Aktualności

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE PRZED WSA
15 cze 2020 sprawy emerytalne, informacja prawna

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE PRZED WSA

Dziś kolejna Informacja Prawna, w której piszemy o postępowaniu uproszczonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach ze skarg na decyzje Ministra SWiA podjęte w trybie art. 8a ustawy represyjnej.

więcej

ART. 8A OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU?
26 mar 2020 sprawy emerytalne, informacja prawna

ART. 8A OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU?

Co mogą jeszcze zrobić osoby, które nie złożyły w terminie odwołania od decyzji Dyrektora ZER, a co byłoby prawnie skuteczne?  Niestety prawie nic. Jedyną drogą prawną prowadzącą do przywrócenia emerytury lub renty jest skorzystanie z możliwości jakie daje (chociażby teoretycznie) art. 8a policyjnej ustawy emerytalnej.

więcej

POSTĘPOWANIA Z ART.8a. CO ZROBIĆ, GDY MSWiA ZŁOŻY W NSA SKARGĘ KASACYJNĄ OD WYROKU WSA?

Dzisiejsza informacja prawna skierowana jest do represjonowanych, którzy o swoje świadczenia emerytalne zdecydowali się (lub zamierzają) walczyć, występując do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w trybie Art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) i dotyczy możliwości przyśpieszenia rozpatrywania przez Naczelny Sąd Administracyjny Skargi Kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

APEL W SPR. DECYZJI MSWiA WYDANYCH W TRYBIE ART. 8A
08 sie 2019 sprawy emerytalne, komunikat

APEL W SPR. DECYZJI MSWiA WYDANYCH W TRYBIE ART. 8A

Od jakiegoś czasu słyszymy, że Minister SWiA wydaje pozytywne dla b. funkcjonariuszy decyzje w odpowiedzi na wnioski złożone przez nich w trybie art. 8a ustawy represyjnej. Nie wiemy ile takich decyzji wydano, ale sam fakt może zachęcić do złożenia takich wniosków tych, którzy dotąd wahali się, czy to uczynić (terminu składania wniosków "ustawodawca" nie określił). Niestety nie wiemy też, jak te decyzje są uzasadniane, a wiedza ta mogła by pomóc potencjalnym, kolejnym wnioskodawcom. Stąd nasz dzisiejszy apel.

więcej

SKARGA DO WSA NA DECYZJĘ MSWiA (Art. 8.a) – PORADNIK
22 lis 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

SKARGA DO WSA NA DECYZJĘ MSWiA (Art. 8.a) – PORADNIK

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu sprawą zaskarżania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego negatywnych decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji dot. wniosków złożonych w trybie art.8a ustawy represyjnej przez część objętych nią byłych funkcjonariuszy, publikujemy niniejszą Informację Prawną wraz ze wzorem Skargi. Decyzję o tym, czy taką skargę do WSA skierować, musi oczywiście podjąć samodzielnie każdy, kto z wnioskiem do MSWiA wystąpił. My uważamy, że jeżeli już ktoś się na na taki krok zdecydował, to powinien sprawę kontynuować do wyczerpania dostępnych środków prawnych. Z faktu, że jak dotąd WSA wszystkie skargi oddalił, nie należy absolutnie wnioskować, że uczyni tak ze wszystkimi pozostałymi. Pamiętajmy, że wszystkie dotąd oddalone skargi dotyczyły wniosków osób, które nie spełniały zdaniem Sądu kryteriów art. 8a ustawy. Dlatego należy po prostu poczekać na wyroki WSA w kolejnych sprawach.

więcej

KOLEJNA SKARGA NA DECYZJĘ MSWiA (Art.8a) ODDALONA PRZEZ WSA

Kolejna skarga byłego funkcjonariusza na negatywną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postępowaniu w trybie art. 8a  ustawy represyjnej, została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny - poinformowała mec. Aleksandra Karnicka.

więcej

DLACZEGO WSA ODRZUCA SKARGI REPRESJONOWANYCH NA DECYZJE MSWiA?
09 sie 2018 sprawy emerytalne, informacja prawna

DLACZEGO WSA ODRZUCA SKARGI REPRESJONOWANYCH NA DECYZJE MSWiA?

BARDZO WAŻNE !
Jesteśmy w posiadaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucającego skargę jednej z osób represjonowanych, która złożyła wniosek w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Co legło u podstaw takiego orzeczenia WSA w Warszawie?  Jak mają postępować osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a a zainicjowane przez nich postępowanie pozostaje aktualnie w toku?  Na pytania te odpowiada opracowanie przygotowane na zlecenie FSSM przez mec. Aleksandrę Karnicką, pt. „Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  wydane w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym”.  Uwzględnia ono zmiany wprowadzone  ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.  o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  niektórych innych ustaw.
Komisja Prawna FSSM RP

WNIOSEK W TRYBIE ART. 8a A ODWOŁANIE DO SĄDU
07 gru 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

WNIOSEK W TRYBIE ART. 8a A ODWOŁANIE DO SĄDU

Wyjaśniamy jakie znaczenie dla terminu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy odwołania od Decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) może mieć wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 8a ustawy z dn. 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...).

więcej

PODPOWIADAMY JAK MOŻNA PRZYPOMNIEĆ BŁASZCZAKOWI O JEGO OBOWIĄZKACH
01 gru 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

PODPOWIADAMY JAK MOŻNA PRZYPOMNIEĆ BŁASZCZAKOWI O JEGO OBOWIĄZKACH

W związku z wyrokiem WSA w Warszawie (II SAB/Wa 202/17) z dnia 27 października 2017 r. w sprawie skargi na bezczynność MSWiA w przedmiocie rozpoznania wniosku skierowanego do niego na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej, do FSSM RP wpłynęło sporo próśb o przybliżenie prawnych aspektów wnoszenia tego typu spraw. Wszystkim zainteresowanym podpowiadamy więc, jak można przypomnieć Błaszczakowi, że sprawowanie urzędu, to nie tylko polityczno-propagandowe rozgrywki ale przede wszystkim obowiązki wobec obywateli, którymi nadal jesteśmy. Tego nas jeszcze nie pozbawił.
(Informacja zawiera wzory pism)

więcej

ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A
20 wrz 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A

Do FSSM kierowane są pytania dotyczące różnych aspektów korzystania przez osoby objęte skutkami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z „dobrodziejstwa” art. 8a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Niniejszym odpowiadamy na te najczęściej formułowane.

więcej

HISTORIA SŁUŻBY WG IPN
14 wrz 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

HISTORIA SŁUŻBY WG IPN

Decyzja ZER o obniżeniu emerytury / renty podejmowana jest na podstawie informacji z IPN. Tymczasem poszkodowana/y tak naprawdę nie wie, co ów dokument zawiera. A przecież w niektórych, zwłaszcza mniej oczywistych przypadkach, jego treść może mieć istotne znaczenie w sprawie - który okres służby spowodował zakwalifikowanie pod przepisy ustawy represyjnej ?
Dlatego proponujemy, by występować do ZERu o udostępnienie kopii informacji IPN, będącej podstawą wydania ww. decyzji. Wzór takiego pisma znajduje się TUTAJ (i w Bibliotece), a wszystkie potrzebne do jego wypełnienia informacje znajdziecie w otrzymanych z ZERu decyzjach.
Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA.
INFORMATOR DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZASTOSOWANIA art. 8a
13 kwi 2017 sprawy emerytalne, informacja prawna

INFORMATOR DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZASTOSOWANIA art. 8a

Publikujemy przygotowany na zlecenie FSSM RP przez Kancelarię Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka Informator dla członków FSSM w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art 8a ustawy z 16 grudnia 2016 r.
Zlecenie opłacono ze środków zgromadzonych na koncie "Darowizny"

Radzimy

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)