MSWiA (Art. 8.a) – PORADNIK
22 lis 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

SKARGA DO WSA NA DECYZJĘ MSWiA (Art. 8.a) – PORADNIK

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu sprawą zaskarżania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego negatywnych decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji dot. wniosków złożonych w trybie art.8a ustawy represyjnej przez część objętych nią byłych funkcjonariuszy, publikujemy niniejszą Informację Prawną wraz ze wzorem Skargi. Decyzję o tym, czy taką skargę do WSA skierować, musi oczywiście podjąć samodzielnie każdy, kto z wnioskiem do MSWiA wystąpił. My uważamy, że jeżeli już ktoś się na na taki krok zdecydował, to powinien sprawę kontynuować do wyczerpania dostępnych środków prawnych. Z faktu, że jak dotąd WSA wszystkie skargi oddalił, nie należy absolutnie wnioskować, że uczyni tak ze wszystkimi pozostałymi. Pamiętajmy, że wszystkie dotąd oddalone skargi dotyczyły wniosków osób, które nie spełniały zdaniem Sądu kryteriów art. 8a ustawy. Dlatego należy po prostu poczekać na wyroki WSA w kolejnych sprawach.

więcej

KOLEJNA SKARGA NA DECYZJĘ MSWiA (Art.8a) ODDALONA PRZEZ WSA

Kolejna skarga byłego funkcjonariusza na negatywną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postępowaniu w trybie art. 8a  ustawy represyjnej, została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny - poinformowała mec. Aleksandra Karnicka.

więcej

INFORMACJA PRAWNA DOT. EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP
12 lis 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

INFORMACJA PRAWNA DOT. EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

Zgodnie z zapowiedzią z 8 listopada br. publikujemy Informację Prawną dot. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15), w sprawie wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dotyczącego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i zasad jego obliczania, w tym wzór Wniosku o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)